Πώς να αποκτήσετε ένα προσωρινό διαβατήριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - κόστος, διάρκεια, έγγραφα

Τέλη διαβατηρίου!

56 226.910

Το προσωρινό απλό διαβατήριο είναι ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται σε Ρουμάνους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του αναστολή του δικαιώματος ταξιδιού στο εξωτερικό, και στο επόμενο διάστημα χρειάζονται μια αποδεδειγμένη επείγουσα ανάγκη έγκυρου διαβατηρίου.Το έγγραφο αυτό χορηγείται στους Ρουμάνους πολίτες τόσο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όσο και από τις διπλωματικές αποστολές/προξενικά γραφεία της Ρουμανίας στο εξωτερικό.

Οι Ρουμάνοι πολίτες που ζητούν την έκδοση προσωρινού απλού διαβατηρίου πρέπει να του εκχωρηθεί Προσωπικός Αριθμητικός Κωδικός (CNP) να είναι εγγεγραμμένοι στα ρουμανικά πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης ή στα έγγραφα ταυτότητας (ταυτότητα, προσωρινό δελτίο ταυτότητας, ταυτότητα, διαβατήριο).

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση διαβατηρίου στη χώρα, σε οποιαδήποτε κοινοτική δημόσια υπηρεσία διαβατηρίων και στο εξωτερικό, στις διπλωματικές αποστολές και τα προξενικά γραφεία της Ρουμανίας.

Η ισχύς του προσωρινού απλού διαβατηρίου είναι 1 (ένα) έτος, ανεξάρτητα από την ηλικία του κατόχου και δεν μπορεί να παραταθεί.

Το απλό προσωρινό διαβατήριο εκδίδεται σε Ρουμάνους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις αναστολής του δικαιώματος ταξιδιού στο εξωτερικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

a) για πρόσωπα που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να τους χορηγηθεί απλό ηλεκτρονικό διαβατήριο·

b) εάν ο κάτοχος δηλώσει εγγράφως ότι πρόκειται να ταξιδέψει σε χώρες μεταξύ των οποίων υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση ή διπλωματική σύγκρουση και έχει βάλει στο απλό διαβατήριό του ή στο ηλεκτρονικό απλό διαβατήριό του σφραγίδα ή θεώρηση που έχει εκδοθεί από το κράτος με το οποίο η χώρα στην οποία βρίσκεται Τα ταξίδια είναι σε σύγκρουση.

c) όταν ο κάτοχος διαθέτει απλό διαβατήριο ή απλό ηλεκτρονικό διαβατήριο που περιέχει έγκυρες θεωρήσεις, αλλά ως αποτέλεσμα της εξάντλησης των φακέλων που προορίζονται για την αίτησή του, δεν είναι πλέον δυνατό να ταξιδέψει στο εν λόγω κράτος ή σε χώρες άλλες από εκείνες που εξέδωσαν τις θεωρήσεις·

d) όταν ο κάτοχος έχει υποβάλει το απλό διαβατήριο ή το απλό ηλεκτρονικό διαβατήριο για την απόκτηση βίζας και δηλώνει ότι πρέπει επειγόντως να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

e) όταν ο ανήλικος πρόκειται να ταξιδέψει στο εξωτερικό για σπουδές ή για να συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες ή να ακολουθήσει ιατρική περίθαλψη χωρίς την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η υγεία του και δεν απαιτείται χρόνος για να λάβει τη συγκατάθεση του άλλου γονέα που προβλέπεται στο άρθρ. 17 του Νόμου αρ. 248/2005;

f) για Ρουμάνους πολίτες στο εξωτερικό που δεν έχουν πλέον έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και δηλώνουν ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο εξωτερικό ή να ρυθμίσουν τη διαμονή τους στην επικράτεια ενός κράτους·

g) σε αντικειμενικές καταστάσεις όπου για λόγους υγείας, οικογενειακούς ή επαγγελματικούς λόγους η παρουσία του ατόμου στην επικράτεια άλλου κράτους είναι απαραίτητη και επείγουσα και δεν απαιτείται χρόνος για την έκδοση του απλού ηλεκτρονικού διαβατηρίου.

Το προσωρινό απλό διαβατήριο εκδίδεται:

a) στην κατάσταση που προβλέπεται στην ενοικίαση. α), εντός της νομικής προθεσμίας που προβλέπεται για την έκδοση του απλού ηλεκτρονικού διαβατηρίου·
b) στις καταστάσεις που προβλέπονται στην μίσθωση. β) -ζ), το πολύ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ!

 • Προσωρινό απλό διαβατήριο Δεν περιέχει εκτυπώσεις ψηφιακό αρχείο του κατόχου, ανεξάρτητα από την ηλικία του.
 • Αναλαμβάνεται η ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου, Ρουμάνου υπηκόου ηλικίας 14 ετών κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Η προσωπική παρουσία των αιτούντων είναι υποχρεωτική κατά την υποβολή της αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την τήρηση των προηγούμενων τεχνικών προϋποθέσεωνăαπό τις νομικές ρυθμίσεις για τη λήψη της φωτογραφίας, sΣυνιστάται το άτομο του οποίου θα εκδοθεί το διαβατήριο να είναι ντυμένο με σκούρο ή/και έντονο πάνω μέρος του σώματος, αποφεύγοντας ανοιχτά χρώματα ή καρό ή ανοιχτόχρωμα ρούχα.

προσωρινό απλό διαβατήριο

Εάν δεν διαθέτετε άλλο ρουμανικό έγγραφο ταυτότητας όταν ζητάτε από τις πρεσβείες ή τα προξενεία να εκδώσουν προσωρινό διαβατήριο για να συνεχίσετε το ταξίδι ή να ρυθμίσετε τη διαμονή, είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να παρέχετε τη διπλωματική αποστολή/προξενική αρχή Προσωπική Αριθμητικός κωδικός (CNP) που σας έχει εκχωρηθεί από τις ρουμανικές αρχές καταγραφής πληθυσμού. Αυτός ο κωδικός καταχωρείται στα πιστοποιητικά γέννησης/γάμου, στα δελτία ταυτότητας, στα διαβατήρια και στις άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τις ρουμανικές αρχές.

Αξία διαβατηρίου. Πώς μπορείτε να πληρώσετε για το διαβατήριό σας;

Στη χώρα, η αξία του διαβατηρίου έχει ως εξής:

- για το απλό ηλεκτρονικό διαβατήριο
- 258 lei - για άτομα άνω των 12 ετών
- 234 lei - για άτομα κάτω των 12 ετών

- για το διαβατήριο απλή προσωρινή: 96 λέι - ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή;

Από 07.09.2020, η πληρωμή της αξίας του διαβατηρίου μπορεί να γίνει ως εξής:

 • στα ταμεία των μονάδων της CEC Bank, καθώς και στους σταθμούς πληρωμών Selfpay της CEC Bank.
 • διαδικτυακά, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εικονικών πληρωμών Ghiseul.ro
 • με ταχυδρομική εντολή, σε διαδικασία υλοποίησης Τα παραστατικά πληρωμής που εκδόθηκαν πριν από τις 02.09.2020 παραμένουν σε ισχύ για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση διαβατηρίων.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση προσωρινού απλού διαβατηρίου

 • Δελτίο ταυτότητας, προσωρινό δελτίο ταυτότητας ή, κατά περίπτωση, δελτίο ταυτότητας σε ισχύ, σε πρωτότυπο. Το προσωρινό δελτίο ταυτότητας πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης.
 • Το έγγραφο που αποδεικνύει την πληρωμή του διαβατηρίου, σε πρωτότυπο, ή το έγγραφο πληρωμής που δημοσιεύεται σε χαρτί που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή που έγινε μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, συμπληρωμένο στο όνομα του κατόχου.
 • Προηγούμενο διαβατήριο, εάν υπάρχει.

Προσωπικά σας προτείνω να αποκτήσετε ένα απλό ηλεκτρονικό διαβατήριο! Κοστίζει περισσότερο, αλλά ο χρόνος εκτέλεσης είναι περίπου ο ίδιος όπως στην περίπτωση του προσωρινού απλού διαβατηρίου και η ισχύς του ηλεκτρονικού απλού διαβατηρίου είναι 10 χρόνια!

56 Σχόλια
 1. Καλή ενημέρωση, καλό είναι να ξέρουμε ποιο είναι το καθεστώς των ανηλίκων, αν για αυτούς μπορεί να γίνει το διαβατήριο έκτακτης ανάγκης ή υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις.

  1. κριστιναπέτρε λέει

   ναι ίσως το έκανα στον γιο μου την άνοιξη

 2. Σορίν Ρούσι λέει

  Είδα πολλά παιδικά διαβατήρια για αυτόν. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι επείγον και για αυτούς.

 3. Lavinia λέει

  Pe http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexBucuresti.htm λέει ότι για το προσωρινό διαβατήριο το μέρος που πρέπει να πάει είναι αυτό στο ΠΙΠΕΡΑ.
  Από την άλλη μένω στον τομέα 5, οπότε στην ελάχιστη πιθανή περίπτωση θα πρέπει να πάω στο Amzei.
  Είμαι σωστός?

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Για προσωρινά διαβατήρια μπορείτε να πάτε και στα κεντρικά στην Piata Romana… έγραψα παραπάνω!

   1. Anca λέει

    Αναφέρεσαι στην έδρα στην Piata Amzei ή σε αυτή στην Strada Nicolae Iorga; Ευχαριστώ

   2. Andreea λέει

    Καλό απόγευμα! Χρειάζομαι επειγόντως διαβατήριο μωρού έκτακτης ανάγκης. Πού να πάτε? Είναι ανοιχτό από την 1η Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ

 4. Claudiu λέει

  Είναι σημαντικό το τελωνείο από τον προορισμό που ταξιδεύετε να δεχτεί την είσοδο στη χώρα με προσωρινό διαβατήριο, διαφορετικά κινδυνεύετε να μην μπείτε στο αεροπλάνο.

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Ναι έχεις δίκιο! Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με προσωρινό διαβατήριο στο Ντουμπάι για παράδειγμα!

 5. ADL λέει

  χαιρετισμός

  Μπορεί να γίνει το διαβατήριο με ισχύ 5 ετών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;
  Πλήρωσα τους φόρους για το ένα για 5 χρόνια και μετά κατάλαβα ότι παίρνει 2 εβδομάδες και θα το ήθελα πιο γρήγορα, οπότε είναι δυνατόν;

 6. Chiriac Arghir Marian λέει

  Μέχρι τις 20 αυτού του μήνα πρέπει να φέρω τη γυναίκα και το παιδί μου στην Αγγλία, θα ήθελα να μάθω πού μπορώ να φτιάξω προσωρινά διαβατήρια και αν μπορώ να πάω μαζί τους σε αυτή τη χώρα, είμαι σε κρίση χρόνου, παρακαλώ βοηθήστε με είναι επείγον

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe7.html μεταβείτε σε αυτόν τον ιστότοπο και εκεί θα βρείτε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας. Από όσο γνωρίζω, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει περιορισμούς στα προσωρινά διαβατήρια. Μίλα με το γραφείο διαβατηρίων και μπορώ να σου πω αμέσως 🙂

 7. Nicu λέει

  Γεια, αν ο άντρας μου έχει φύγει, μπορώ να πάρω το διαβατήριό του;

  1. Yo λέει

   Του δίνεις το διαβατήριό του και βάζεις τη φωτογραφία σου στο διαβατήριό του με το όνομά του; Ή τον βγάζετε φωτογραφία στο γάμο; Από ποια σπηλιά βγήκες; Αν έχει φύγει, να βγάλει διαβατήριο στην πρεσβεία της χώρας που έφυγε ή να έρθει στη χώρα για 2-3 εβδομάδες.

