Συνθήκες ταξιδιού στη Νορβηγία: Υποχρεωτικός έλεγχος για μόλυνση από SARS-CoV-2

0 1.800

Ενημέρωση 12 Μαρτίου 2021: Η είσοδος στη Νορβηγία περιορίζεται από τις 29 Ιανουαρίου 2021. Μόνο άτομα που:

 • κατέχουν νορβηγική υπηκοότητα·
 • έχουν την κατοικία / κατοικία τους στη Νορβηγία (P-αριθμός);
 • εργάζεται σε έναν τομέα που θεωρείται κρίσιμος για την νορβηγική κοινωνία.

Το μέτρο αυτό ισχύει έως τις 15 Μαρτίου 2021 (θα επαναξιολογηθεί αργότερα).

Ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021: Με ισχύ από τις 29 Ιανουαρίου 2021 στις 00.01, η είσοδος στη Νορβηγία θα περιορίζεται σε όλα τα άτομα που δεν έχουν νορβηγική ιθαγένεια ή που δεν διαμένουν στη Νορβηγία, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 • μέλη της οικογένειας προσώπων που διαμένουν στη Νορβηγία, (σύζυγος / εγγεγραμμένος σύντροφος / συγκατοίκος, ανήλικα τέκνα, γονείς ανήλικων τέκνων)·
 • άτομα σε διέλευση αεροδρομίου στη Νορβηγία·
 • επαγγελματίες μεταφορείς εμπορευμάτων και προσώπων·
 • μέλη πληρωμάτων ναυτικού και πληρώματος αεροσκάφους·
 • άτομα που μετακινούνται στη Νορβηγία για ορισμένους λόγους (για παράδειγμα: για τη φροντίδα ανηλίκων παιδιών, για τη φροντίδα ορισμένων κατηγοριών ευάλωτων ατόμων ή για άλλους λόγους κοινωνικής πρόνοιας)·
 • άτομα που εργάζονται σε κοινωνικούς τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι·
 • ιατρικό προσωπικό από τη Σουηδία και τη Φινλανδία που εργάζεται στη νορβηγική υπηρεσία υγείας και περίθαλψης.
 • πρόσωπα που διαμένουν στη Νορβηγία (συμπεριλαμβανομένων μελών διπλωματικών και προξενικών αποστολών και διεθνών οργανισμών, που κατοικούν στη Νορβηγία και έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας, καθώς και διπλωμάτες και διπλωματικοί αγγελιαφόροι)·
 • δημοσιογράφους και λοιπό προσωπικό σε αποστολή σε ξένο ίδρυμα μέσων ενημέρωσης.

Όσοι ξεκίνησαν ένα ταξίδι στη Νορβηγία πριν τεθούν σε ισχύ τα μέτρα θα έχουν πρόσβαση στο νορβηγικό έδαφος.

Οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων δεν θα μπορούν πλέον να εισέλθουν στη Νορβηγία:

 • πρόσωπα που κατοικούν στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και υπήκοοι του ΕΟΧ που διαμένουν σε τρίτες χώρες (εκτός εάν εμπίπτουν στις εξαιρούμενες κατηγορίες για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στη Νορβηγία)·
 • μέλη της οικογένειας υπηκόων του ΕΟΧ και αλλοδαπών υπηκόων που δεν είναι στενοί συγγενείς υπηκόων του ΕΟΧ και του ΕΟΧ ή κατοίκους αλλοδαπών (παππούδες και γιαγιάδες, μεγαλύτερα παιδιά, γονείς μεγαλύτερων παιδιών και παντρεμένοι σύντροφοι)·
 • αλλοδαποί υπήκοοι από χώρες εκτός του ΕΟΧ που διαθέτουν άδεια παραμονής στη Νορβηγία για λόγους εργασίας ή σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών εργαζομένων και των φοιτητών·
 • αλλοδαποί υπήκοοι που εργάζονται στον τομέα της κινηματογραφίας (παραγωγή ταινιών ή σειρών) στη Νορβηγία ή στην έρευνα, οι οποίοι δεν χρειάζονται άδεια διαμονής στη Νορβηγία για σύμβαση εργασίας.

