Νέα μέτρα υγειονομικής προστασίας για πελάτες ταράτσων και παραλιών στη Ρουμανία, από την 1η Ιουνίου

0 585

Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπονται οι δραστηριότητες παρασκευής, σερβιρίσματος και κατανάλωσης φαγητού, αλκοολούχων και μη ποτών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός κτιρίων δημόσιων μονάδων εστίασης (βεράντες) και επιτρέπονται οι δραστηριότητες λειτουργίας τουριστικών παραλιών. .

Οι βεράντες και οι παραλίες στη Ρουμανία ανοίγουν

Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, σε μια πρώτη φάση επανεκκίνησης των τουριστικών δραστηριοτήτων. Έτσι, τα μέτρα είναι υποχρεωτικά για όλους τους οικονομικούς φορείς του κλάδου της δημόσιας εστίασης και αντίστοιχα για όλους τους οικονομικούς φορείς ή, κατά περίπτωση, τους διαχειριστές που ασκούν δραστηριότητες για τη λειτουργία τουριστικών παραλιών.

Ομοίως, όλοι οι πελάτες των ταράτσων ή των τουριστικών παραλιών στις ρουμανικές ακτές έχουν την υποχρέωση να τις σεβαστούν.

ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΕΞΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΒΕΡΑΝΤΕΣ):

Στην είσοδο θα γίνεται διαλογή παρατήρησης και θα απαγορεύεται η πρόσβαση πελατών με εμφανή συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

Οι οικονομικοί φορείς στον τομέα των τροφίμων θα διασφαλίσουν ότι στην είσοδο και στις τουαλέτες υπάρχουν συσκευές με εγκεκριμένα βιοκτόνα, απαραίτητα για την απολύμανση των χεριών των πελατών, καθώς και για την ενημέρωση τους για τον τρόπο χρήσης.

Συνιστάται η δημιουργία κυκλωμάτων μονής κατεύθυνσης που θα μετακινούνται από τους πελάτες εντός της βεράντας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επαφές μεταξύ των πελατών (παράδειγμα: από και προς την τουαλέτα).

Θα απαγορεύεται η μεταφορά μενού, αλυκών, ελιών και άλλων αντικειμένων από το ένα τραπέζι στο άλλο. Θα απολυμανθούν αφού οι πελάτες αφήσουν ένα τραπέζι και, όπου είναι δυνατόν, θα χρησιμοποιηθούν μενού μιας χρήσης.

Το προσωπικό θα φορά μάσκες και γάντια

Εξασφαλίζεται ότι κατά το σερβίρισμα του γεύματος το προσωπικό θα φορά μάσκα και γάντια και τα γάντια που χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα δεν θα χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία του γεύματος.

Απαγορεύεται η κατανάλωση όρθιων προϊόντων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση των πελατών εντός της βεράντας.

Καθορίζεται μέγιστος αριθμός 4 πελατών που μπορούν να καταλαμβάνουν ένα τραπέζι, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, εκτός από αυτόν τον κανόνα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας που έχουν την ίδια κατοικία.

Εξασφαλίζεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των ενοίκων των διπλανών τραπεζιών.

Η κατάληψη των θέσεων θα γίνει με προηγούμενη κράτηση, ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση στην είσοδο της μονάδας και να διευκολυνθεί η επιδημιολογική διερεύνηση σε περίπτωση ασθένειας σε περίπτωση ντόπιων πελατών.

Θα υπάρχει επίσης μητρώο κρατήσεων πελατών, ώστε σε περίπτωση λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 στους πελάτες της μονάδας τροφίμων, να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση ;

Εξασφαλίζεται ότι η απολύμανση των τραπεζιών πραγματοποιείται, μετά από κάθε πελάτη/ομάδα, με βιοκτόνα που απαιτούν ελάχιστο χρόνο επαφής, εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή Βιοκτόνων.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ:

Οι οικονομικοί φορείς ή διαχειριστές, κατά περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να τοποθετούν σε εμφανές σημείο τους κανονισμούς πρόσβασης και συμπεριφοράς στην παραλία και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν μέτρα τήρησης απόστασης 2 μέτρων (αριστερά / δεξιά, εμπρός / πίσω) ανάμεσα σε ξαπλώστρες που χρησιμοποιούνται από άτομα από διαφορετικές οικογένειες.