  2. Σορίν Ρούσι λέει

   Το διαβατήριο γίνεται προσωπικά… Εάν έχει φύγει, τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν στο ρουμανικό προξενείο/πρεσβεία στη χώρα από την οποία έφυγε… Ή έρχεται στη χώρα πριν λήξει το διαβατήριό του και το κάνει στη χώρα… Χρειάζεται περίπου 10-15 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή των εγγράφων, αν δεν θέλει να πάει στα επείγοντα…

 8. Φλωρεντίας λέει

  Γεια, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για το προσωρινό διαβατήριο που εκδίδεται σε δύο ώρες και αν μπορεί να γίνει για 5 χρόνια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης… ευχαριστώ

 9. Τάνια λέει

  Πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοση διαβατηρίου έκτακτης ανάγκης;

 10. Ελισάβετα λέει

  Τι έγγραφα απαιτούνται για το προσωρινό διαβατήριο ??? Χρειάζεσαι και την απόφαση διαζυγίου ???? Πόσο κοστίζει η έκτακτη ανάγκη!! Ευχαριστώ

 11. Ella λέει

  μπορείτε να με βοηθήσετε με μερικές απαντήσεις για τον Ρουμάνο πολίτη που διαμένει στο εξωτερικό; Για ανανέωση διαβατηρίου; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός προσωρινού διαβατηρίου και ενός απλού ηλεκτρονικού διαβατηρίου; Ποια είναι η διαφορά που σχετίζεται με τα απαραίτητα έγγραφα; Θα κάνω αίτηση από Αυστραλία αλλά χρειάζομαι ένα σε 3 μήνες και δεν νομίζω ότι το απλό θα είναι έτοιμο στην ώρα του. Είναι δυνατόν η προσωρινή έκτακτη ανάγκη να είναι έτοιμη νωρίτερα;

 12. Μιρέλα λέει

  Είμαι χωρισμένος από τον άντρα μου αλλά μου δίνει το πληρεξούσιο για να φτιάξω το διαβατήριο του αγοριού ... αλλά δεν είμαι πια στον νομό που μένω. Θα ήθελα να μάθω αν θα μπορούσα να φτιάξω το διαβατήριο σε άλλο νομό χωρίς να έχω άλλο σπίτι γιατί μένω λίγο παππούδες μέχρι να μπορέσω να πάω στους γονείς μου στο εξωτερικό

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Από όσο γνωρίζουμε, το διαβατήριο μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα άλλου νομού, το οποίο παίρνει / εκδίδει διαβατήρια.

 13. Andrew C λέει

  Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να μπω στις ΗΠΑ με το πρόσφατα εκδοθέν προσωρινό διαβατήριο και το παλιό διαβατήριο με τη βίζα του; Το ηλεκτρονικό διαβατήριο μου βγάζει μόνο σε 20 μέρες, αλλά έχω έκτακτη ανάγκη. Ευχαριστώ.

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Σχετικά με το ταξίδι στις ΗΠΑ: https://www.mae.ro/travel-conditions/3749#868 - ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και η συμβουλή μου είναι να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Εξωτερικών για περισσότερες πληροφορίες! 🙂

 14. Λαούρα λέει

  Μένω στο Olt και μετακόμισα στο Βουκουρέστι, μπορώ να βγάλω διαβατήριο χωρίς δελτίο, για παράδειγμα, μου λείπει το πιστοποιητικό.

