Η διοίκηση της TAROM ξεκινά την υλοποίηση των κερδοσκοπικών ενεργειών της εταιρείας

0 291

Το Διοικητικό Συμβούλιο της TAROM ενέκρινε το Σχέδιο Διαχείρισης που εκπόνησε η εκτελεστική διοίκηση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου χθες, 11 Μαρτίου 2013.Το σχέδιο διαχείρισης που ανέπτυξε η εκτελεστική διοίκηση ξεκίνησε από το σχέδιο διαχείρισης της εταιρείας και στοχεύει σε μια σειρά ενεργειών μέσω των οποίων η TAROM θα βελτιώνει το λογιστικό αποτέλεσμα της εταιρείας κατά μέσο όρο 100 εκατ. lei κάθε χρόνο, με στόχο την επίτευξη κερδών από το 2015.

Τα κύρια μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα αφορούν, μεταξύ άλλων, την αύξηση της παραγωγικότητας, τον εξορθολογισμό της οργανωτικής δομής, την εναρμόνιση του στόλου και την προσαρμογή της χωρητικότητας στην υπάρχουσα ζήτηση της αγοράς, την εισαγωγή συστήματος αυτόματης διαχείρισης απόδοσης, που θα επιτρέψει τη χρήση πιο αποτελεσματικού μηχανισμού τιμολόγηση, αυξήστε τις πωλήσεις στον δικό σας ιστότοπο. Το δίκτυο δρομολογίων θα αναδιαρθρωθεί, η αποδοτικότητα των προμηθειών θα αυξηθεί, μια νέα διαδικασία εξοικονόμησης καυσίμων θα εισαχθεί για εξοικονόμηση κόστους και τα ξένα πρακτορεία που εδρεύουν στην πόλη θα κλείσουν και η εταιρεία θα συνεχίσει να εκπροσωπείται στα αεροδρόμια. Στις πόλεις όπου θα κλείσουν τα γραφεία στο κέντρο της πόλης, τις δραστηριότητες πωλήσεων θα αναλάβει ο Γενικός Πράκτορας Πωλήσεων (GSA).

Επίσης άλλαξαν σε επαναδιαπραγμάτευση περισσότερων από 40 συμβάσεων με προμηθευτές.

Παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων που προαναφέρθηκαν, θα αναλυθούν αρκετές ευκαιρίες για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και την αποτελεσματικότερη χρήση του υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Η διοίκηση θα αναλύσει τη μετατροπή ορισμένων τμημάτων σε κερδοσκοπικά κέντρα ή ακόμα και ανεξάρτητες μονάδες, θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη συμμετοχή της εταιρείας στο SkyTeam, θα εισαγάγει νέα συστήματα και πλατφόρμες πληροφορικής και θα αναλύσει τη δυνατότητα μέγιστης χρήσης των ακινήτων (κτίρια και γη ) που ανήκει στην εταιρεία. Όλα αυτά τα μέτρα θα βασίζονται σε μια εις βάθος οικονομική ανάλυση, με μοναδικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών και την αύξηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της εταιρείας, με ταυτόχρονη τήρηση όλων των ισχυόντων προτύπων ασφαλείας στον κλάδο και εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών της εταιρείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.