Οι διαχειριστές θα διασφαλίσουν την πρόσβαση στην παραλία εντός των εγκεκριμένων ορίων χωρητικότητας, διατηρώντας παράλληλα τη φυσική απόσταση, αποθαρρύνοντας τον συνωστισμό και περιορίζοντας τις μεγάλες συγκεντρώσεις και θα λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στην παραλία εάν ξεπεραστούν τα καθορισμένα όρια χωρητικότητας και δεν μπορεί να διατηρηθεί η φυσική απόσταση.

Η πρόσβαση θα εξασφαλιστεί μέσω σαφώς σηματοδοτημένων σημείων εισόδου και θα καθοριστούν μονοκατευθυντικά, χωριστά χρώματα εισόδου και εξόδου, με τη σήμανση των αντίστοιχων αποστάσεων.

Η κράτηση χρήσης παραλίας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού συστήματος κρατήσεων ή/και υιοθέτησης στρατηγικών ωρών λειτουργίας ή ευέλικτων κριτηρίων κλεισίματος.

Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων

Μια απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων) πρέπει να τηρείται ανά πάσα στιγμή, εκτός από τα μέλη της ίδιας οικογένειας ή εάν η ασφάλεια της βασικής δραστηριότητας απαιτεί μικρότερη απόσταση (π.χ. ανύψωση βαρέως εξοπλισμού).

Οι χώροι εργασίας (π.χ. ναυαγοσωστικές καρέκλες, πύργοι) είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε όσοι παρέχουν υπηρεσίες στην παραλία να απέχουν τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ τους. Όπου δεν είναι δυνατή η απόσταση, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση προστατευτικών μασκών ή φυσικών φραγμών, όπως πλαστικά / πλεξιγκλάς πάνελ.

Η εξυπηρέτηση πελατών θα γίνεται από το προσωπικό της μισθωμένης παραλίας, χωρίς να μετακινούνται οι πελάτες στα σημεία εξυπηρέτησης.

Στην περίπτωση των παραλιών που δεν έχουν παραχωρηθεί, η τοπική δημόσια διοίκηση θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων φυσικής απόστασης και την αποφυγή σχηματισμού οικισμών.

Ο εξοπλισμός παραλίας (π.χ. καρέκλες, ξαπλώστρες, ομπρέλες) πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα, χωρίς αυτός ο εξοπλισμός να μοιράζεται μεταξύ ατόμων που δεν είναι μέλη του ίδιου νοικοκυριού και, πριν και μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με εγκεκριμένα βιοκτόνα.

Οι τουαλέτες στην παραλία πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα αναλώσιμα για την υγιεινή: νερό, σαπούνι, απολυμαντικό με αλκοόλ τουλάχιστον 60%, χαρτοπετσέτες και κάδους απορριμμάτων χωρίς επαφή. Θα διασφαλίζεται συχνός καθαρισμός και απολύμανση.

Δεν επιτρέπονται αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Δεν επιτρέπονται αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες παρά μόνο σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους για το σκοπό αυτό, με περιορισμό του αριθμού των ατόμων που δεν ανήκουν στις ίδιες οικογένειες.

Το προσωπικό του οικονομικού φορέα ή ο διαχειριστής παραλίας, κατά περίπτωση, θα φορά μάσκα και θα εφοδιαστεί με εγκεκριμένα βιοκτόνα και προϊόντα απαραίτητα για την απολύμανση των χεριών των τουριστών και πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης τους.

Εφόσον το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση, θα αξιολογηθούν τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που υιοθετήθηκαν με τις δύο κανονιστικές πράξεις και, στο πλαίσιο της σταδιακής επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού, αντίστοιχα για τη δεύτερη φάση που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου. που λαμβάνεται υπόψη.άλλες χαλάρωση των περιορισμών.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.