Περιήγηση σε ετικέτες

ICAO

Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Ένωσης…

Χάρη στα αποτελεσματικά ευρωπαϊκά πρότυπα εναέριας ασφάλειας, ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος είναι ένας από τους ασφαλέστερους στον κόσμο. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές