Επίσημο: ΔΕΝ επιτρέπεται η είσοδος ξένων υπηκόων στην Ουγγαρία για τουριστικούς σκοπούς

1 55.494

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΝΑΙ (στις 4.11.2020 κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο).

Η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετους περιορισμούς, οι οποίοι ισχύουν σε ολόκληρη τη χώρα από τις 8 Μαρτίου 2021. Έτσι, από τις 8 έως τις 22 Μαρτίου 2021, τα καταστήματα (με ορισμένες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων), τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα είναι κλειστά. Επίσης, κατά το διάστημα αυτό απαγορεύεται η δραστηριότητα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, εκτός από τις υπηρεσίες οικονομικής, ταχυδρομικής, κοινωνικής πρόνοιας και ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης.

Τα μέτρα που ίσχυαν από τις 11 Νοεμβρίου 2020 παρατάθηκαν έως τις 22 Μαρτίου 2021. Τα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της κυκλοφορίας ατόμων εκτός σπιτιού από τις 20:00 έως τις 05:00. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επιτρέπεται μόνο για να πάτε στη δουλειά, για ιατρικούς σκοπούς ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τη Βουλή

Οι περιορισμοί εισόδου στην Ουγγαρία - που εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 - έχουν παραταθεί έως τις 22 Μαρτίου 2021. Έτσι, τα μέτρα ελέγχου διατηρούνται σε όλα τα τμήματα των χερσαίων και εναέριων συνόρων της Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο αυτό, Οι ξένοι υπήκοοι δεν μπορούν να εισέλθουν στην Ουγγαρία για λόγους διαμονής, εκτός από αυστηρά ρυθμιζόμενες καταστάσεις.

Κατηγορίες ατόμων που μπορούν να ταξιδέψουν στην Ουγγαρία χωρίς περιορισμούς:

 • κάτοχοι διπλωματικών / υπηρεσιακών διαβατηρίων ή ναυτικής κάρτας·
 • οδηγοί στην εμπορευματική κυκλοφορία·
 • κάτοχοι απλών διαβατηρίων σε περίπτωση που ζητήσουν είσοδο σε επίσημη επίσκεψη (που πιστοποιείται με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων)·
 • άτομα που κατά την είσοδό τους στην Ουγγαρία πιστοποιούν ότι είχαν μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2 εντός 6 μηνών πριν από την ημερομηνία της αίτησης διέλευσης των συνόρων και επί του παρόντος έχουν θεραπευτεί.

Εξαιρέσεις / Καταστάσεις που υπόκεινται σε παρέκκλιση (οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να εισέλθουν στην Ουγγαρία):

 • για συμμετοχή σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία, με την προσκόμιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή όργανο·
 • για την άσκηση επιχειρηματικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, που δικαιολογείται από πρόσκληση που εκδίδεται από κεντρικές, τοπικές δημόσιες αρχές ή αυτόνομες διοικήσεις (βλ. παρακάτω τους όρους για ταξίδια για οικονομικούς και επαγγελματικούς σκοπούς):
 • εάν η παρουσία στην Ουγγαρία δικαιολογείται από ιατρικούς σκοπούς, με την προσκόμιση ιατρικής επιστολής ή άλλου ιατρικού πιστοποιητικού·
 • για τη συμμετοχή σε εξετάσεις μαθητών και φοιτητών, εφόσον το εκπαιδευτικό ίδρυμα πιστοποιεί το γεγονός αυτό με βεβαίωση·
 • Μπορούν επίσης να χορηγηθούν εξαιρέσεις σε εργαζόμενους που εργάζονται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών όταν η είσοδος στη χώρα αφορά ταξίδι στον τόπο εργασίας (αναχώρηση μεταφοράς), αντίστοιχα επιστροφή στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εμπορευμάτων, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από το εργοδότης;
 • για συμμετοχή σε τελετές στενών συγγενών (γάμος, θάνατος, βάπτιση)·
 • για τη φροντίδα των συγγενών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου V του ουγγρικού Αστικού Κώδικα·
 • για συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού ή της θρησκείας (βλ. προϋποθέσεις παρακάτω).
 • για άλλους δικαιολογημένους λόγους.

