Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 543

Χάρη στα αποτελεσματικά ευρωπαϊκά πρότυπα εναέριας ασφάλειας, ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος είναι ένας από τους ασφαλέστερους στον κόσμο. Παρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας της αεροπορίας σε άλλες χώρες για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν ακόμη ορισμένες αεροπορικές εταιρείες που συνεχίζουν να εκτελούν πτήσεις υπό συνθήκες που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας.

Επιτροπή_Ευρωπαϊκή-κεντρική

Για περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών αεροπορικής ασφάλειας στην Ευρώπη, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με τις αρχές αεροπορικής ασφάλειας των κρατών μελών, αποφάσισε να επιβάλει απαγόρευση λειτουργίας στο έδαφος της Κοινότητας σε αεροπορικές εταιρείες που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

10 Ιουλίου 2013, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για εικοστή πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση ή περιορισμούς λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστός ως «κατάλογος της ΕΕ για την ασφάλεια των αερομεταφορών». Μετά τη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στις Φιλιππίνες, Philippine Airlines είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία σε αυτή τη χώρα στην οποία επιτρέπεται ξανά η πρόσβαση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Το ίδιο ισχύει και για την αεροπορική εταιρεία της Βενεζουέλας Conviasa, η οποία απαγορεύτηκε το 2012. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στη Λιβύη, αλλά οι αρχές της Λιβύης συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους λιβυκούς αερομεταφορείς να εκτελούν πτήσεις προς την Ευρώπη προτού επαναπιστοποιηθούν πλήρως στη Λιβύη, ικανοποιητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίτροπος Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, είπε:

«Η λίστα ελέγχου ασφάλειας της αεροπορίας της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον ευρωπαϊκό χώρο και τους πολίτες του, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως αφύπνιση για χώρες και αεροπορικές εταιρείες των οποίων η κατάσταση της αεροπορικής ασφάλειας αφήνει πολλά περιθώρια. Επιβεβαιώσαμε σήμερα την επιθυμία μας να αφαιρέσουμε χώρες και αεροπορικές εταιρείες από τη λίστα, εάν επιδείξουν πραγματική δέσμευση και ικανότητα να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας με βιώσιμο τρόπο. Εκτός από τις Φιλιππίνες, τη Βενεζουέλα και τη Μαυριτανία, άλλες αφρικανικές χώρες έχουν επίσης δείξει καλά σημάδια προόδου προς αυτή την κατεύθυνση».

Λαμβάνοντας υπόψη τη βελτιωμένη εποπτεία της αεροπορικής ασφάλειας που παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων και την ικανότητα του αερομεταφορέα Philippine Airlines για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας της αεροπορίας και μετά από επιτόπια επίσκεψη αξιολόγησης ασφάλειας τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αποφασίστηκε να αρθεί η απαγόρευση που επηρεάζει αυτόν τον εγγεγραμμένο αερομεταφορέα στις Φιλιππίνες. Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ για όλους τους άλλους αερομεταφορείς που είναι εγγεγραμμένοι στις Φιλιππίνες.

Conviasa, μια αεροπορική εταιρεία εγγεγραμμένη στη Βενεζουέλα, αφαιρέθηκε επίσης από τον κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ μετά την επιτυχή επίλυση σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας που οδήγησαν σε αυτήν την απαγόρευση των επιχειρήσεων στον εναέριο χώρο της ΕΕ τον Απρίλιο του 2012. Αυτές οι βελτιώσεις επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αεροπορία Οργανισμός Ασφάλειας (EASA), καθώς και μέσω πρόσφατων ελέγχων από την Ισπανία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) στη Βενεζουέλα.