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

   - το δελτίο ταυτότητας, το προσωρινό δελτίο ταυτότητας ή, κατά περίπτωση, το δελτίο ταυτότητας, που ισχύουν, σε πρωτότυπο. Το προσωρινό δελτίο ταυτότητας πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης.
   - απόδειξη πληρωμής των τελών για την έκδοση του διαβατηρίου, συμπληρωμένο στο όνομα του κατόχου, στο πρωτότυπο·
   - προηγούμενο διαβατήριο, εάν υπάρχει.

   Περισσότερες λεπτομέρειες για τα απαραίτητα έγγραφα και για την έκδοση του διαβατηρίου: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe.html

 15. λουκιανός λέει

  Γεια σας, ζω στην Ισπανία, έχω ληγμένο δελτίο ταυτότητας, ληγμένο διαβατήριο και χρειάζομαι το Πιστοποιητικό Γέννησης, ένα πρωτότυπο αντίγραφο, αλλά δεν έχω κανέναν στη Ρουμανία που να μπορεί να με βοηθήσει… Παρακαλώ, πώς μπορώ να πάρω το πιστοποιητικό γέννησης να μπορέσει να υποβάλει το διαβατήριο στο προξενείο της Μαδρίτης; Ευχαριστώ πολύ.

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Επικοινωνήστε με τις αρχές: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexCONTACT.php

 16. Vlaic claudiu λέει

  Θέλω ηλεκτρονικό διαβατήριο έκτακτης ανάγκης για το παιδί μου 1 έτους και 6 μηνών για να ταξιδέψει με τη μητέρα του στον Καναδά Θα ήθελα να μάθω αν τα διαβατήρια γίνονται για παιδιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ευχαριστώ ξέχασα να πω ότι έχει πληρεξούσιο από το προξενείο από το καναδικό διαβατήριό του και να ταξιδέψει μαζί του ως εδώ

 17. Εμίλια Μανίκα λέει

  Το Ισραήλ δέχεται προσωρινό διαβατήριο που εκδίδεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Οι Ρουμάνοι πολίτες που διαθέτουν απλά διαβατήρια, απλά ηλεκτρονικά διαβατήρια και απλά προσωρινά διαβατήρια μπορούν να εισέλθουν στο Ισραήλ για τουριστικούς σκοπούς χωρίς βίζα. Η διάρκεια παραμονής που επιτρέπεται στο Ισραήλ είναι 90 ημέρες. Μετά το διάστημα αυτό, η παραμονή επιτρέπεται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις ή για ανθρωπιστικούς λόγους (ασθένεια, θάνατος συγγενούς).

   Περισσότερες πληροφορίες: https://telaviv.mae.ro/node/177

 18. TB λέει

  Από τον ιστότοπο mae:
  2. για πρόσωπα που δηλώνουν ότι δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την έκδοση απλού ηλεκτρονικού διαβατηρίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί έγγραφο που να αναφέρει την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της έκδοσης του προσωρινού απλού διαβατηρίου.

  Πώς υποστήριξες ότι χρειάζεσαι προσωρινό διαβατήριο; Είχατε έγγραφα που να πιστοποιούν τον επείγοντα χαρακτήρα του ταξιδιού;
  Θα ήθελα επίσης να πάρω ένα προσωρινό διαβατήριο για να βγάλω βίζα για τις ΗΠΑ.

 19. Liviu λέει

  το τέλος έκτακτης ανάγκης διαβατηρίου εξακολουθεί να πληρώνεται επειδή χρειάζομαι διαβατήριο αύριο

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Στο άρθρο, νομίζω ότι καταφέραμε να δημοσιεύσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες με εκείνο το κόστος του προσωρινού διαβατηρίου. Δυστυχώς ο τρόπος εργασίας και το κομμάτι έκτακτης ανάγκης δεν ισχύουν παντού το ίδιο.

