Η Ρουμανία άλλαξε τον τρόπο ταξινόμησης των χωρών. Εφαρμόζεται το φανάρι: κόκκινη, κίτρινη και πράσινη λίστα. Δείτε τη νέα ταξινόμηση χωρών!

0 24.024

Η Εθνική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων ενημερώνει με την απόφαση της 28ης Μαΐου 14 την αλλαγή ταξινόμησης των πολιτειών και δεν λαμβάνει πλέον υπόψη τον επιδημιολογικό δείκτη ECDC ανά 2021 κατοίκους, αλλά τον σωρευτικό δείκτη επίπτωσης στις 100 ημέρες, άρα είναι 000 κατηγορίες.

Art.2 - (1) Η ταξινόμηση των χωρών / εδαφών επιδημιολογικού κινδύνου, σύμφωνα με το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης στις 14 ημέρες, γίνεται σε 3 κατηγορίες ως εξής:

  1. Πράσινη ζώνη - όταν το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 1.000 κατοίκους είναι μικρότερο ή ίσο με 1,5·
  2. Κίτρινη ζώνη - όπου το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 1.000 κατοίκους είναι μεταξύ 1,5 και 3 ανά 1.000 κατοίκους·
  3. Κόκκινη ζώνη - όπου το σωρευτικό ποσοστό εμφάνισης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες σε σχέση με 1.000 κατοίκους είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3 ανά 1000 κατοίκους.
  • Η ταξινόμηση από την κίτρινη ή πράσινη ζώνη στην κόκκινη ζώνη, καθώς και η ταξινόμηση από την πράσινη ζώνη στην κίτρινη ζώνη, τίθεται σε ισχύ εντός 24 ωρών από την έγκριση του Καταλόγου χωρών/περιοχών επιδημιολογικού κινδύνου με απόφαση του Εθνική Επιτροπή Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.
  • Η ταξινόμηση από την κόκκινη ζώνη στην πράσινη ή κίτρινη ζώνη, καθώς και η κατάταξη από την κίτρινη ζώνη στην πράσινη ζώνη, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του Καταλόγου χωρών / εδαφών επιδημιολογικού κινδύνου με απόφαση του Εθνικού Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων.

Σύμφωνα με αυτή τη λίστα, χώρες όπως η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβακία, η Σρι Λάνκα, η Ιορδανία, η Κούβα και πολλές άλλες έχουν σωθεί, οι οποίες κανονικά θα βρίσκονταν στην κίτρινη λίστα αν διατηρούνταν η παλιά ταξινόμηση. Παρακάτω έχετε τη νέα ταξινόμηση χωρών.

Art.3 - Ανάλογα με την ταξινόμηση των χωρών / εδαφών επιδημιολογικού κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο. 2, κατά την είσοδο προσώπων στο έδαφος της Ρουμανίας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Για τα πρόσωπα που φτάνουν στη ρουμανική επικράτεια από την περιοχή που προβλέπεται στο άρθρο. 2 λιτ. α) το μέτρο της καραντίνας δεν έχει θεσπιστεί·
  2. Για τα πρόσωπα που φτάνουν στο έδαφος της Ρουμανίας από τις περιοχές που προβλέπονται στο άρθ. 2 λιτ. β) και γ) το μέτρο της καραντίνας καθιερώνεται κατ' οίκον, στη δηλωθείσα θέση ή στον ειδικό χώρο που προορίζεται για περίοδο 14 ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις από αυτά τα μέτρα παρέχονται στην απόφαση 28

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.