Αρχικά νέα 26 Ιανουαρίου 2021: Από τις 16 Μαρτίου 2020, έχουν εισαχθεί εκτενείς έλεγχοι στα χερσαία σύνορα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και το μέτρο αυτό έχει παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 2021.

Υποχρεωτικός έλεγχος για λοίμωξη SARS-CoV-2

Οι νορβηγικές αρχές ανακοίνωσαν αυστηρότερους κανόνες για τις εξετάσεις και την καραντίνα κατά την άφιξή τους στη Νορβηγία. Τα νέα μέτρα ισχύουν από τις 25.01.2021, στις 00:01.

Επομένως, το αρνητικό τεστ για λοίμωξη από SARS-CoV-2 που θα παρουσιαστεί κατά την είσοδο στο νορβηγικό έδαφος πρέπει να εκτελείται με μέγιστο 24 ώρες πριν από την αναχώρηση (προηγουμένως ελεγμένο με μέγιστο 72 ώρες πριν φύγει για τη Νορβηγία).

Γίνονται αποδεκτές δοκιμές μοριακής PCR ή γρήγορες δοκιμές βασισμένες σε αντιγόνο. Το αποτέλεσμα της δοκιμής πρέπει να παρουσιάζεται στα νορβηγικά, δανικά, σουηδικά, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Για ταξίδι στη Νορβηγία με αεροπλάνο, η δοκιμή εκτελείται το πολύ 24 ώρες πριν από την αναχώρηση και σε περίπτωση ενδιάμεσης πτήσης, η ώρα αναχώρησης σχετίζεται με την πρώτη πτήση του δρομολογίου της πτήσης.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση διενέργειας άλλης δοκιμής κατά την άφιξη στη Νορβηγία.

Επιπλέον, όλα τα άτομα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική, την Ιρλανδία, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Βραζιλία ή που ταξίδεψαν σε αυτές τις χώρες μεταξύ 15.01.2021-25.01.2021 πρέπει να πραγματοποιήσουν μοριακό τεστ PCR κατά την άφιξή τους στο τη νορβηγική συνοριακή διέλευση. Εάν ο έλεγχος ενός επιβάτη στο σημείο διέλευσης των συνόρων δείξει θετικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, θα πραγματοποιηθεί μοριακός έλεγχος τύπου PCR σε όλους τους επιβάτες.

Οι κανόνες για την περίοδο καραντίνας έχουν γίνει αυστηρότεροι και θα ισχύουν για όλα τα άτομα που φτάνουν στη Νορβηγία, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των κατηγοριών ατόμων που εξαιρούνται από το μέτρο της καραντίνας.  

1. Υποχρεωτικός έλεγχος για λοίμωξη SARS-CoV-2 (από τις 18 Ιανουαρίου 2021): 

Οι νορβηγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δοκιμές είναι υποχρεωτικές για τον ιό SARS-CoV-2 στα συνοριακά σημεία διέλευσης, το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα που φτάνουν στη Νορβηγία. Έτσι, όλα τα άτομα που φτάνουν από μια «κόκκινη» ζώνη πρέπει να ελέγχονται στην είσοδο της Νορβηγίας. Η εξέταση είναι τύπου RT-PCR ή ταχείας αντιγόνου και γίνεται δωρεάν. Άτομα που αρνούνται τις εξετάσεις και δεν εγκαταλείπουν τη Νορβηγία οικειοθελώς θα τιμωρηθούν με πρόστιμο και θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον σκοπό.

Οι δημοτικές αρχές θα ελέγξουν μέσω έρευνας εάν τα άτομα που φτάνουν σε αυτήν την πολιτεία έχουν υποβληθεί σε έλεγχο για μόλυνση από SARS-CoV-2 και τα άτομα που δεν έχουν ελεγχθεί εντός 24 ωρών από την άφιξη κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 20.000 NOK (περίπου 2.000 ευρώ). Οι αλλοδαποί υπήκοοι που προσκομίζουν πλαστά πιστοποιητικά αρνητικών τεστ για λοίμωξη από SARS-CoV-2 θα τιμωρούνται με πρόστιμο και θα αποβάλλονται.

