INFO: Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης; Υπεύθυνη είναι η Ομάδα Στρατηγικής Επικοινωνίας.

0 726

Βρισκόμαστε στη μέση μιας πανδημίας με το νέο COVID-19. Έχουμε ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλες χώρες, αλλά και στη Ρουμανία. Εγκρίθηκαν αρκετές στρατιωτικές διαταγές, οι οποίες «περιόρισαν» την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Είναι ένα μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης, που αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η σύσταση είναι να μείνετε στα σπίτια και να βγαίνετε έξω μόνο σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις. Όσοι βρίσκονται σε απομόνωση στο σπίτι ή σε θεσμοθετημένη καραντίνα ΜΗΝ ΦΕΥΓΟΥΝ να φύγουν από το χώρο.

Σε αυτή την κατάσταση, προέκυψαν πολλά ερωτήματα σχετικά με τα ταξίδια εκτός σπιτιού. Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται έκτακτη ανάγκη, αλλά ας δούμε τι λέει Ομάδα Στρατηγικής Επικοινωνίας.

🔴1. Ερώτηση: Μπορούν οι μετακινούμενοι να πάνε στη δουλειά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Ποιοι μένουν στο Ilfov, για παράδειγμα, και εργάζονται στο Βουκουρέστι;

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Στρατιωτικού Διατάγματος αριθ. 3 της 24.03.2020 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19, άρθρ. 1, σημείο α «Απαγορεύεται η μετακίνηση όλων των προσώπων έξω από το σπίτι/νοικοκυριό, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις… ταξίδια για επαγγελματικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ του σπιτιού/νοικοκυριού και του τόπου/τόπων όπου πραγματοποιείται η επαγγελματική δραστηριότητα και επιστροφή».

Έτσι, η κανονιστική πράξη ορίζει ότι επιτρέπεται η μετακίνηση μεταξύ σπιτιού και εργασίας. Δεν αναφέρεται ότι ο τόπος όπου λαμβάνει χώρα η επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν της κατοικίας. Σύμφωνα με το παράδειγμα που δώσατε, ένας πολίτης που ζει στο Ilfov μπορεί να ταξιδέψει για να εργαστεί στο Βουκουρέστι, εφόσον έχει πάνω του τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρ. 4 της ως άνω διατάξεως, αντίστοιχα το δελτίο παροχής υπηρεσιών, το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τον εργοδότη ή δήλωση με δική του ευθύνη.

🔴2. Ερώτηση: Πόσο μακριά από το σπίτι μας μπορεί να βρίσκεται το εξειδικευμένο ιατρείο; Μπορούμε να πάμε για αυτή τη διαβούλευση από το Κλουζ στο Βουκουρέστι, για παράδειγμα;

Απάντηση: Δεν υπάρχει όριο απόστασης στην οποία πρέπει να βρίσκεται το ιατρείο, αλλά συνιστούμε στους πολίτες να ταξιδεύουν για ιατρικούς σκοπούς, εκτός από σοβαρά επείγοντα περιστατικά, μόνο αφού ελέγξουν τη διαθεσιμότητα των γιατρών.

🔴3. Ερώτηση: Σε ποια μέγιστη απόσταση από το σπίτι μπορεί να βρίσκεται η εμπορική μονάδα όπου μπορούμε να ψωνίσουμε; Μπορούμε να πάμε για ψώνια, για παράδειγμα, στη γειτονιά Berceni σε μια υπεραγορά στο Militari;

Απάντηση: Οι διατάξεις του Στρατιωτικού Διατάγματος αριθ. 3 της 24.03.2020 για τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19 δεν αναφέρει ποσοτικοποιήσιμη απόσταση, αλλά η σύσταση προς τους πολίτες είναι να μεταβούν στα πλησιέστερα καταστήματα όπου διατίθενται στην αγορά τα προϊόντα που χρειάζονται.

