Περιήγηση σε ετικέτες

HP

Η HP επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο Converged Cloud με λύσεις για τον κλάδο των αερομεταφορών

Η HP επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων Converged Cloud με νέες προσφορές που επεκτείνουν την ισχύ του cloud σε υποδομές, εφαρμογές και πληροφορίες, επιτρέποντας στους οργανισμούς να επιταχύνουν την καινοτομία και να βελτιώσουν τη ροή εργασίας τους.