Περιήγηση σε ετικέτες

Αυθεντική Ρουμανία

#RomaniaAutentica - στη στάνη του Gheorghe, ο βοσκός από το Golcin

Μεταξύ 7-10 Μαΐου 2015, πήγα να ανακαλύψω το #RomaniaAutentica: Marginimea Sibiului και Valea Hartibaciului με φίλους και μια πολύ ωραία ομάδα ταξιδιωτών. Ο στάβλος του Shepherd Gheorghe από το Golcin Στο στάβλο του Gheorghe ...

#RomaniaAutentica: Marginimea Sibiului και Valea Hartibaciului (7-10 Μαΐου 2015)

Δεν ήρθα καλά από την Ελλάδα, η 1η Μαΐου δεν πήγε καλά με το παρατεταμένο Σαββατοκύριακο που πέρασε στη Σινάια, γιατί ετοιμάζουμε ξανά τις βαλίτσες μας. Αυτή τη φορά θα αναζητήσουμε τα #RomaniaAutentica, Marginimea Sibiului και Valea Hartibaciului. Η ενημερωτική περιήγηση είναι...