Ορισμένα λιγότερο σημαντικά συνοριακά σημεία έχουν κλείσει. Ο κατάλογος των ανοιχτών σημείων διέλευσης των συνόρων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/201231_aapne_grenseovergangssteder_210102.pdf

2. Υποβολή αρνητικού πιστοποιητικού για μόλυνση από SARS-CoV-2, που πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 24 ώρες πριν από την είσοδο στη Νορβηγία. Η εγκεκριμένη μέθοδος δοκιμής είναι η μοριακή δοκιμή PCR ή αντιγόνου. Το έγγραφο πρέπει να είναι γραμμένο στα νορβηγικά, σουηδικά, δανικά, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.

Σε άτομα που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μια τέτοια εξέταση ενδέχεται να αρνηθεί την είσοδο στο νορβηγικό έδαφος.

Αυτή η διάταξη δεν ισχύει για: Νορβηγούς πολίτες. άτομα που κατοικούν στη Νορβηγία· άτομα υπό διέλευση· αλλοδαποί υπήκοοι που φτάνουν τακτικά στη Νορβηγία από τη Σουηδία ή τη Φινλανδία για κέρδος ή σπουδές· πρόσωπα που εκτελούν τη μεταφορά εμπορευμάτων, προσωπικό αεροπορίας και ναυτικοί, κάτοχοι εγγράφου που πιστοποιεί την ποιότητά τους· επίσημους καλεσμένους.

3. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό μητρώο (υποχρεωτικό τόσο για Νορβηγούς όσο και για αλλοδαπούς πολίτες), συμπληρώνοντας ένα έντυπο που εκτυπώνεται και στη συνέχεια παρουσιάζεται στην αστυνομία στη συνοριακή διέλευση (το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στα ρουμανικά, καθώς και στα νορβηγικά, αγγλικά, ρωσικά, πολωνικά και λιθουανικά στον παρακάτω ιστότοπο: https://reg.entrynorway.no). Οι ζητούμενες πληροφορίες απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς καραντίνας για άτομα που εισέρχονται στη Νορβηγία. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα αρχειοθετούνται για περίοδο 20 ημερών, μετά την οποία θα διαγραφούν.

Στοιχεία σχετικά με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό μητρώο μπορείτε να ζητήσετε στον αριθμό τηλεφώνου: +47 33 41 28 70.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΗ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ:

Η Ρουμανία βρίσκεται επί του παρόντος στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών για τις οποίες διατηρείται η υποχρέωση καραντίνας στο σπίτι, για περίοδο 10 ημερών από την άφιξη στη Νορβηγία, με Ανδόρα, Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρο, Κροατία, Δανία (εκτός Γροιλανδίας), Ελβετία, Εσθονία, Φινλανδία (εκτός Ita-Savo, Central / South Ostrobothnia, Etelä-Savo ,, Lappi, Pohjois- Savo, Satakunta), Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, Μονακό, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία , Σουηδία, Ουγγαρία, Βατικανό.

Αυτή η λίστα καταρτίζεται από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και επανεξετάζεται συνεχώς. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη λίστα στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

Το μέτρο καραντίνας μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την 7η ημέρα, εάν το άτομο που υποβάλλεται σε αυτό το μέτρο παρουσιάσει 2 αρνητικά τεστ για λοίμωξη SARS-CoV-2. Η πρώτη δοκιμή πρέπει να γίνει τις πρώτες 3 ημέρες μετά την είσοδο και η δεύτερη την 7η ημέρα (η δεύτερη δοκιμή πρέπει να είναι RT-PCR). Η εξέταση είναι εθελοντική και ελλείψει αυτών των εξετάσεων το άτομο πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα για περίοδο 10 ημερών.

Αυτοί οι κανονισμοί δεν ισχύουν για άτομα που φτάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας - τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε περίοδο καραντίνας 10 ημερών και σε δύο τεστ για μόλυνση από SARS-CoV-2.

Περισσότερες πληροφορίες για Ιστοσελίδα MAE.ro!

* Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου. Το άρθρο είναι μόνο για ενημέρωση, χωρίς νομική βάση στη λήψη αποφάσεων. Συνιστούμε να τεκμηριώσετε τον εαυτό σας και από επίσημες κυβερνητικές πηγές, όπως ο ιστότοπος www.mae.ro ή από τις ιστοσελίδες των κυβερνητικών ιδρυμάτων των χωρών που θέλετε να ταξιδέψετε!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.