Αυστηρά αναφερόμενος στο παράδειγμά σας, ένας πολίτης που ζει στη γειτονιά Μπερτσένι δεν μπορεί να ψωνίσει για προϊόντα αυστηρής ανάγκης στη γειτονιά Μιλιτάρι γιατί στην περιοχή του σπιτιού υπάρχουν αρκετές υπεραγορές παρόμοιες με αυτές της γειτονιάς Μιλιτάρι.

🔴4. Ερώτηση: Θα μπορούσε ένας κάτοικος του Βουκουρεστίου, για παράδειγμα, να πάει να πάρει φάρμακα και φαγητό στους γονείς του που ζουν στην κομητεία Vaslui;

Απάντηση: Η προαναφερθείσα κανονιστική πράξη δεν επιβάλλει όριο απόστασης. Σχετικά με τη συγκεκριμένη ερώτησή σας, ναι, ένας πολίτης του Βουκουρεστίου μπορεί να πάει στο Vaslui για να φροντίσει τους γονείς του.

🔴5. Ερώτηση: Τι σημαίνει για παράδειγμα «μικρή οδήγηση, κοντά στο σπίτι» σε χιλιόμετρα; Οι τζόκερ πρέπει να τρέχουν μόνο γύρω από το τετράγωνο ή στους παρακείμενους δρόμους; Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση;

Απάντηση: Οι σωματικές και αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται γύρω από το σπίτι ή τον τόπο όπου ζουν πραγματικά οι πολίτες, γύρω από το σπίτι, το σπίτι, το τετράγωνο και όχι σε πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικά γήπεδα κ.λπ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι συλλογικές σωματικές δραστηριότητες απαγορεύονται.

🔴6. Ερώτηση: Τα κατοικίδια χρειάζεται μόνο να περπατούν γύρω από το τετράγωνο ή οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να πάνε σε κοντινά πάρκα; Πόσο μακριά τους επιτρέπεται να ξεφύγουν από το σπίτι;

Απάντηση: Η ημερήσια βόλτα των κατοικίδιων πρέπει να γίνεται γύρω από το σπίτι ή τον χώρο που ζουν πραγματικά οι πολίτες, γύρω από το σπίτι, το σπίτι, το τετράγωνο και όχι σε πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικά γήπεδα κ.λπ.

🔴7. Ερώτηση: Μπορεί ένας αγροτικός παραγωγός στο Κλουζ, για παράδειγμα, να έρθει να πουλήσει πατάτες στο Βουκουρέστι;

Απάντηση: Η εν λόγω νομοθεσία δεν επιβάλλει όριο απόστασης, αλλά η λογική αυτών των περιορισμών είναι να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο η επαφή μεταξύ ανθρώπων, ακριβώς για να περιοριστεί η εξάπλωση της μόλυνσης από τον νέο τύπο κορωνοϊού. Έτσι, αν και δεν τίθεται όριο απόστασης, συνιστούμε στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων να διανύουν όσο το δυνατόν μικρότερες αποστάσεις.

🔴8. Ερώτηση: Επιτρέπεται η μετακίνηση ατόμων κάτω των 18 ετών εκτός σπιτιού/νοικοκυριού για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 5 και 6;

Απάντηση: Στην περίπτωση ανηλίκων ηλικίας μεταξύ 0 και 16 ετών, η μετακίνησή τους εκτός σπιτιού πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ή με τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα. Στο τρέχον επιδημιολογικό πλαίσιο, συνιστούμε τον περιορισμό αυτών των μετακινήσεων στο ελάχιστο.

🔴9. Ερώτηση: Εάν ναι, ποιος πρέπει να συμπληρώσει την αυτοδήλωση για ανηλίκους κάτω των 16 ετών και για ανηλίκους ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, αντίστοιχα;

Απάντηση: Στην περίπτωση ανηλίκων κάτω των 16 ετών, η δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από έναν από τους γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα. Ανήλικοι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών συμπληρώνουν και υπογράφουν τη δήλωση με δική τους ευθύνη, δηλώνοντας ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τους ατομικούς όρους ταξιδιού και ότι τους απαγορεύεται η συμμετοχή σε συλλογικές σωματικές δραστηριότητες. Τα έγγραφα ταυτότητάς τους θα έχουν και ανήλικοι μεταξύ 16 και 18 ετών.

