Η Δημοκρατία της Μολδαβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία έως τις 15 Ιανουαρίου 2021

3 1.275

Η Πρεσβεία της Ρουμανίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημερώνει ότι, αρχής γενομένης από τις 30 Νοεμβρίου 2020, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία επαναφέρει σε ολόκληρη τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, μεταξύ 30 Νοεμβρίου 2020 - 15 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με την Απόφαση της Έκτακτης Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας αρ. 35 της 27 Νοεμβρίου 2020.Διατηρείται η εγκυρότητα της λίστας των κρατών με αυξημένο επιδημιολογικό κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19, που έχει χαρακτηριστεί ως κόκκινη ζώνη, για τις οποίες απαιτείται καθεστώς αυτοαπομόνωσης κατά την είσοδο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, ισχύει από 23.11.2020.

Η λίστα των χωρών, που ταξινομούνται στις κόκκινες και πράσινες περιοχές, θα ενημερώνεται κάθε 14 ημέρες, την Παρασκευή και θα τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας).

Η Ρουμανία κατατάσσεται στην κόκκινη ζώνη

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ρουμανία κατατάσσεται στην κόκκινη ζώνη. Επιτρέπεται η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, μέσω των σημείων διέλευσης των κρατικών συνόρων, αλλοδαπών πολιτών και απάτριδων που προέρχονται από χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου.

Άτομα που διασχίζουν τα κρατικά σύνορα για να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και προέρχονται από χώρες που χαρακτηρίζονται ως περιοχές πρασίνου δεν θα συμπληρώσουν τον Επιδημιολογικό Φάκελο και δεν θα υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με το καθεστώς αυτοαπομόνωσης των 14 (δεκατεσσάρων) ημερών.

Εάν το σημείο εκκίνησης βρίσκεται σε χώρα που έχει ταξινομηθεί ως πράσινη περιοχή και η χώρα που έχει ταξινομηθεί ως κόκκινη ζώνη, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης από το αεροδρόμιο, διήλθε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε το άτομο θεωρείται ότι προέρχεται από την κόκκινη ζώνη, συμπληρώστε τον επιδημιολογικό φάκελο και υποχρεούται να τηρεί το καθεστώς της αυτοαπομόνωσης των 14 (δεκατεσσάρων) ημερών.

Απαγορεύεται η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Απαγορεύεται η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, μέσω των σημείων διέλευσης των κρατικών συνόρων, αλλοδαπών πολιτών και απάτριδων που προέρχονται από τις χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως κόκκινη ζώνη, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • μέλη της οικογένειας των πολιτών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·
 • πρόσωπα που διαθέτουν θεώρηση μακράς διαμονής, άδεια διαμονής ή έγγραφο ισοδύναμο με άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις αρχές·
 • πρόσωπα που ταξιδεύουν για επαγγελματικό συμφέρον, αποδεδειγμένα με θεώρηση, άδεια διαμονής ή άλλο επιβεβαιωτικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόσκληση ή/και τη σύμβαση που έχει συναφθεί με νομικό πρόσωπο που κατοικεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • μαθητές/φοιτητές, που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις, που πηγαίνουν να σπουδάσουν σε εκπαιδευτικές μονάδες / ιδρύματα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ή στο εξωτερικό ή που ταξιδεύουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση / οργάνωση / ανάπτυξη σπουδών, με την παρουσίαση επιβεβαιωτικά έγγραφα.

Η εξαίρεση ισχύει επίσης για τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον σύντροφο που ορίζεται με δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου:

 • μέλη της οικογένειας αλλοδαπών πολιτών που έχουν άδεια διαμονής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • αλλοδαποί υπήκοοι που εργάζονται ως δάσκαλοι στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • κάτοχοι διπλωματικών, υπηρεσιακών, επίσημων και ειδικών διαβατηρίων και παρόμοια, καθώς και κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων Laissez-Passer που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένων μελών οικογενειών διπλωματικών και προξενικών αποστολών και διεθνών οργανισμών/αποστολών διαπιστευμένων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και / ή το προσωπικό που εμπλέκεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας·
 • πρόσωπα υπό διέλευση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επαναπατρίστηκαν ως αποτέλεσμα της χορήγησης προξενικής προστασίας. Το δρομολόγιο διέλευσης θα καθοριστεί από τη Γενική Επιθεώρηση της Συνοριακής Αστυνομίας.
 • άτομα που ταξιδεύουν για λόγους υγείας και ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του συνοδού, κατά περίπτωση (με την προσκόμιση επιβεβαιωτικών εγγράφων)·
 • διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στο καθεστώς χαμηλής επισκεψιμότητας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη Ρουμανία ή την Ουκρανία, οι οποίοι αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με οικονομικούς παράγοντες από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • οδηγοί και προσωπικό σέρβις μεταφορικών μέσων, που εκτελεί τη μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων-προσώπων έναντι αμοιβής, που έχει περισσότερες από 9 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, των πληρωμάτων και του προσωπικού του αεροσκάφους/πλοίων , καθώς και οι ταξιαρχίες και το υπηρεσιακό προσωπικό των συνόλων τραίνων·
 • ξένοι δημοσιογράφοι, διαπιστευμένοι ως μόνιμοι ανταποκριτές στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Άτομα που διασχίζουν τα κρατικά σύνορα στο δρόμο για να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και προέρχονται, απευθείας ή με διέλευση, από χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως κόκκινη ζώνη, πρέπει να συμπληρώσουν τον Επιδημιολογικό Φάκελο και να υπογράψουν τη δήλωση με δική τους ευθύνη να συμμορφωθούν με την αυτοαπομόνωση καθεστώς 14 (δεκατεσσάρων) ημερών, στους καθορισμένους χώρους.

Η Μολδαβία επιτρέπει τη διέλευση

Όσον αφορά τη διέλευση, οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας διευκρίνισαν ότι επιτρέπεται, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η διάρκεια της διέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθες λωρίδες διέλευσης και συνοριακά σημεία διέλευσης:

Δρόμος Giurgiulești - Galați, Giurgiulești - Reni δρόμος;
Διεθνές Αεροδρόμιο Κισινάου αεροπορικώς, δρόμος Leușeni - Albita.
Διεθνές Αεροδρόμιο Κισινάου αεροπορικώς, δρόμος Criva - Mamaliga.
Διεθνές Αεροδρόμιο Κισινάου αεροπορικώς, δρόμος Palanca - Maiaki - Udobnoe.

Ανοιχτά συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας: Δρόμοι: • Sculeni-Sculeni • Albița-Leușeni • Galați-Giurgiulești • Stânca-Costești.

Απόφαση της Έκτακτης Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας αρ. 35 της 27 Νοεμβρίου 2020

hotarirea_cnesp_nr.35_27.11.2020

3 Σχόλια
 1. fabi λέει

  Είναι η φωτογραφία από το Κισινάου;

  1. Σορίν Ρούσι λέει

   Da

 2. fabi λέει

  όμορφος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.