Η κατάσταση συναγερμού παρατείνεται στη Ρουμανία κατά 30 ημέρες, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

0 2.914

Η Εθνική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων εκδίδει την απόφαση με αρ. 8, 10 Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με αυτήν, η κατάσταση συναγερμού παρατείνεται στη Ρουμανία κατά 30 ημέρες, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Άρθρο 1 - Προτείνεται η παράταση του καθεστώτος συναγερμού σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, για περίοδο 30 ημερών, αρχής γενομένης από τις 12.02.2021.
Άρθρο 2 - Τα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που προκαλούνται από τον ιό SARS-CoV-2, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τις 12.02.2021, στο τρέχον επιδημιολογικό πλαίσιο, παρέχονται στο παράρτημα του παρόντος.
Άρθρο 3 - Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλα τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, προς εφαρμογή με διαταγές και διοικητικές πράξεις των αρχηγών τους.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Διατηρείται ο επιχειρησιακός συντονισμός των υπηρεσιών ασθενοφόρων και των εθελοντικών υπηρεσιών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από τις επιθεωρήσεις της κομητείας / Βουκουρέστι-Ilfov για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και της τοπικής αστυνομίας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βουκουρεστίου / τις αστυνομικές επιθεωρήσεις της κομητείας .

2. Υποχρέωση διασφάλισης της συνέχειας της δραστηριότητας κέντρων φροντίδας και βοήθειας ηλικιωμένων, κέντρων φιλοξενίας παιδιών και ενηλίκων, με και χωρίς αναπηρία, καθώς και άλλων ευάλωτων κατηγοριών και υποχρέωση θέσπισης ωραρίου εργασίας των εργαζομένων. με την έγκριση της κομητείας δημόσιας υγείας, αντίστοιχα του δήμου Βουκουρεστίου.

3. Διατηρείται η υποχρέωση των οικιακών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών να οργανώνουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με το υπάρχον επιδημιολογικό πλαίσιο σε τοπικό επίπεδο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την εργατική νομοθεσία. Η δραστηριότητα σε επίπεδο αυτών των υπηρεσιών θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές.

4. Υποχρέωση διενέργειας σε μόνιμη βάση της δραστηριότητας όλων των επιχειρησιακών κέντρων έκτακτης ανάγκης με προσωρινή δραστηριότητα, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού και Διαχείρισης Παρέμβασης και των κέντρων συντονισμού και διαχείρισης παρέμβασης νομού/Βουκουρεστίου. .

Κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση της υποχρέωσης χρήσης προστατευτικής μάσκας στους δημόσιους χώρους

5. Κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση της υποχρέωσης χρήσης προστατευτικής μάσκας σε δημόσιους χώρους, στην εργασία, σε επαγγελματικούς χώρους, καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για όλα τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κοινή διαταγή του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών.

6. Προτείνεται η διατήρηση της δυνατότητας απομόνωσης και καραντίνας υπό τις προϋποθέσεις του άρθ. 7, 8 και 11 του Νόμου αρ. 136/2020 για τη θέσπιση μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας σε καταστάσεις επιδημιολογικού και βιολογικού κινδύνου, αναδημοσίευση με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

7. Προτείνεται η διατήρηση εβδομαδιαίου ελέγχου, με μέριμνα των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, του προσωπικού φροντίδας και βοήθειας, του ειδικού και βοηθητικού προσωπικού που εργάζεται σε κέντρα φροντίδας και βοήθειας ηλικιωμένων, κέντρα φιλοξενίας παιδιών και ενηλίκων, με και χωρίς αναπηρία. , καθώς και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες.

Κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση των απαγορεύσεων οργάνωσης και διεξαγωγής συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων, πομπών, συναυλιών ή άλλου είδους συγκεντρώσεων σε ανοιχτούς χώρους.

8. θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθούν οι απαγορεύσεις για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων, πομπών, συναυλιών ή άλλου είδους συγκεντρώσεων σε ανοιχτούς χώρους, καθώς και συγκεντρώσεων χαρακτήρα πολιτιστικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε κλειστούς χώρους χώρους, εκτός από αυτούς που οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις παραγράφους 09 έως 25.

9. Προτείνεται η διατήρηση της απαγόρευσης διεξαγωγής συναντήσεων με αφορμή εορτές, επετείους, πάρτι σε κλειστούς ή/και ανοιχτούς χώρους, δημόσιους ή/και ιδιωτικούς.