🔴10. Ερώτηση: Μπορώ να οδηγήσω τη γυναίκα/τον άντρα μου στην/από τη δουλειά;

Απάντηση: Εάν θεωρείτε ότι ο λόγος του ταξιδιού είναι δικαιολογημένος, μπορείτε να το κάνετε συμπληρώνοντας τη δήλωση με δική σας ευθύνη σχετικά με την διάταξη του αρθ. μέλους της οικογένειας).

Όπως φαίνεται, οι καταστάσεις που περιέχονται στον κανόνα είναι υποδειγματικές, αλλά περιλαμβάνουν λόγους κάποιας σημασίας.
Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν δεν υπάρχουν μέσα δημόσιας μεταφοράς ή εάν ο κίνδυνος έκθεσης σε μόλυνση είναι υψηλότερος (η μετακίνηση στην εργασία θα συνεπαγόταν αλλαγή πολλών μέσων δημόσιας μεταφοράς, χρόνους αναμονής σε σταθμούς κ.λπ.).

Για τον οδηγό άνω των 65 ετών, καλό είναι να αποφεύγει αυτές τις μετακινήσεις εκτός της χρονικής περιόδου 11.00-13.00.

🔴11. Ερώτηση: Μπορώ να φέρω την 65χρονη γιαγιά μου από το σπίτι της στη διεύθυνση του σπιτιού μας, η οποία βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση, σε άλλη κομητεία;

Απάντηση: Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το άρθ. δ’ του υπ’ αριθμ.1 Στρατιωτικού Διατάγματος.

Εάν το ταξίδι για να φέρετε ένα ηλικιωμένο άτομο (άνω των 65 ετών) πραγματοποιείται για τη φροντίδα ή την παροχή ιατρικής περίθαλψης, προτείνουμε αυτό το ταξίδι να γίνει με προτίμηση στο χρονικό διάστημα 11-13 ή να μην υπερβαίνει πολύ αυτό το διάστημα . Προσοχή στην ταχύτητα του ταξιδιού!

🔴12. Ερώτηση: Μπορώ να βγω για να πληρώσω τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας ή τις τραπεζικές δόσεις ή να υπογράψω συμβόλαια με συμβολαιογράφο;

Απάντηση: Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλατφόρμα πληροφορικής για να πληρώσετε αυτά τα κοινόχρηστα / τιμολόγια / δόσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτά τα ταξίδια συντάσσοντας τη δήλωση με δική σας ευθύνη, δηλώνοντας την ύπαρξη αιτιολογημένης αιτίας. Σας συνιστούμε να έχετε τα έγγραφα που δικαιολογούν την ανάγκη αυτών των πληρωμών (τιμολόγια, πράξεις, ειδοποιήσεις πληρωμής, προσυμβόλαια κ.λπ.).

🔴13. Ερώτηση: Μπορώ να μεταφέρω περισσότερα από 3 άτομα στο αυτοκίνητο;

Απάντηση: Η διάταξη του άρθρου 3 του Αρ.3 Στρατιωτικού Διατάγματος αφορά μόνο την κίνηση των πεζών και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τα γενικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID 19, μεταξύ άλλων με τη διατήρηση μιας ελεύθερης θέσης μεταξύ των επιβατών.
Η εξήγηση ισχύει και για τις μεταφορές που οργανώνουν οι οικονομικοί φορείς για τη μετακίνηση των εργαζομένων προς/από τον χώρο εργασίας.

🔴14. Ερώτηση: Ο τακτικός τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου μου λήγει. Ισχύει ή πρέπει να πάω να το κάνω;

Απάντηση: Δεν παρατείνεται η ισχύς του ITP, σύμφωνα με την απόφαση του ρουμανικού μητρώου αυτοκινήτων. Το ταξίδι για τη διενέργεια της επαλήθευσης ITP στους εγκεκριμένους σταθμούς μπορεί να γίνει, όντας ως δραστηριότητα για την κάλυψη των βασικών αναγκών των προσώπων, κατάσταση που προβλέπεται στο σημείο 2 της δήλωσης με δική του ευθύνη.

