Τα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Henri Coanda

Η Bucharest Airports National Company έλαβε την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017, την επιβεβαίωση ότι συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας, έχοντας εξουσιοδοτηθεί να λειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Henri Coanda Βουκουρεστίου και το Διεθνές Αεροδρόμιο Baneasa Aurel Vlaicu του Βουκουρεστίου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Ευρωπαϊκή Ένωση Κανονισμοί.

0 467

Το αεροδρόμιο Henri Coandă συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 139/2014 για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικά με τα αεροδρόμια και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 216/2008 για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Αεροσκάφη ευρείας ατράκτου μπορούν να προσγειωθούν στο Βουκουρέστι

Η προθεσμία που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμόρφωση όλων των αεροδρομίων των κρατών της ΕΕ είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ τα νέα ευρωπαϊκά κριτήρια.

Το αεροδρόμιο Henri Coandă συμμορφώνεται μέχρι στιγμής με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας της αεροπορίας και, από τις 20 Δεκεμβρίου, η κύρια αεροπορική πύλη της Ρουμανίας πληροί επίσης τα κριτήρια που επιβάλλονται από τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός του Κανονισμού 139/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εφαρμογή και διατήρηση των αυστηρότερων προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με την ενημέρωση των τεχνικών και διαδικασιών που καθορίζουν την ασφάλεια των πτητικών αεροσκαφών στα αεροδρόμια της ΕΕ.

Η πιστοποίηση που χορηγήθηκε από το CNAB εξουσιοδοτεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Henri Coandă του Βουκουρεστίου να λειτουργεί με ασφάλεια, χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών ευρείας ατράκτου (με μεγάλη ταχυμεταφορά), τα οποία μπορούν να εκτελούν υπερατλαντικές πτήσεις.

Φέτος, η Εθνική Εταιρεία Αεροδρομίων Βουκουρεστίου πραγματοποίησε ένα από τα έργα μείζονος σημασίας για την αποκατάσταση της υποδομής του αεροδρομίου.

Έτσι, το 2017 η CNAB ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής της οδοποιίας του διαδρόμου αρ. 1 του διεθνούς αεροδρομίου Henri Coandă Βουκουρεστίου και στους διαδρόμους των αεροσκαφών.

Τα έργα ήταν συνολικής έκτασης 67.228 τμ, εκ των οποίων τα 39.483 τμ στον διάδρομο αρ. 1 και άλλα 27.745 τμ σε πλατφόρμες και διαδρόμους αεροσκαφών.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.