10. Οι δραστηριότητες σωματικής προπόνησης εντός των αθλητικών δομών και βάσεων, που αποτελούνται από κατασκηνώσεις εκπαίδευσης, προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται στη ρουμανική επικράτεια μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού και του Υπουργού. της Υγείας.

11. Οι αθλητικοί αγώνες μπορούν να διεξάγονται στην επικράτεια της Ρουμανίας χωρίς θεατές, μόνο υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας.

12. Υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10, επιτρέπεται η διεξαγωγή από επαγγελματίες, νόμιμους αθλητές ή/και αθλητές επιδόσεων τις δραστηριότητες σωματικής προπόνησης σε εσωτερικές ή εξωτερικές πισίνες και οι δραστηριότητες σωματικής προπόνησης σε κλειστούς χώρους επιτρέπονται μόνο με τήρηση των κανόνων απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον 7 τμ/άτομο.

13. Οι δραστηριότητες μουσειακών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών, βιβλιοπωλείων, κινηματογράφων, στούντιο παραγωγής ταινιών και οπτικοακουστικών παραγωγών, ιδρυμάτων παραστάσεων ή/και συναυλιών, σχολών λαϊκής, τέχνης και χειροτεχνίας, καθώς και υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μόνο υπό τους όρους που καθορίζονται από την κοινή εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Υγείας.

14. Με τους όρους της παραγράφου 13 επιτρέπεται η οργάνωση και ανάπτυξη κινηματογράφων, ιδρυμάτων παραστάσεων ή/και συναυλιών, με συμμετοχή κοινού έως 50% της μέγιστης χωρητικότητας του χώρου, εφόσον η σωρευτική επίπτωση τις τελευταίες 14 ημέρες περιπτώσεις στο νομό / τοποθεσία είναι μικρότερη ή ίση με 1,5 / 1.000 κατοίκους, με συμμετοχή του κοινού έως και 30% της μέγιστης χωρητικότητας του χώρου, εάν η σωρευτική επίπτωση τις τελευταίες 14 ημέρες των κρουσμάτων στον νομό / τοποθεσία είναι μεγαλύτερη από 1,5 και μικρότερη ή ίση με 3 / 1.000 κατοίκους και απαγορεύεται η υπέρβαση της συχνότητας εμφάνισης 3 / 1.000 κατοίκων.

15. Υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13, επιτρέπεται η διοργάνωση και η ανάπτυξη εκπομπών drive-in στους νομούς / τοποθεσίες όπου η σωρευτική επίπτωση τις τελευταίες 14 ημέρες των περιπτώσεων είναι μικρότερη ή ίση με 1,5 / 1.000 κατοίκους, μόνο εάν οι επιβάτες ενός οχήματος είναι μέλος της ίδιας οικογένειας ή αντιπροσωπεύουν ομάδες έως 3 ατόμων και η διοργάνωση και η υπαίθρια παράσταση παραστάσεων, συναυλιών, δημόσιων και ιδιωτικών φεστιβάλ ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων επιτρέπεται μόνο με τη συμμετοχή έως 300 θεατές με θέσεις, σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ τους, καθώς και με προστατευτική μάσκα. Απαγορεύονται οι δραστηριότητες σε επίπεδο νομών / περιοχών όπου η σωρευτική επίπτωση τις τελευταίες 14 ημέρες των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερη από 1,5 / 1.000 κατοίκους.

16. Η δραστηριότητα των θρησκευτικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών λειτουργιών και προσευχών, πραγματοποιείται εντός ή/και εκτός χώρων λατρείας σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της υγείας, που θεσπίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών.

17. Υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 16, για την πρόληψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων από SARS-CoV-2, η διοργάνωση θρησκευτικών πομπών ή/και προσκυνημάτων επιτρέπεται μόνο με τη συμμετοχή ατόμων που έχουν την κατοικία ή τη διαμονή τους στην τοποθεσία όπου η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα και απαγορεύεται η συμμετοχή προσώπων που δεν έχουν την κατοικία ή τη διαμονή τους στις τοποθεσίες όπου λαμβάνουν χώρα αυτές οι δραστηριότητες.