🔴15. Ερώτηση: Αν έχω φίλο που έρχεται με αεροπλάνο από άλλη χώρα μπορώ να τον παραλάβω από το αεροδρόμιο;

Απάντηση: Ο λόγος αυτός δεν προβλέπεται κατ' εξαίρεση στο κείμενο του Στρατιωτικού Διατάγματος αριθ. 3. Ωστόσο, εάν το άτομο δεν έχει μέσο μετακίνησης από το αεροδρόμιο στον τόπο κατοικίας ή κατοικίας, τότε επιτρέπεται το ταξίδι, συμπληρώνοντας τη δήλωση με δική του ευθύνη, με λόγο για να βοηθήσει τα άτομα.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πολίτες που φτάνουν από τις κόκκινες ζώνες μπαίνουν σε θεσμοθετημένη καραντίνα, επομένως δεν μπορούν να μεταφερθούν από το αεροδρόμιο από συγγενείς, συγγενείς ή φίλους και όσοι προέρχονται από τις κίτρινες ζώνες μπαίνουν σε αυτοαπομόνωση. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που έρχεται σε επαφή μαζί τους πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία αυτοαπομόνωσης.

🔴16. Ερώτηση: Η ασφάλιση MTPL μου έχει λήξει. Παρατείνεται η ισχύς του; Αν όχι, μπορώ να βγω από το σπίτι για να πάρω ασφάλεια;

Απάντηση: Η ισχύς της ασφάλισης MTPL δεν παρατείνεται. Μπορεί επίσης να αγοραστεί διαδικτυακά. Για το λόγο αυτό, η μετακίνηση για την παραλαβή του ασφαλιστηρίου MTPL δεν μπορεί να θεωρηθεί έκτακτη και ΔΕΝ είναι λόγος που μπορεί να θεωρηθεί έκτακτος ή για να διασφαλίσει τις ανάγκες του ατόμου.

🔴17. Ερώτηση: Μπορώ να πάω σε άλλη πόλη εκτός από το σπίτι μου όπου έχω την ευκαιρία να ζήσω σε ένα σπίτι, το οποίο δεν είναι προσωπική ιδιοκτησία, αλλά μου προσφέρει καλύτερες συνθήκες για την οικογένεια (δύο παιδιά 7 και 4 ετών, αντίστοιχα και σύζυγος) παραμένουν σε απομόνωση;

Απάντηση: Το στρατιωτικό διάταγμα υπ' αριθμόν 3 δεν ορίζει ότι οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στη διεύθυνση κατοικίας τους, αλλά σε τοποθεσία που τους υποδεικνύουν, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και τους περιορισμούς που επιβάλλονται. Έτσι, διευκρινίζουμε ότι επιτρέπεται να ταξιδεύουν με την οικογένεια στην αγροτική περιοχή, εάν οι άνθρωποι έχουν σπίτι εκεί, να διαμένουν σε αυτήν την τοποθεσία.

🔴18. Ερώτηση: Μπορώ να ταξιδέψω σε άλλη τοποθεσία για να παρέχω τροφή και φάρμακα σε ζώα που φροντίζω χωρίς να είναι δικά μου;

Απάντηση: Δεν. Ο λόγος αυτός δεν προβλέπεται κατ' εξαίρεση στο κείμενο του Στρατιωτικού Διατάγματος αριθ. 3, εκτός από την άσκηση αυτής της δραστηριότητας σε επαγγελματικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων σε σχέση με γεωργικές δραστηριότητες.

🔴19. Ερώτηση: Μπορώ να ταξιδέψω για να πάρω τη γυναίκα μου και το ανήλικο παιδί μου από το νοσοκομείο;

Απάντηση: Ναί. Με βάση τη δήλωση με δική σας ευθύνη ότι δηλώνετε ότι το ταξίδι σας είναι για δικαιολογημένο λόγο. Ανάλογη δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσει και η σύζυγος.

