Η RTZ & Partners SPRL, δικαστικός διαχειριστής της SC CARPATAIR SA, παρουσιάζει την επίσημη θέση σχετικά με το ανακοινωθέν της ANAT

1 608

Η RTZ & Partners SPRL διορίστηκε ως δικαστικός διαχειριστής της SC CARPATAIR SA από το Δικαστήριο Timiş, Civil Section II.

Υπό την ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. αριθ. 85/2006 σχετικά με τη διαδικασία αφερεγγυότητας, σε σύγκριση με την ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων (ANAT), που απεστάλη στα ταξιδιωτικά γραφεία και τον Τύπο στις 19.02.2014, σας παρουσιάζουμε τα ακόλουθα:

Το ανακοινωθέν της ANAT περιέχει λανθασμένες πληροφορίες και σκοπό έχει να παραπληροφορήσει την κοινή γνώμη, προκαλώντας σοβαρή υλική και εικόνα βλάβης στην Carpatair.

Η ανεύθυνη εκδήλωση της ANAT και η ανακοίνωση που διατάσσει τα πρακτορεία να σταματήσουν την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων στις πτήσεις της Carpatair, συνιστούν ενέργεια σε σαφή αντίφαση με τις νομικές διατάξεις που σκοπό έχουν να επιφέρουν ανυπέρβλητες ζημιές στην Carpatair. Δεδομένης της κατάστασης που δημιουργήθηκε, ο δικαστικός διαχειριστής θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε καθώς και για την αποκατάσταση της νομικής κατάστασης.

Η Carpatair λειτουργεί κανονικά και η πώληση αεροπορικών εισιτηρίων γίνεται τόσο με τη χρήση των δικών της καναλιών πώλησης (διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Carpatair) όσο και μέσω διαπιστευμένων πρακτορείων της IATA, με τη χρήση εγγράφων συνεργατών για την έκδοση των interlines Carpatair.
Διευκρινίζουμε ότι τα άτομα που αγοράζουν ταξιδιωτικά εισιτήρια στις γραμμές της Carpatair τελούν επίσης υπό την προστασία του πτωχευτικού νόμου, απολαμβάνοντας προνομιακό νομικό καθεστώς έναντι των πιστωτών πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Η σχέση μεταξύ των πρακτορείων μελών της IATA-BSP και των αεροπορικών εταιρειών που συμμετέχουν στο σύστημα πωλήσεων/διακανονισμού BSP διέπονται από μια σειρά αποφάσεων που εκδίδονται από την IATA και δεν εμπλέκουν καμία άλλη εργοδοτική οργάνωση στη Ρουμανία ή σε άλλη χώρα. Ως εκ τούτου, τυχόν οδηγίες που εκδίδονται από τρίτο μέρος, εκτός από αυτές που δικαιούνται νομίμως, δεν ισχύουν και δεν είναι εκτελεστές έναντι της Carpatair.

Τα πρακτορεία της IATA ενημερώθηκαν απευθείας από την IATA στις 11 Φεβρουαρίου 2014 για τη μονομερή απόφαση της IATA να αναστείλει προσωρινά την Carpatair από την BSP Romania, η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ότι οι διαπιστευμένοι από την IATA πρακτορεία δεν θα μπορούσαν να εκδώσουν έγγραφα Carpatair σχετικά με τις εταιρικές πτήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν το κάνει να απαγορεύσει την πώληση εισιτηρίων σε πτήσεις της Carpatair χρησιμοποιώντας τα έγγραφα ενός συνεργάτη της Carpatair.

Παράλληλα, η Carpatair εξέδωσε την ίδια ημέρα, 11 Φεβρουαρίου 2014, μια ειδοποίηση προς όλους τους διαπιστευμένους πράκτορες της IATA-BSP Ρουμανίας με σαφείς και ακριβείς οδηγίες, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ αυτών των πρακτορείων και της αεροπορικής εταιρείας από την οποία προσήλθαν. τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, τόσο σε ό,τι αφορά τη μελλοντική έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων σε πτήσεις της Carpatair με χρήση των εγγράφων των συνεργατών της διασύνδεσης, όσο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση αιτημάτων αποζημίωσης.

Σχετικά με τη δράση της ΙΑΤΑ, βάσει της οποίας η ΑΝΑΤ αντιλήφθηκε ότι αντιδρά, αναφέρουμε τα εξής:

1. Η ΙΑΤΑ ειδοποιήθηκε ρητά από τον δικαστικό διαχειριστή ότι κινήθηκε η διαδικασία αφερεγγυότητας κατά της SC CARPATAIR SA, ενημερώνοντάς την για όλες τις παρεμπίπτουσες νομικές διατάξεις και όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την κίνηση της διαδικασίας αυτής.

2. Αν και υπήρχε έντονη αλληλογραφία σχετικά με την υποχρέωση της ΙΑΤΑ να συνεχίσει τη συνεργασία με την Carpatair SA και τη συντήρησή της στα συστήματα διακανονισμού της ΙΑΤΑ ICH και BSP χωρίς να επιβάλλει πρόσθετους και περιοριστικούς όρους σε αντίθεση με τις διατάξεις του πτωχευτικού νόμου, αποφάσισε μονομερώς να να αναστείλει την κοινωνία σε όλα τα υποδεέστερα συστήματα της.

3. Οι ενέργειες για την αναστολή της Carpatair από τα συστήματα διακανονισμού ICH και BSP θα αποτελέσουν αντικείμενο αγωγών για την ευθύνη της IATA και των προσώπων που ευθύνονται άμεσα για τη ζημία που προκλήθηκε.

Υπό την έννοια των παραπάνω, τονίζουμε ότι, περαιτέρω, η Carpatair μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς περιορισμούς στην αγορά προφίλ, παραμένοντας ο ίδιος αξιόπιστος συνεργάτης. Οι δυσμενείς και επιζήμιες αντιδράσεις θα επιβληθούν δραστικά κυρώσεις, τόσο από την άποψη της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας όσο και υπό το φως των νομικών διατάξεων για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.