18. Προτείνεται να διατηρηθεί η απαγόρευση των υπαίθριων ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή έως 10 ατόμων που δεν συγκατοικούν, που θεσπίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά περίπτωση, με τον Υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών ή τον Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

19. Επιτρέπεται η διεξαγωγή δραστηριοτήτων για την πρόληψη και τον έλεγχο της αφρικανικής πανώλης των χοίρων μέσω συλλογικών κυνηγιών στα οποία μπορούν να συμμετέχουν το πολύ 20 άτομα.

20. Προτείνεται να διατηρηθεί η απαγόρευση διοργάνωσης ιδιωτικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις, εορταστικά γεύματα κ.λπ.) σε κλειστούς χώρους όπως ενδεικτικά σαλόνια, πολιτιστικά κέντρα, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, αίθουσες εκδηλώσεων / σκηνές..

21. Προτείνεται να διατηρηθεί η απαγόρευση διοργάνωσης ιδιωτικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις, εορταστικά γεύματα κ.λπ.) σε ανοιχτούς χώρους όπως, ενδεικτικά, σαλόνια, πολιτιστικά κέντρα, εστιατόρια, ταράτσες, μπαρ, καφετέριες, αίθουσες / σκηνές εκδηλώσεων.

22. Προτείνεται να διατηρηθεί η διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης και εργαστηρίων για ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, με συμμετοχή έως 25 ατόμων σε εσωτερικούς χώρους και έως 50 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους και σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται με εντολή του Υπουργού Υγείας.

23. Προτείνεται να διατηρηθεί η οργάνωση και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων ειδικών φορέων με αρμοδιότητες στον τομέα της εθνικής άμυνας, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, στο ύπαιθρο, μόνο υπό την επίβλεψη επιδημιολόγου.

24. Προτείνεται να διατηρηθεί η οργάνωση και η διεξαγωγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον διπλωματικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων διπλωματικών αποστολών και προξενικών γραφείων που είναι διαπιστευμένα στη Ρουμανία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί έκταση τουλάχιστον 4 τετραγωνικών μέτρων για κάθε συμμετέχοντα και συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας της υγείας.

25. Προτείνεται να διατηρηθεί η οργάνωση συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 100 άτομα και να τηρηθούν τα ακόλουθα μέτρα:

α) φορώντας προστατευτική μάσκα, ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα, από όλους τους συμμετέχοντες·
β) υποχρεωτική απολύμανση των χεριών, για όλα τα άτομα που φτάνουν στο χώρο όπου γίνεται η συγκέντρωση ή η διαδήλωση.
γ) διατήρηση της φυσικής απόστασης τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων και εξασφάλιση έκτασης τουλάχιστον 4 τ.μ./άτομο όπου είναι δυνατόν·
δ) απολύμανση των χεριών των ατόμων που διανέμουν οποιοδήποτε υλικό κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ή της διαδήλωσης.
ε) εφαρμογή συλλογικών και ατομικών κανόνων υγιεινής για την πρόληψη της μόλυνσης και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2.

26. Προτείνεται η διατήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός των τοποθεσιών για άτομα σε ομάδες πεζών άνω των 6 ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια, καθώς και η συγκρότηση τέτοιων ομάδων.

27. Προτείνεται η διατήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλες τις τοποθεσίες, για όλα τα άτομα, εκτός κατοικίας / νοικοκυριού κατά το χρονικό διάστημα 2300-0500, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις με κίνητρο:

α) ταξίδια για επαγγελματικό ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού/νοικοκυριού και του τόπου/τόπων επαγγελματικής δραστηριότητας και πίσω·
β) ταξίδια για ιατρική βοήθεια που δεν μπορεί να αναβληθεί ή να γίνει εξ αποστάσεως, καθώς και για αγορά φαρμάκων.
γ) ταξιδεύουν εκτός των τοποθεσιών προσώπων που βρίσκονται σε διέλευση ή πραγματοποιούν ταξίδια των οποίων το χρονικό διάστημα συμπίπτει με την περίοδο απαγόρευσης, όπως αυτά που πραγματοποιούνται με αεροπλάνο, τρένο, πούλμαν ή άλλο μέσο μεταφοράς επιβατών και τα οποία μπορούν να αποδειχθούν με εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπος πληρωμής για το ταξίδι?
δ) ταξίδια για δικαιολογημένους λόγους, όπως η φροντίδα/συνοδός του παιδιού, η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους, ασθενείς ή ανάπηρους ή ο θάνατος μέλους της οικογένειας.

