Η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα ζητήσει εξέταση PCR για τον COVID-19 κατά την είσοδο στη χώρα ή απομόνωση 14 ημέρες, από τις 5 Μαρτίου

0 1.445

Η Συνοριακή Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για τις τελευταίες αλλαγές που προβλέπονται στην απόφαση CNESP αριθ. 48 της 4ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τους κανόνες εισόδου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, τόσο για τους συμπατριώτες όσο και για τους αλλοδαπούς πολίτες. Οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ αύριο, 05 Μαρτίου, στις 00:00.
 
Τα άτομα που διασχίζουν τα κρατικά σύνορα για να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας πρέπει να συμπληρώσουν τον επιδημιολογικό φάκελο, καθώς και να υπογράψουν τη δήλωση με δική τους ευθύνη για συμμόρφωση καθεστώς αυτοαπομόνωσης 14 (δεκατεσσάρων) ημερών, στις καθορισμένες θέσεις. Σε περίπτωση ανηλίκων έως 14 ετών συμπληρώνεται ο επιδημιολογικός φάκελος και η δήλωση με δική τους ευθύνη και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή συνοδό.
 
Οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων εξαιρούνται από το μέτρο της αυτοαπομόνωσης εάν δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία λοίμωξης του αναπνευστικού ή πυρετό:
1) παιδιά ηλικίας 5 ετών ή λιγότερο·

Εξαίρεση από την απομόνωση για όσους έχουν τεστ PCR COVID-19

2) άτομα, τα οποία έχουν το αρνητικό τεστ PCR COVID-19, που εκτελούνται το πολύ 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (για όσους ταξιδεύουν με δικό τους μεταφορικό μέσο ). Η επιβεβαίωση πρέπει να υποβληθεί σε μία από τις ρουμανικές, αγγλικές, γαλλικές ή ρωσικές γλώσσες.

3) οδηγοί και προσωπικό σέρβις οδικών εμπορευματικών οχημάτων και οχημάτων οδικής μεταφοράς επιβατών έναντι αμοιβής, που έχουν περισσότερες από 9 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, των πληρωμάτων και του προσωπικού εξυπηρέτησης αεροσκαφών/πλοίων και ταξιαρχιών και υπηρεσία προσωπικού συνόλων τρένων.

4) άτομα που ταξιδεύουν για λόγους υγείας ή ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του συνοδού, κατά περίπτωση (με την προσκόμιση επιβεβαιωτικών εγγράφων).

5) μαθητές/φοιτητές, που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις, που πηγαίνουν να σπουδάσουν σε εκπαιδευτικές μονάδες / ιδρύματα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ή στο εξωτερικό ή που ταξιδεύουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση / οργάνωση / ανάπτυξη σπουδών, διεθνείς διαγωνισμούς ή Ολυμπιακούς Αγώνες , με προσκόμιση επιβεβαιωτικών εγγράφων. Η εξαίρεση ισχύει και για τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το συνοδό πρόσωπο που ορίζεται με τη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

6) πρόσωπα που ταξιδεύουν για επαγγελματικό συμφέρον, αποδεδειγμένα με βίζα, άδεια διαμονής ή άλλο επιβεβαιωτικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόσκληση ή/και τη σύμβαση που έχει συναφθεί με νομικό πρόσωπο που κατοικεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

7) πρόσωπα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για επαγγελματικά συμφέροντα και επιστρέφοντας στη χώρα παρουσιάζουν την επιβεβαίωση της αντιπροσωπείας στο εξωτερικό που εκδίδεται για λογαριασμό της νομικής οντότητας που κατοικεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας βάσει πρόσκλησης ή σύμβασης που έχει συναφθεί με τον οικονομικό αντιπρόσωπο στο εξωτερικό ή εντολής εξουσιοδότησης που έχει εκδοθεί από δημόσιο ιδρύματα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Εξαίρεση από την απομόνωση: διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη Ρουμανία ή την Ουκρανία

8) διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη Ρουμανία ή την Ουκρανία, καθώς και εκείνοι από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας υπάλληλοι οικονομικών παραγόντων από τις αναφερόμενες χώρες, οι οποίοι αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τους αντίστοιχους οικονομικούς παράγοντες.

9) κάτοχοι διπλωματικών, υπηρεσιακών, επίσημων και ειδικών διαβατηρίων και άλλα εξομοιούμενα με αυτά - που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το παράρτημα αρ. 2 της κυβερνητικής απόφασης αριθ. τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή/και το προσωπικό που συμμετέχει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

10) αθλητές που ταξιδεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες και προπονητικές κατασκηνώσεις, καθώς και μέλη αθλητικών αποστολών ή συνοδοί τους (γονείς ή νόμιμοι εκπρόσωποι ανήλικων τέκνων).
11) άτομα σε διαμετακόμιση. 

12) τα πρόσωπα που καλούνται από τα δικαστήρια / όργανα επιβολής του νόμου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, που αποδεικνύονται με επιβεβαιωτικά έγγραφα σχετικά.

13) άτομα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιβεβαίωσης χορήγησης του εμβολίου COVID-19. Η επιβεβαίωση πρέπει να υποβληθεί σε μία από τις ρουμανικές, αγγλικές, γαλλικές ή ρωσικές γλώσσες.

14) πρόσωπα στα οποία δεν επιτρεπόταν η είσοδος στο γειτονικό κράτος (Ρουμανία ή Ουκρανία) μέσω οδικών σημείων διέλευσης ή άτομα που δεν είχαν άδεια να εγκαταλείψουν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή δεν είχαν άδεια να απομακρύνουν εμπορεύματα και άλλα εμπορεύματα.

Τα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση/καραντίνα ενδέχεται να διακόψουν αυτό το σχήμα μετά τη 10η ημέρα εάν πραγματοποιήσουν τεστ PCR για COVID-19 και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουμε ότι η διέλευση του εδάφους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας πραγματοποιείται απευθείας, χωρίς στάση, μέσω των ακόλουθων λωρίδων που ορίζονται μεταξύ των σημείων διέλευσης των κρατικών συνόρων:

  • α) Διεθνές Αεροδρόμιο του Κισινάου, αεροπορικώς - Leuseni-Albita, οδικώς.
  • β) Διεθνές Αεροδρόμιο του Κισινάου, αεροπορικώς - Palanca-Maiaki - Udobnoe, οδικώς.
  • γ) Διεθνές Αεροδρόμιο Κισινάου, αεροπορική - Tudora - Starokazacie, δρόμος.
  • δ) Διεθνές Αεροδρόμιο του Κισινάου, αεροπορική - Criva-Mamaliga, οδική.
  • ε) Giurgiulești-Galați, δρόμος - Giurgiulești-Reni, δρόμος.

Επί του παρόντος, η Δημοκρατία της Μολδαβίας βρίσκεται σε λειτουργία Η κίτρινη λίστα της Ρουμανίας, που σημαίνει τεστ COVID-19 και απομόνωση 10 ημερών για όλους όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στη Ρουμανία.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.