🔴20. Ερώτηση: Μπορώ να πάω σε ένα σπίτι που έχω υπό κατασκευή για να επιβλέπω τις εργασίες που κάνουν οι εργαζόμενοι;

Απάντηση: Δεν. Ο λόγος αυτός δεν προβλέπεται κατ' εξαίρεση στο κείμενο του Στρατιωτικού Διατάγματος αρ. 3.

🔴21. Ερώτηση: Η αναστολή της εμπορικής δραστηριότητας λιανικής στα εμπορικά κέντρα ισχύει και για τα Εμπορικά Πάρκα όπως αυτά ορίζονται στο Γ.Ο. 99/2000;

Απάντηση: Ναι.

(εμπορικό πάρκο - περίμετρος που ομαδοποιεί δύο ή περισσότερα κτίρια για σκοπούς πωλήσεων με μεσαίες ή μεγάλες επιφάνειες, στις οποίες πραγματοποιούνται δραστηριότητες λιανικής πώλησης προϊόντων, υπηρεσιών αγοράς και δημόσιας εστίασης, χρησιμοποιώντας κοινή υποδομή, συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και κυκλοφορίας , καθώς και επαρκείς κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Η έκταση ενός εμπορικού πάρκου προκύπτει από το άθροισμα των δομημένων χώρων των προς πώληση κτιρίων με μεσαίες ή μεγάλες δομές πώλησης που αποτελούν μέρος αυτού, στις οποίες προστίθενται οι περιοχές των χώρων στάθμευσης και την κοινή κυκλοφορία, καθώς και τις περιοχές άλλων κοινών στοιχείων υποδομής·)

🔴22. Ερώτηση: Επιτρέπεται στα εμπορικά πάρκα η πώληση μη διατροφικών προϊόντων με κούριερ (τα προϊόντα λαμβάνονται από το πάρκο ταχυμεταφορών που παραδίδουν στους πελάτες βάσει διαδικτυακών παραγγελιών);

Απάντηση: Ναι.

🔴23. Ερώτηση: Είναι δυνατόν ο γονέας να ταξιδέψει για να ασκήσει το δικαίωμα να επισκεφθεί το παιδί υπό τη φροντίδα του άλλου γονέα;

Απάντηση: Ο λόγος αυτός δεν προβλέπεται κατ' εξαίρεση στο κείμενο του Στρατιωτικού Διατάγματος αριθ. 3, αλλά μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα που ορίζει η συμβολαιογραφική απόφαση ή η απόφαση του δικαστηρίου διαζυγίου σχετικά με τα γονικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, το ανήλικο τέκνο μπορεί να μεταφερθεί στο σπίτι από τον μη εξαρτώμενο γονέα, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση διαζυγίου.

🔴24. Ερώτηση: Όσοι πάνε στη δουλειά πρέπει ακόμα να συμπληρώσουν τη δήλωση με δική τους ευθύνη;

Απάντηση: Στρατιωτικό Διάταγμα αρ. 3/2020 ορίζει ξεκάθαρα «οι εργαζόμενοι προσκομίζουν την κάρτα υπηρεσίας Ή τη βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τον εργοδότη», επομένως είναι απαραίτητο να προσκομιστεί ένα από τα δύο αναφερόμενα έγγραφα.

🔴25. Ερώτηση: Χρειάζεται να συμπληρώσουμε τη δήλωση με δική μας ευθύνη ανεξάρτητα από το γιατί φεύγουμε από το σπίτι; Ακόμα κι αν πάμε στο περίπτερο στη γωνία του δρόμου ή στην αγορά αγροδιατροφής δίπλα στο τετράγωνο;

Απάντηση: Οι ισχύουσες στρατιωτικές διατάξεις ρυθμίζουν με σαφήνεια τους λόγους και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μετακίνηση όλων των προσώπων εκτός κατοικίας/νοικοκυριού, καθώς και ειδικότερα η μετακίνηση ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Η διάταξη που ρυθμίζει τα ταξίδια για την παροχή αγαθών που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των προσώπων δεν αναφέρει καμία εξαίρεση που εξαρτάται από την εγγύτητα της μονάδας τροφίμων, πράγμα που σημαίνει ότι το διάταγμα ισχύει ομοιόμορφα ανεξάρτητα από την απόσταση στην οποία βρίσκεται το κατάστημα.

