Περιήγηση σε ετικέτες

Υπενθύμιση πριν από την πτήση

Η Blue Air κυκλοφορεί το Pre-Flight Reminder

Η Blue Air λανσάρει το πρόγραμμα Υπενθύμισης πριν από την πτήση. Εκπλήσσομαι ευχάριστα όταν βλέπω ότι μια εταιρεία χαμηλού κόστους εφαρμόζει αυτήν την υπηρεσία. Έτσι, 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού, κάθε επιβάτης της Blue Air…