Το αίτημα για παρέκκλιση θα απευθύνεται στην αρμόδια τοπική αστυνομία, ανάλογα με το σημείο εισόδου στην ουγγρική επικράτεια. Σε περίπτωση άφιξης ατόμων με αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, αρμόδια αστυνομία είναι αυτή του Τομέα XVIII της Βουδαπέστης. Οι αιτήσεις για παρέκκλιση αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα στα ουγγρικά ή αγγλικά στη διεύθυνση https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Οι αιτήσεις μπορεί να απορριφθούν εάν:

 • υπάρχουν υποψίες για τον πραγματικό σκοπό της εισόδου στην Ουγγαρία.
 • υπάρχουν επιδημιολογικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι δημόσιας ασφάλειας ή εθνικής ασφάλειας από την πλευρά του ατόμου που επιθυμεί να εισέλθει στην Ουγγαρία.

Τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αιτιολόγηση της παρέκκλισης θα πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα στις ουγγρικές συνοριακές αρχές την ημερομηνία εισόδου στο εν λόγω κράτος.

Προϋποθέσεις για οικονομικά και επαγγελματικά ταξίδια

Ξένοι υπήκοοι μπορούν να εισέλθουν στην Ουγγαρία χωρίς περιορισμούς για σκοπούς άσκησης εμπορικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, εάν το πιστοποιήσουν κατά την είσοδό τους. Από αυτή την άποψη, οι επιχειρηματίες θα παρουσιάσουν έγγραφα που θα δικαιολογούν τον σκοπό του ταξιδιού. Τα ταξίδια μπορούν να έχουν διάφορους σκοπούς (εμπορικές διαπραγματεύσεις, συμμετοχή σε έκθεση, αγορά πρώτων υλών κ.λπ.), επομένως η οντότητα προς το συμφέρον της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η είσοδος πρέπει να πιστοποιήσει σε έγγραφο (υπογεγραμμένο για λογαριασμό της εταιρείας) ότι Η είσοδος θα γίνει για εμπορικούς ή οικονομικούς σκοπούς, αναφέροντας επίσης τον συγκεκριμένο λόγο. Οι ουγγρικές αρχές συνιστούν το ακόλουθο υπόδειγμα πιστοποιητικού (πιστοποιητικό), το οποίο, εάν συμπληρωθεί πλήρως και παρουσιαστεί κατά την είσοδο, θα καταστήσει δυνατή την ταχύτερη επαλήθευση του επιχειρηματικού σκοπού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις

1. Ξένοι υπήκοοι μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνή αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται στην επικράτεια της Ουγγαρίας (η υπόθεση αυτή δεν αναφέρεται στη συμμετοχή ως θεατής), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις;

 • κατέχει επιστολή πρόσκλησης που εκδίδεται από τον επίσημο διοργανωτή αθλητικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία·
 • μετά από πρόσκληση ουγγρικής αθλητικής οργάνωσης ή εθνικής αθλητικής ένωσης·
 • έχει την ποιότητα ενός αθλητή με άδεια αγώνα.
 • είναι επαγγελματίας του αθλητισμού ή άτομο που ασχολείται με τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης.

Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορεί να συμμετάσχει ο αλλοδαπός πολίτης που έχει την ιδιότητα του καλλιτέχνη στην αντίστοιχη πολιτιστική εκδήλωση ή μέλος του τεχνικού επιτελείου.

Η πρόσβαση επιτρέπεται στο έδαφος της Ουγγαρίας εάν α Μοριακό τεστ PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, γραμμένο στα ουγγρικά ή στα αγγλικά, που εκτελείται δύο φορές εντός 5 ημερών πριν από την είσοδο στο έδαφος της Ουγγαρίας (απαιτούνται τουλάχιστον 48 ώρες μεταξύ τους). Κατ' εξαίρεση, ένα άτομο μπορεί να εισέλθει στο έδαφος της Ουγγαρίας εάν το αρνητικό αποτέλεσμα μιας μοριακής δοκιμής τύπου PCR για Λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 εκτελείται μία φορά στις 3 ημέρες πριν από την αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση (το αποτέλεσμα του αρνητικού τεστ πρέπει να παρουσιάζεται στα ουγγρικά ή στα αγγλικά).