🔴26. Ερώτηση: Εάν πάμε στο φαρμακείο, αγοράσουμε ένα φάρμακο ή στο κατάστημα κοντά στο σπίτι, για ζάχαρη και δεν βρούμε τα προϊόντα που ψάχνουμε, επιτρέπεται να δοκιμάσουμε άλλο φαρμακείο/κατάστημα κοντά; Ή μήπως πρέπει να πάμε σπίτι και να συμπληρώσουμε άλλη δήλωση για το νέο μέρος του ταξιδιού;

Απάντηση: Το έντυπο της δήλωσης με δική του ευθύνη έχει ένα πεδίο όπου συμπληρώνεται ο τόπος/τόποι ταξιδιού, με αυτή την έννοια θα αναφέρονται τα μέρη στα οποία ταξιδεύει το άτομο, με τη σειρά που σκοπεύει να πραγματοποιήσει τη διαδρομή του. Έτσι, μπορούν να αναφερθούν πολλά μέρη.

🔴27. Ερώτηση: Μπορούμε να ολοκληρώσουμε περισσότερα ταξίδια όταν φεύγουμε από το σπίτι; Ας γράψουμε πχ στη δήλωση με δική μας ευθύνη, ότι πάμε στο μαγαζί, αλλά ότι, στο δρόμο, πάμε και στο φαρμακείο;

Απάντηση: Το έντυπο της δήλωσης με δική του ευθύνη έχει ένα πεδίο όπου συμπληρώνεται ο τόπος/τόποι ταξιδιού, με αυτή την έννοια θα αναφέρονται τα μέρη στα οποία ταξιδεύει το άτομο, με τη σειρά που σκοπεύει να πραγματοποιήσει τη διαδρομή του. Έτσι, μπορούν να αναφερθούν πολλά μέρη.

🔴28. Ερώτηση: Μπορούμε να σημειώσουμε, στη δήλωση με δική μας ευθύνη, αρκετούς λόγους για το ταξίδι; Μπορούμε να πάμε, για παράδειγμα, να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους, αλλά στο δρόμο, να τους πάμε πίσω ή πίσω, να σταματήσουμε σε ένα κατάστημα ή ένα φαρμακείο;

Απάντηση: Το έντυπο δήλωσης με δική σας ευθύνη έχει ένα πεδίο όπου συμπληρώνεται ο τόπος/τόπος του ταξιδιού, με αυτή την έννοια θα αναφέρονται τα μέρη στα οποία μεταβαίνει το άτομο, με τη σειρά με την οποία σκοπεύει να πραγματοποιήσει η διαδρομή της.

🔴29. Ερώτηση: Εάν δεν μπορούμε να εκτυπώσουμε την τυπική φόρμα, έχει την ίδια αξία με μια χειρόγραφη δήλωση σε ένα απλό φύλλο χαρτιού; Το κείμενο που γράφουμε πρέπει να είναι ακριβώς όπως στην τυπική φόρμα;

Απάντηση: Η δήλωση με δική του ευθύνη μπορεί να συνταχθεί και χειρόγραφα. Η δήλωση με δική σας ευθύνη πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας, τον λόγο και τον τόπο ταξιδιού, την ημερομηνία και την υπογραφή σας. Η αυτοδήλωση μπορεί να συμπληρωθεί και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://formular.sts.ro/ και μπορεί να προσκομιστεί στο προσωπικό των αρμόδιων αρχών και μέσω τηλεφώνου, tablet ή παρόμοιας ηλεκτρονικής συσκευής, αλλά διευκρινίζουμε ότι η δήλωση πρέπει να περιέχει τη χειρόγραφη υπογραφή του ατόμου ανεξάρτητα από το μέσο ή το μέσο στο οποίο φυλάσσεται.