   Προσπαθήστε να καλέσετε το πλησιέστερο κέντρο διαβατηρίων και μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τον τρόπο έκδοσης…

 20. Liviu λέει

  Σε παρακαλώ βοήθησέ με

 21. Κάρμεν λέει

  Γεια σας. Μπορεί να εκδοθεί απλό προσωρινό διαβατήριο για ανηλίκους έως 14 ετών; Ευχαριστώ

 22. Μαρία λέει

  Καλησπέρα θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα υποβολής για προσωρινό διαβατήριο χωρίς ρουμανικά έγγραφα προσωπικής κατάστασης… ..; (Ληξιαρχική πράξη γέννησης + πιστοποιητικό γάμου), αναφέρω ότι ορκίστηκα και έχω μόνο το πιστοποιητικό υπηκοότητας…;

 23. Vasile λέει

  Γεια, με λένε Βασίλη, προσπάθησα να κλείσω ραντεβού online για διαβατήριο για την κόρη μου και τον γιο μου και για μένα, αλλά κατάλαβα ότι το κουτί με κόκκινο δεν είναι διαθέσιμο και το κουτί με πράσινο είναι διαθέσιμο, οκ θέλω προγραμματισμό για παιδιά και για μένα στις 4 .08 / 2017 ή στις 7.08 / 2017, Τι συμβαίνει επειδή δεν έχω διαθέσιμες θέσεις, παίρνω στις 3 Σεπτεμβρίου πρέπει να είμαι στο Ηνωμένο Βασίλειο με παιδιά στο σχολείο, Και τα διαβατήρια που τα έχω έληξε, στη Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ αυστηρό όσον αφορά τις Απουσίες και αν πάω στο GP (Γιατρό) πρέπει να πάρω τη σφραγίδα του γιατρού. δικαστήριο) I Τώρα τι μπορώ να κάνω Μπορώ να κάνω αίτηση για έναν τίτλο ταξιδιού από τη Ρουμανία στο Λονδίνο; Ή τι θα μπορούσα να κάνω; αν είμαι από την κομητεία Satu Mare; Περιμένω βοήθεια για να με ξεφορτωθεί Ναι, κάποιος, επειδή είμαι πολύ απογοητευμένος με τους υπαλλήλους από την κομητεία Satu Mare, δεν καταλαβαίνω τι ανοησίες με τον διαδικτυακό προγραμματισμό, καταλαβαίνω και με τον διαδικτυακό προγραμματισμό, αλλά γιατί δεν έχουν περισσότερους υπαλλήλους για να μπορούν να κάνουν διαβατήρια για όλοι οι άνθρωποι, είμαι εντελώς απογοητευμένος που μας φέρονται χειρότερα από κάποια ζώα, αν δεν λυθεί ή πώς θα πάω τον Τύπο στο Satu Mare, γιατί δεν είναι δίκαιο να με ταπεινώνουν, ήταν η μητέρα μου ένα ταξίδι στο διαβατήρια και της είπε συγγνώμη μπορούμε να κάνουμε μόνο ραντεβού online για να κάνουμε εντάξει καταλαβαίνω online, αλλά γιατί δεν είναι Μέρη για όλους Άτομα που θέλουν διαβατήρια.

 24. Ana Maria λέει

  Δεν έχω ταυτότητα, την έχασα και πρέπει να πάω διακοπές, μπορώ να βγάλω προσωρινό διαβατήριο χωρίς ταυτότητα; Ευχαριστώ

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Μιλήστε με το κέντρο διαβατηρίων. Πρέπει επίσης να έχετε πιστοποιητικό γέννησης…

 25. Andreea λέει

  Θα μπορούσα να δώσω στην κόρη μου το διαβατήριο εάν το πιστοποιητικό της βρίσκεται σε εξέλιξη ή πρέπει να περιμένω το πιστοποιητικό όσο εκδίδεται το διαβατήριο έκτακτης ανάγκης;

 26. Anita λέει

  Γεια σας, υπάρχει ακόμα έκτακτη χρέωση για ένα απλό ηλεκτρονικό διαβατήριο;

 27. Ionut λέει

  Μπορείτε να κάνετε ένα διαβατήριο για την επείγουσα ανάγκη ενός παιδιού 1 έτους Θέλω μια σαφή και συγκεκριμένη απάντηση

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Τα διαβατήρια δεν εκδίδονται πλέον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις με καλά κίνητρα.