Η Μαυριτανία έγινε η πρώτη χώρα που αφαιρέθηκε πλήρως από τον κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2012, κατάλογος που συμπεριλήφθηκε το 2010. Οι βελτιώσεις που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση επαληθεύτηκαν επιτόπου κατά τη διάρκεια επίσκεψης αξιολόγησης ασφάλειας από την Επιτροπή τον Απρίλιο 2013.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της Λιβύης. Η Επιτροπή έχει σημειώσει πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά οι λιβυκές αρχές πολιτικής αεροπορίας συμφώνησαν να διατηρήσουν τους εθελοντικούς περιορισμούς που ισχύουν για όλους τους κατεστημένους αερομεταφορείς στη Λιβύη. Αυτός ο εθελοντικός περιορισμός αποκλείει τις αεροπορικές εταιρείες της Λιβύης να πετούν προς την ΕΕ έως ότου επαναπιστοποιηθούν πλήρως σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Η Επιτροπή εξήρε επίσης την ικανοποιητική πρόοδο που σημειώθηκε στο Σουδάν και τη Μοζαμβίκη. Η Επιτροπή αναγνώρισε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρχές εποπτείας της ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ινδονησίας, του Καζακστάν, της Λιβύης, της Μαυριτανίας, της Μοζαμβίκης, των Φιλιππίνων, της Ρωσίας και του Σουδάν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος πολιτικής αεροπορίας και τη βελτίωση της ασφάλειας προκειμένου να για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφάλειας. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρέχει ενεργά υποστήριξη και βοήθεια για αυτές τις μεταρρυθμίσεις, σε συνεργασία με την ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)), τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο EASA.

Περαιτέρω ενημερώσεις στον κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ έγιναν μετά την αφαίρεση από τον κατάλογο των απαρχαιωμένων αεροπορικών εταιρειών και την προσθήκη νέων που ιδρύθηκαν πρόσφατα σε ορισμένες απαγορευμένες χώρες: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ινδονησία, Κιργιζία, Μοζαμβίκη, Σουδάν και τις Φιλιππίνες.

Τελικά, Παράρτημα Β του καταλόγου της ΕΕ για την ασφάλεια των αερομεταφορών (που περιλαμβάνει αερομεταφορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ αλλά υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς και προϋποθέσεις) έχει τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την ανανέωση του στόλου της Air Madagascar (εξουσιοδοτημένος για χρήση πρόσθετου αεροσκάφους) και του στόλου της Air Astana στο Καζακστάν (πρώην Fokker αεροσκάφη), τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον έχουν αφαιρεθεί από το παράρτημα).

Η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε στην ομόφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφάλειας της Αεροπορίας, στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες ασφάλειας από καθένα από τα 28 κράτη μέλη, καθώς και από τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και τον EASA.

Ενημερωμένη έκδοση της λίστας αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ περιλαμβάνει όλες τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί σε 20 χώρες, για συνολικά 278 αεροπορικές εταιρείες που έχουν αποκλειστεί πλήρως από τον εναέριο χώρο της ΕΕ: ​​Αφγανιστάν, Αγκόλα, Μπενίν, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Γκαμπόν (εκτός από τρεις αερομεταφορείς πετούν με ορισμένους περιορισμούς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις), Ινδονησία (εκτός από πέντε αερομεταφορείς), Καζακστάν (εκτός από έναν αερομεταφορέα που πετά με ορισμένους περιορισμούς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις), Κιργιστάν, Λιβερία, Μοζαμβίκη, Φιλιππίνες (εξαιρουμένου ενός αερομεταφορέα), Σιέρα Λεόνε, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σουδάν, Σουαζιλάνδη και Ζάμπια. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης δύο μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες: την Blue Wing Airlines του Σουρινάμ και τη Meridian Airways της Γκάνας, για συνολικά 280 αεροπορικές εταιρείες.

Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει δέκα αεροπορικές εταιρείες που υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας και ως εκ τούτου είναι εξουσιοδοτημένες να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ υπό αυστηρούς όρους: Air Astana από το Καζακστάν, Afrijet, Gabon Airlines και SN2AG από την Γκαμπόν, Air Koryo της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Airlift International από την Γκάνα, Comoros Air Service από τις Κομόρες, Iran Air από το Ιράν, TAAG Angolan Airlines από την Αγκόλα και Αεροπορικώς Μαδαγασκάρη από τη Μαδαγασκάρη.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.