🔴30. Ερώτηση: Εάν ένα άτομο έχει πολλά ακίνητα (διαμερίσματα, σπίτια κ.λπ.) όπου δεν μένει και θέλει να τα ελέγξει (να μετακομίσει στην ίδια τοποθεσία ή σε άλλη τοποθεσία), θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να παραβιάσει τις διατάξεις του στρατιωτικού διατάγματος ? Εάν ναι, τι πρέπει να σημειώσει στη δήλωση "λόγος ταξιδιού";

Απάντηση: Ο λόγος του ταξιδιού πρέπει να είναι αιτιολογημένος / να μην απαιτείται αναβολή, οι καταστάσεις που περιλαμβάνονται στον κανόνα είναι υποδειγματικές, αλλά αφορούν λόγους κάποιας σημασίας.

🔴31. Ερώτηση: Εάν ένα άτομο χτίζει μόνο του ένα σπίτι και θέλει να συνεχίσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να παραβιάσει τις διατάξεις του Στρατιωτικού Διατάγματος; Εάν ναι, τι πρέπει να σημειώσετε στη δήλωση "λόγος ταξιδιού";

Απάντηση: Ο λόγος του ταξιδιού πρέπει να είναι αιτιολογημένος / να μην απαιτείται αναβολή, οι καταστάσεις που περιλαμβάνονται στον κανόνα είναι υποδειγματικές, αλλά αφορούν λόγους κάποιας σημασίας.

🔴32. Ερώτηση: Μπορεί το ποδήλατο να ενταχθεί στις «αθλητικές δραστηριότητες»; Εάν ναι, μπορούν οι άνθρωποι που ασκούν αυτό το είδος σωματικής κίνησης να κάνουν ποδήλατο μόνο γύρω από το τετράγωνο ή υπάρχει άλλο όριο απόστασης;

Απάντηση: Η κανονιστική πράξη προβλέπει σύντομα ταξίδια, κοντά στο σπίτι ή στον τόπο όπου ζουν πραγματικά οι πολίτες, γύρω από το νοικοκυριό, το σπίτι, το τετράγωνο. Το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς για επαγγελματικά ταξίδια.

🔴33. Ερώτηση: Υπάρχει δυνατότητα να ταξιδέψετε στο συμβολαιογράφο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για την εκτέλεση συμβολαιογραφικών πράξεων;

Απάντηση: Τέτοιες μεταφορές επιτρέπονται, σε αιτιολογημένες καταστάσεις και στις συνθήκες υπό τις οποίες οι πράξεις που εκτελούνται από τα αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά.

🔴34. Ερώτηση: Στην περίπτωση δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ και βιντεοπερατέρ, που μπορεί να αναγκαστούν να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις, μεταξύ πόλεων, για διαφορετικά ρεπορτάζ, είναι δυνατόν να ταξιδεύουν στη χώρα για αρκετές ημέρες, για λόγους εργασίας;

Απάντηση: Οι ισχύουσες στρατιωτικές διατάξεις ρυθμίζουν τη μετακίνηση όλων των προσώπων εκτός σπιτιού/νοικοκυριού. Δεν υπάρχει όριο απόστασης στην οποία πρέπει να πραγματοποιούνται ταξίδια για επαγγελματικό συμφέρον και κανένα χρονικό όριο, σε σχέση με συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Επίσης, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα στο οποίο ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις στρατιωτικές διατάξεις περί κατοχής δικαιολογητικών. (κάρτα υπηρεσίας ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον εργοδότη).

🔴35. Ερώτηση: Για τα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως οι συγγραφείς ή οι καλλιτέχνες, που αποσύρονται σε δημιουργικούς οίκους για να ολοκληρώσουν το έργο τους, ή για όσους έχουν κατοικίες σε άλλες περιοχές, ορεινές ή πιο απομακρυσμένες, πώς μπορούν να μετακινηθούν σε αυτές τις τοποθεσίες όπου θα μείνουν κατά τη διάρκεια του κατάσταση εκτάκτου ανάγκης?