 28. Γιανα ιστινα λέει

  Γεια σας, θα ήθελα να φτιάξω τα διαβατήρια της κόρης μου και του γιου μου τώρα, στις 12 Ιουλίου, ως παιδιά, πρέπει να πάω σχολείο και πρέπει να ξαναζήσω στις 20 Ιουλίου, γιατί δεν μπορώ να κλείσω ραντεβού online.

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Πήγαινε χωρίς ραντεβού!

 29. Μιχαήλ λέει

  Γεια σας, παρακαλώ ενημερώστε με εάν χρειάζεστε ένα ραντεβού για διαβατήριο έκτακτης ανάγκης για ένα παιδί 11 ετών.
  Σας ευχαριστώ

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Ο προγραμματισμός είναι χρήσιμος για να σταματήσει η ουρά. Αλλιώς δεν έχει άλλο σκοπό :). Όσον αφορά τα διαβατήρια που εκδίδονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δώστε προσοχή στους νέους κανονισμούς. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο άρθρο και στις ιστοσελίδες των εξειδικευμένων αρχών.

 30. Sebastian λέει

  Γεια σας κατά την υποβολή των εγγράφων για το διαβατήριο πρέπει να προσκομιστεί και το παλιό διαβατήριο ακόμα και αν δεν έχει λήξει;ή μπορεί να κρατηθεί μέχρι να παραληφθεί το νέο;Ευχαριστώ

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Πρέπει να υποβληθεί και το παλιό.

 31. Tatu Alina Gabriela λέει

  Καλό απόγευμα. Πρέπει να φτιάξω ένα απλό προσωρινό διαβατήριο γιατί δεν έχω χρόνο για το ηλεκτρονικό. Αν αποδείξω ότι πρέπει να πάω Ισπανία στη μητέρα με τη μεταφορά της κοπέλας από εδώ στο σχολείο με τα αεροπορικά εισιτήρια που έχουν ήδη βγει και τους κατοίκους της Ισπανίας, πιστεύεις ότι μπορούν να με βοηθήσουν αυτοί εκεί; Και κάτι ακόμα… Πρέπει να πληρώσω το τέλος διαβατηρίου με επιταγή και τέλος;

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Αν κάνετε το διαβατήριό σας στο Βουκουρέστι, τώρα υπάρχει και το Τμήμα Διαβατηρίων στο Park Lake https://www.parklake.ro/store/birou-pasapoarte/ - και μπορείτε να πληρώσετε το τέλος για ορισμένες συσκευές απευθείας στο εμπορικό κέντρο. Για άλλες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον επίσημο ιστότοπο https://pasapoarte.mai.gov.ro/

 32. Cret corina λέει

  Γεια σας, μόλις σας δώσει το διαβατήριο έκτακτης ανάγκης

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Το επείγον γίνεται μόνο με αποδεικτικά έγγραφα. Και γενικά από τη μια μέρα στην άλλη ή την ίδια μέρα.

 33. Marian λέει

  Γεια σας, κατέθεσα τα έγγραφα για το δελτίο, αλλά καθυστερεί γιατί δεν έχουν το υλικό, οπότε θα ήθελα να βγάλω προσωρινό διαβατήριο.επιτάχυνση. Σας ευχαριστώ

 34. Serban λέει

  Γεια σας, εάν το παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο Erasmus στην Κροατία στις 27 Φεβρουαρίου, τι αποδεικτικό σχολείου χρειαζόμαστε για να πάρουμε διαβατήριο έκτακτης ανάγκης;

  1. Sorin λέει

   Επικοινωνήστε με το γραφείο διαβατηρίων.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.