Περιήγηση σε ετικέτες

Οδηγός Τρανσυλβανίας Sibiu

#RomaniaAutentica - στη στάνη του Gheorghe, ο βοσκός από το Golcin

Μεταξύ 7-10 Μαΐου 2015, πήγα να ανακαλύψω το #RomaniaAutentica: Marginimea Sibiului και Valea Hartibaciului με φίλους και μια πολύ ωραία ομάδα ταξιδιωτών. Ο στάβλος του Shepherd Gheorghe από το Golcin Στο στάβλο του Gheorghe ...