Προϋποθέσεις εισόδου στη Λετονία: αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 και απομόνωση 10 ημερών

2 1.490

Η κυβέρνηση της Ρίγα αποφάσισε να απαγορεύσει τα μη απαραίτητα ταξίδια στη Λετονία από τις 10 έως τις 06 Απριλίου 2021. Έτσι, άτομα που φθάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετική Συνομοσπονδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να εισέρχονται στη Λετονία μόνο για επείγοντες ή πολύ σημαντικούς σκοπούς, όπως: εργασία, σπουδές, οικογενειακή επανένωση, ιατρική περίθαλψη, διέλευση ή συνοδεία ανηλίκων, επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας ή συμμετοχή σε κηδεία. Προσεκτικός! Ο τουρισμός δεν θεωρείται απαραίτητο ταξίδι!

Σπουδαίος! Η κυβέρνηση της Λετονίας έχει περιορίσει την είσοδο κατόχων προσωρινών αδειών διαμονής, εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα επιστρέψουν στη Λετονία για κερδοσκοπικό σκοπό.

Από τις 15 Ιανουαρίου 2021, όλα τα άτομα που φτάνουν στη Λετονία, για τους ουσιώδεις λόγους που αναφέρονται παραπάνω, από χώρες που θεωρούνται ότι διατρέχουν υψηλό επιδημιολογικό κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας) μπορούν να εισέλθουν στην επικράτεια αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι παρουσιάζουν Δοκιμή μοριακής PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιήθηκε το αργότερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στη Λετονία.

Οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες επιβατών απαιτείται να επαληθεύουν ότι οι επιβάτες έχουν αρνητικό μοριακό τεστ τύπου PCR για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, το οποίο πραγματοποιείται το αργότερο 72 ώρες πριν από την είσοδο στη Λετονία. Άτομα που δεν δείχνουν το αποτέλεσμα της δοκιμής δεν θα επιτρέπεται να επιβιβαστούν. 

Τα ακόλουθα γίνονται δεκτά ως απόδειξη μιας δοκιμής για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 και πρέπει να υποβάλλονται σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επιβατών, με την επιφύλαξη άρνησης επιβίβασης:

  1. έγγραφα που αποδεικνύουν ένα τεστ για αρνητική λοίμωξη SARS-CoV-2·
  2. ιατρική επιστολή που αναφέρει ότι το άτομο δεν έχει μολυνθεί από τον ιό SARS-VOC-2.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης ή η ιατρική επιστολή πρέπει να παρουσιάζεται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά ή στην επίσημη γλώσσα του κράτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν/εκδόθηκαν.

προσοχή! Η υποβολή του αρνητικού τεστ για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 δεν αποκλείει το υποχρεωτικό μέτρο αυτοαπομόνωσης (συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων Λετονίας) για περίοδο 10 ημερών μετά την είσοδο στη Λετονία. Ορισμένες κατηγορίες ατόμων (π.χ. εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, δάσκαλοι) που πρόκειται να εργαστούν στη Λετονία πρέπει να απομονωθούν για περίοδο 14 ημερών.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.