Προϋποθέσεις εισόδου στη Σουηδία: Παρουσίαση εξέτασης PCR αρνητικό για τον COVID-19

0 1.246

ΕΚΤΑΚΤΟ: Όχι. Ο κίνδυνος εξάπλωσης της λοίμωξης στην κοινότητα εξακολουθεί να εκτιμάται από τις σουηδικές αρχές ως "Πολύ υψηλός", ο υψηλότερος βαθμός.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ: 

Από τις 6:2021 της 00ης Φεβρουαρίου 00, όλοι οι αλλοδαποί υπήκοοι που ταξιδεύουν στο Βασίλειο της Σουηδίας πρέπει να προσκομίσουν στα σύνορα ένα τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που διενεργείται cu το πολύ 48 ώρες πριν από την άφιξη (προσοχή μην επιβιβαστείτε!). 

Η αυστηρή τήρηση της περιόδου ισχύος του τεστ είναι υποχρεωτική, στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η Σουηδική Αστυνομία δεν επέτρεψε την είσοδο ατόμων που παρουσίασαν αρνητικό τεστ των οποίων η εγκυρότητα υπερέβαινε ακόμη και κατά 15 λεπτά το επιτρεπόμενο διάστημα το μέγιστο 48 ωρών πριν την άφιξη στη Σουηδία. 

Οι τύποι δοκιμών που γίνονται αποδεκτοί κατά του ιού SARS-CoV-2 είναι οι ακόλουθοι: PCR, αντιγόνο ή LAMP. Προκειμένου η δοκιμή να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό οι ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα του ατόμου που ελέγχεται, η ημερομηνία και η ώρα του δείγματος, η μέθοδος δοκιμής (PCR, αντιγόνο ή LAMP), το αποτέλεσμα της δοκιμής και τα στοιχεία του εκδότη. Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για την παρουσίαση του τεστ είναι: Αγγλικά, Σουηδικά, Δανικά και Νορβηγικά.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο τεστ ή μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω απαιτήσεις, η είσοδος στο Βασίλειο της Σουηδίας θα απαγορεύεται.

Το μέτρο ισχύει για όλα τα είδη ταξιδιών: αεροπορικά, οδικά, θαλάσσια και σιδηροδρομικά.

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εξαιρούνται από το υποχρεωτικό μέτρο υποβολής τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2:

  • άτομα ηλικίας έως 18 ετών (ανήλικοι)·
  • πρόσωπα που διαμένουν στο Βασίλειο της Σουηδίας (για τουλάχιστον ένα έτος και τα οποία μπορούν να το αποδείξουν προσκομίζοντας αποδεικτικό εγγραφής στη σουηδική φορολογική υπηρεσία ή με άλλο έγγραφο, για παράδειγμα άδεια διαμονής)·
  • διασυνοριακούς εργαζόμενους, που υπόκεινται σε τακτικές δοκιμές (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα)·
  • άτομα που εμπλέκονται σε ιατρική μεταφορά·
  • μεταφορείς εμπορευμάτων και άλλες κατηγορίες προσωπικού στον τομέα των μεταφορών·
  • άτομα που μετακινούνται για επείγοντες οικογενειακούς λόγους.
  • άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία ή έχουν άλλο ανθρωπιστικό κίνητρο·
  • άτομα που υπόκεινται σε ιατρική παρέμβαση ή άλλου είδους ιατρική περίθαλψη στο Βασίλειο της Σουηδίας, η οποία δεν μπορεί να αναβληθεί·
  • πλοηγοί (ναυτικοί).
  • προσωπικό που συμμετέχει σε διεθνή αστυνομική συνεργασία, τελωνειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι σουηδικές αρχές συνιστούν σθεναρά να απομονωθούν όλοι

Οι σουηδικές αρχές συνιστούν επίσης ανεπιφύλακτα σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, είτε εξαιρούνται είτε όχι από τη λήψη του τεστ ιού SARS-CoV-2 που φτάνουν στο Βασίλειο της Σουηδίας, να απομονώνονται και να αποφεύγουν την κοινωνική επαφή για περίοδο επτά ημερών και να κάνουν ένα νέο τεστ την πέμπτη μέρα. Η σύσταση απομόνωσης ισχύει επίσης για όσους ζουν με άτομα που φτάνουν στη Σουηδία.

Οι σουηδικές αρχές συνιστούν στα άτομα που εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, τα οποία εξαιρούνται από το υποχρεωτικό μέτρο της υποβολής τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, να κάνουν τεστ είτε πριν από το ταξίδι είτε μόλις σύντομα μετά την άφιξη, να απομονωθεί αποφεύγοντας τις κοινωνικές επαφές για 7 ημέρες και να δοκιμαστεί ξανά την πέμπτη ημέρα.

Η είσοδος όλων των ατόμων (εκτός από τους Σουηδούς υπηκόους) που ταξιδεύουν από τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Δανία στη Σουηδία είναι απαγορευμένος έως τις 31 Μαρτίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων υπό διέλευση (ο κατάλογος των εξαιρέσεων βρίσκεται παρακάτω). 

Όλες οι περιττές εισόδους στο έδαφος της Σουηδίας για πολίτες τρίτων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας έχουν ανασταλεί. Το μέτρο ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2021 και δεν περιλαμβάνει ομάδα 7 τρίτων χωρών.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.