2. Θεατές σε διεθνή αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση μπορεί να εισέλθει εάν:

 • κατά την είσοδο δέχεται ιατρική εξέταση·
 • παρουσιάζει εισιτήριο για συμμετοχή σε διεθνή αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση·
 • κατέχουν την πιστοποίηση σε έγγραφο, στα ουγγρικά ή αγγλικά, του αρνητικού αποτελέσματος του α Μοριακή δοκιμή PCR για μόλυνση από SARS-CoV-2, πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών πριν από την είσοδο.

Ο συμμετέχων ως θεατής είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει το έδαφος της Ουγγαρίας εντός 72 ωρών από την είσοδο.

Η είσοδος στο έδαφος της Ουγγαρίας μπορεί να απορριφθεί εάν:

 • Η εξέταση υγείας αποκαλύπτει υποψίες μόλυνσης από SARS-CoV-2.
 • το άτομο δεν προσκομίζει το δελτίο συμμετοχής.
 • υπάρχουν αμφιβολίες για τη γνησιότητα του εισιτηρίου.

Διατάξεις για πρόσβαση σε μέγιστη ακτίνα 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα

Οι ουγγρικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πρόσβαση στην Ουγγαρία, για μέγιστη περίοδο 24 ωρών, σε πολίτες γειτονικών κρατών της Ουγγαρίας, σε μέγιστη ακτίνα 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα. Είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων και πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ουγγαρίας εντός 24 ωρών το πολύ.

Διατάξεις σχετικά με τους εποχικούς εργαζόμενους

Οι εποχικοί εργαζόμενοι στη Ρουμανία μπορούν επίσης να εισέλθουν στην ουγγρική επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ούγγρος εργοδότης υποβάλει ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία ταυτοποίησής τους στην ουγγρική αστυνομία. Τα σημεία διέλευσης των συνόρων για το σκοπό αυτό ορίζονται από την ουγγρική αστυνομία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει τη σύσταση που απευθύνεται στους Ρουμάνους πολίτες να ενημερώνονται διεξοδικά πριν ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Όσον αφορά τη διέλευση, οι ουγγρικές αρχές δήλωσαν ότι επιτρέπεται, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η διάρκεια της διέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες·
 • οι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ειδικά για τη λοίμωξη SARS-CoV-2.
 • τα πρόσωπα που διέρχονται πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο που να δείχνει ξεκάθαρα τον σκοπό του ταξιδιού και τη χώρα προορισμού, αντίστοιχα να έχουν εξασφαλίσει την είσοδο στο έδαφος του γειτονικού κράτους της Ουγγαρίας, στη διαδρομή διέλευσης προς τη χώρα προορισμού.

Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί μόνο στις καθορισμένες διαδρομές και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της ουγγρικής αστυνομίας (παρακάτω), αναφέροντας ρητά τους χώρους στάσης / ανάπαυσης.

(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).

Τα ακόλουθα σημεία διέλευσης των συνόρων είναι ανοιχτά για τη διέλευση Ρουμάνων πολιτών:

BORS II - NAGYKEREKI, που προορίζεται για τη διεθνή εμπορία προσώπων και αγαθών.
PETEA - CSENGERSIMA, που προορίζεται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων (διαμετακόμιση).
URZICENI - VÁLLAJ, που προορίζεται για διεθνή εμπορία ανθρώπων (διαμετακόμιση).
MIHAI VALLEY - NYÍRÁBRÁNY, που προορίζεται για διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση).
BORŞ - ÁRTÁND, που προορίζεται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
VĂRŞAND - GYULA, που προορίζεται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων (διαμετακόμιση).
TURNU - BATONYA, που προορίζεται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
NĂDLAC (NAGYLAK) - MAKO, που προορίζεται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση).
NĂDLAC 2 (αυτοκινητόδρομος) - CSANÁDPALOTA, που προορίζεται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων (διαμετακόμιση).
CURTICI - LOKOSHAZA - προορίζεται για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων.
SALONTA - MÉHKERÉK, που προορίζεται για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία προσώπων.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.