Νέοι όροι εισόδου στο Μαυροβούνιο: δεν υπάρχουν περιορισμοί για όσους έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID

0 814

Οι αρχές έχουν καταστήσει υποχρεωτική την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα κατά την είσοδο στο Μαυροβούνιο: un Μοριακή δοκιμή τύπου PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, θετικό αποτέλεσμα ορολογικής εξέτασης-αντισώματα κατηγορίας IgG ή απόδειξη εμβολιασμού με δεύτερη δόση κατά του COVID-2.

Μαυροβούνιοι και ξένοι υπήκοοι της Δημοκρατίας της Σερβίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας / Κοσσυφοπεδίου, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Δημοκρατίας της Αλβανίας μπορούν να εισέλθουν στο Μαυροβούνιο ΧΩΡΙΣ να προσκομίσουν το τεστ τύπου PCR για λοίμωξη από SARS-CoV-2 ή απόδειξη ότι έχουν εμβολιαστεί με 2 δόσεις εμβολίου για τον COVID-19, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Νέες προϋποθέσεις εισόδου στο Μαυροβούνιο

Τα έγγραφα που υποβάλλονται από Μαυροβούνιο και ξένους υπηκόους (εξαιρουμένων των προσώπων από τη Δημοκρατία της Σερβίας, τη Δημοκρατία της Σερβίας / Κοσσυφοπέδιο, τη Δημοκρατία της Κροατίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Δημοκρατία της Αλβανίας) που επιθυμούν να εισέλθουν στο Μαυροβούνιο μέσω όλων των συνοριακών σημείων διέλευσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες συνθήκες, ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου που επιλέγεται:

1) Μοριακή δοκιμή τύπου PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 πρέπει να εκδίδεται από εγγεγραμμένο εργαστήριο και να έχει διάρκεια ζωής 48 ώρες.

2) Θετικό αποτέλεσμα ορολογικής εξέτασης - Αντισώματα κατηγορίας IgG πρέπει να εκδίδεται από εγγεγραμμένο εργαστήριο και η ισχύς του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

3) Στοιχεία για τη δεύτερη δόση του εμβολίου COVID-19 πρέπει να έχει εκδοθεί από ιατρικό ίδρυμα και πρέπει να είναι εμφανές ότι το εμβόλιο χορηγήθηκε τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την είσοδο στο Μαυροβούνιο.

14 ημέρες απομόνωση για πολίτες του Μαυροβουνίου που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα

Μαυροβούνιοι και αλλοδαποί υπήκοοι που ζουν μόνιμα ή προσωρινά στο Μαυροβούνιο και δεν έχουν αρνητικό μοριακό τεστ PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, θετικό αποτέλεσμα ορολογικής εξέτασης - αντισώματα κατηγορίας IgG ή απόδειξη ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του COVID-19 , μπορούν να εισέλθουν στο Μαυροβούνιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθούν σε θεσμοθετημένη καραντίνα ή σε απομόνωση για περίοδο 14 ημερών. Το μέτρο αυτοαπομόνωσης περιλαμβάνει: 1) την προσκόμιση αποδείξεων διαμονής σε οικογενειακή κατοικία ή άλλες εγκαταστάσεις φιλοξενίας. 2) παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του ενδιαφερομένου, καθώς και όλων των μελών της οικογένειας/νοικοκυριού από την αρμόδια επιδημιολογική υπηρεσία.

Όλες οι συνοριακές διελεύσεις στο Μαυροβούνιο με γειτονικά κράτη παραμένουν ανοιχτές. Οι αλλοδαποί τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τους δήμους διαμονής τους χωρίς πρόσθετους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της επικράτειας των τοποθεσιών όπου εισήχθη η καραντίνα, εάν διαθέτουν κουπόνι ή άλλη απόδειξη (Potvrda) που θα δικαιολογεί το ταξίδι σε συγκεκριμένο προορισμό ή ξενοδοχείο κουπόνι / έχουν διαμονή σε ιδιωτικές κατοικίες που βρίσκονται εκτός των αντίστοιχων τοποθεσιών.

Οι Ρουμάνοι πολίτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο Μαυροβούνιο την επόμενη περίοδο πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- παρουσίαση αρνητικής μοριακής δοκιμής τύπου PCR, που δεν ισχύει για περισσότερο από 48 ώρες, θετικό αποτέλεσμα ορολογικής εξέτασης - Αντισώματα κατηγορίας IgG ή απόδειξη ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του COVID-19.