Απάντηση: Σύμφωνα με το Στρατιωτικό Διάταγμα αριθ. 3, άρθ. 4 «εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες μεμονωμένων επιχειρήσεων, μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και άτομα που ασκούν γεωργικές δραστηριότητες υποβάλλουν εκ των προτέρων δήλωση με δική τους ευθύνη.» Έτσι, όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο, ανωτέρω , είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε δήλωση με δική σας ευθύνη.

🔴36. Ερώτηση: Στο Στρατιωτικό Διάταγμα αρ. 4 ορίζει ότι «(3) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας προσώπων σε ομάδα άνω των 3 ατόμων ισχύει αποκλειστικά για την κυκλοφορία πεζών. μάθετε, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, περισσότερα από τρία άτομα, επειδή δεν είναι χώρος κυκλοφορίας πεζών;

Απάντηση: Στο Στρατιωτικό Διάταγμα αρ. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 ορίζει ότι «Αναστέλλονται όλες οι πολιτιστικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, θρησκευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές ή τυχερές δραστηριότητες, περιποιήσεις σπα και προσωπικής φροντίδας που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους». Έτσι αναστέλλονται οι θρησκευτικές λειτουργίες με τη συμμετοχή πιστών.

Στο Στρατιωτικό Διάταγμα αρ. 2 του άρθρ. 9 ορίζει ότι «οι λειτουργίες μπορούν να τελούνται σε χώρους λατρείας, από εκκλησιαστικούς / θρησκευτικούς λειτουργούς, χωρίς δημόσια πρόσβαση, οι λειτουργίες μπορούν να μεταδίδονται στα μέσα ενημέρωσης ή διαδικτυακά» και ότι «μπορούν να τελεσθούν ιδιωτικές λειτουργικές / θρησκευτικές πράξεις (βάπτιση, γάμοι, κηδείες), στις οποίες μπορούν να παρευρεθούν το πολύ 8 άτομα, καθώς και το μοίρασμα ασθενών πιστών στο νοσοκομείο ή στο σπίτι τουςˮ.

Στρατιωτικό Διάταγμα αρ. 3 του άρθ. 1 απαγορεύει τη μετακίνηση όλων των ατόμων εκτός σπιτιού/νοικοκυριού, με ορισμένες εξαιρέσεις. Μεταξύ των εξαιρέσεων που αναφέρονται δεν αναφέρεται η μετάβαση σε τόπο λατρείας για προσευχή.
Έτσι, με την επιβεβαίωση όλων των αναφερόμενων άρθρων, με αναφορά στο παράδειγμά σας, δεν δικαιολογείται η παρουσία πολλών προσώπων στον προαύλιο χώρο μιας εκκλησίας, εάν πρόκειται για σκοπούς άλλους από αυτούς που επιτρέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο. (επαγγελματικούς σκοπούς, συμμετοχή σε κηδεία κ.λπ.).

🔴37. Ερώτηση: Όσοι υποχρεούνται να πηγαίνουν σε τράπεζες για διάφορες συναλλαγές διαβίωσης - ανάληψη χρημάτων κ.λπ. - τι πρέπει να σημειώσουν στη Δήλωση με δική τους ευθύνη για να μην λάβουν πρόστιμο;

Απάντηση: Ο λόγος της μετακόμισης είναι ξεκάθαρα δικαιολογημένος. Υπό την έννοια αυτή, η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 στοιχείο δ του Στρατιωτικού Διατάγματος αρ. 3 του 2020.

Όπως φαίνεται, οι καταστάσεις που περιλαμβάνονται στον κανόνα στο άρθρο 1 λ. Τα δ είναι υποδειγματικά, αλλά προϋποθέτουν λόγους κάποιας σημασίας. Μια τέτοια κατάσταση, όπως αυτή που παρουσιάσατε, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, δεδομένου ότι τα χρηματικά ποσά χρειάζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Παράλληλα, αυτό το διάστημα, για την αποφυγή μόλυνσης στις επιφάνειες, προτείνουμε τη χρήση τραπεζικών καρτών για αγορές.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.