Περιήγηση σε ετικέτες

ETOPS

Το Boeing 787 λαμβάνει πιστοποίηση ETOPS 330 λεπτά (βίντεο)

Στις 28 Μαΐου 2014, το Boeing 787 έλαβε πιστοποίηση ETOPS 330 λεπτών από την FAA. Πριν μπω σε λεπτομέρειες, επιτρέψτε μου να ορίσω τον όρο "ETOPS". Είναι ένα αρκτικόλεξο που προέρχεται από τα "Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards",…