- επίδειξη έγκυρου διαβατηρίου/ταξιδιωτικού εγγράφου, με θεώρηση εισόδου/εξόδου, στα συνοριακά σημεία διέλευσης με το Μαυροβούνιο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες προσώπων:

Σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορισμένες κατηγορίες προσώπων των οποίων η είσοδος στο Μαυροβούνιο είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των ζωτικών υπηρεσιών και οι εργαζόμενοι ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος αποτελούν εξαιρέσεις από τα κριτήρια που ορίζονται παραπάνω. Οι ειδικοί όροι εισόδου και ταξιδιού στο Μαυροβούνιο καθορίζονται από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας για:

- εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ερευνητές υγείας και επιστήμονες·

- πρόσωπα που εκτελούν ή εκτελούν τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων·

- διπλωμάτες διαπιστευμένοι στο Μαυροβούνιο, προσωπικό διεθνών οργανισμών, στρατιωτικό προσωπικό και εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

- ορισμένες κατηγορίες επιβατών υπό διέλευση·

- πρόσωπα που υπόκεινται σε μέτρο διεθνούς προστασίας ή φτάνουν στο Μαυροβούνιο για ανθρωπιστικούς λόγους. Κατά την είσοδο στο Μαυροβούνιο, η διαμονή υπερισχύει της υπηκοότητας, εάν διαφέρουν.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ:

Επιτρέπεται η διέλευση για όλους τους αλλοδαπούς υπηκόους, με βάση το διαβατήριο, χωρίς δυνατότητα διανυκτέρευσης στο Μαυροβούνιο. Σε περίπτωση διέλευσης δεν ισχύει την υποχρέωση υποβολής αρνητικού τεστ PCR.

Τα σύνορα είναι ανοιχτά για εμπορευματικές μεταφορές. Ωστόσο, οι επαγγελματίες μεταφορείς εμπορευμάτων υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και να συμμορφώνονται αυστηρά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Οι οδηγοί υπό διέλευση απαγορεύεται να σταματήσουν, να σταθμεύσουν και να παραμείνουν στο Μαυροβούνιο και λαμβάνουν απόφαση κατά την είσοδο στο Μαυροβούνιο αναφέροντας το όνομα του συνοριακού σημείου διέλευσης, το συνοριακό σημείο διέλευσης και τον προβλεπόμενο χρόνο διέλευσης του Μαυροβουνίου. Οι οδηγοί που προορίζονται για το Μαυροβούνιο για εκφόρτωση/φόρτωση εμπορευμάτων απαγορεύεται να παρεκκλίνουν από τη διαδρομή.

Για τη διέλευση μέσω της επικράτειας του Μαυροβουνίου, οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανονισμούς:

  • μπορούν να χρησιμοποιηθούν χώροι ανάπαυσης που έχουν εφαρμόσει μέτρα υγειονομικής προστασίας και απολύμανσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μεταφορικού μέσου, ο οδηγός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αστυνομία.
  • Κατά την έξοδο από το μεταφορικό μέσο, ​​ο οδηγός πρέπει να διατηρεί απόσταση 2 μέτρων από άλλα άτομα και να φοράει ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκα και γάντια).
  • Όταν οι τελωνειακές διαδικασίες και οι διαδικασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης περιλαμβάνουν τους οδηγούς να σταθμεύουν στο Μαυροβούνιο για σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να παραμένουν στις καμπίνες και να χρησιμοποιούν τον χώρο ανάπαυσης.
  • Οι οδηγοί μεταφορικών μέσων χαμηλής μεταφορικής ικανότητας που απαιτείται να παραμείνουν στο Μαυροβούνιο κατά τη διάρκεια της νύχτας πρέπει να χρησιμοποιούν τον χώρο ανάπαυσης στην καμπίνα ή να χρησιμοποιούν τους χώρους ανάπαυσης για φορτηγά.
  • Σε περίπτωση παρατεταμένης παραμονής και διαμονής στο ξενοδοχείο/μοτέλ, ο οδηγός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Επιδημιολογική Υπηρεσία και να ακολουθήσει τις οδηγίες που έλαβε.
  • Οι τουρίστες επιτρέπεται να φεύγουν από το Μαυροβούνιο, χωρίς περιορισμούς, μέσω όλων των συνοριακών σημείων διέλευσης βάσει έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταξιδιωτικό έγγραφο).

Ανοιχτά συνοριακά σημεία:

Όλα τα σημεία διέλευσης των συνόρων στην είσοδο του Μαυροβουνίου είναι ανοιχτά, εκτός από τις ακόλουθες οδικές συνοριακές διελεύσεις:

  • Šćepan Polje (με Βοσνία-Ερζεγοβίνη) - Η είσοδος επιβατών δεν επιτρέπεται στο Μαυροβούνιο στο δρόμο Plužine - Foča.
  • Vraćenović (με Βοσνία-Ερζεγοβίνη) στο δρομολόγιο Nikšić - Bileća, το οποίο είναι κλειστό από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους
  • Στο σημείο Metaljka (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) στη διαδρομή Pljevlja - Čajniče και στο συνοριακό πέρασμα Vuča (με τη Δημοκρατία της Σερβίας): Το Rožaje - Tutin επιτρέπεται να διασχίσει τα σύνορα μόνο μεταξύ 07:00 και 19:00.
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.