28. Κατά την επαλήθευση του λόγου μετακίνησης για επαγγελματικό συμφέρον, που προβλέπεται στο σημείο 27 λ. α), τα πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίσουν, μετά από αίτηση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών, το δελτίο παροχής υπηρεσιών ή τη βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τον εργοδότη ή δήλωση με δική τους ευθύνη.

29. Κατά την επαλήθευση του λόγου ταξιδιού για προσωπικό συμφέρον, που προβλέπεται στο σημείο 27 λ. β) -δ), τα πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίσουν, κατόπιν αιτήματος του προσωπικού των αρμόδιων αρχών, δήλωση με δική τους ευθύνη, συμπληρωμένη εκ των προτέρων.

30. Η υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπεται στα σημεία 28 και 29, πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας/νοικοκυριού/τόπου επαγγελματικής δραστηριότητας, λόγο ταξιδιού, ημερομηνία ολοκλήρωσης και υπογραφή.

31. Προτείνεται να διατηρηθεί η απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της Ρουμανίας, μέσω των συνοριακών σημείων διέλευσης του κράτους, αλλοδαπών πολιτών και απάτριδων, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) μέλη της οικογένειας Ρουμάνων πολιτών·
β) μέλη της οικογένειας πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, με κατοικία τη Ρουμανία·
γ) πρόσωπα που διαθέτουν θεώρηση μακράς διαμονής, άδεια διαμονής ή έγγραφο ισοδύναμο με την άδεια διαμονής που εκδίδουν οι αρχές ή έγγραφο ισοδύναμο με αυτά που έχουν εκδοθεί από αρχές άλλων κρατών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
δ) πρόσωπα που ταξιδεύουν για επαγγελματικό συμφέρον, αποδεδειγμένα με θεώρηση, άδεια παραμονής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αντίστοιχα ιατρικό προσωπικό, ερευνητές στον ιατρικό τομέα, ιατρικό προσωπικό γηριατρικής περίθαλψης, μεταφορείς και άλλες κατηγορίες προσωπικού που εμπλέκονται στη μεταφορά εμπορευμάτων που παρέχουν τέτοιες απαραίτητες μεταφορές·
ε) το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών, των προξενικών γραφείων και των διεθνών οργανισμών, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν σε μόνιμες αποστολές στη ρουμανική επικράτεια, το στρατιωτικό προσωπικό ή το προσωπικό που μπορεί να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια·
στ) πρόσωπα υπό διέλευση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επαναπατρίστηκαν ως αποτέλεσμα της παροχής προξενικής προστασίας·
ζ) επιβάτες που ταξιδεύουν για επιτακτικούς λόγους.
η) πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους, πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη από τρίτη χώρα υπήκοοι ή απάτριδες και πρόσωπα που επιστρέφονται βάσει συμφωνιών επανεισδοχής·
θ) αλλοδαποί και απάτριδες που ταξιδεύουν για σπουδές·
ι) αλλοδαποί και απάτριδες, εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης, εφόσον η απασχόλησή τους είναι αναγκαία από οικονομική άποψη και η δραστηριότητα δεν μπορεί να αναβληθεί ή να ασκηθεί στο εξωτερικό.
ια) αλλοδαποί και απάτριδες, διασυνοριακοί εργαζόμενοι, εποχικοί εργαζόμενοι, ναυτικό και ποτάμιο προσωπικό·
ιβ) τα μέλη των διεθνών αθλητικών αποστολών που συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται στη ρουμανική επικράτεια, σύμφωνα με το νόμο·
ιγ) τα μέλη των ομάδων κινηματογραφικής ταινίας ή οπτικοακουστικής παραγωγής, το τεχνικό και καλλιτεχνικό προσωπικό που συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη ρουμανική επικράτεια, βάσει αποδεδειγμένων συμβατικών σχέσεων ή δικαιολογητικών.

32. Εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά σε εθνικό επίπεδο, το μέτρο που ορίζεται στο σημείο 31 δεν εφαρμόζεται πλέον σε αλλοδαπούς υπηκόους και απάτριδες καταγωγής ή διαμονής τρίτων χωρών από τις οποίες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει θεσπιστεί η άρση των προσωρινών περιορισμών για μη απαραίτητο ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. .

33. Η ζωνική καραντίνα μπορεί να καθιερωθεί υπό τους όρους του άρθ. 7 και 12 του Νόμου αρ. 136/2020 για τη θέσπιση μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας σε καταστάσεις επιδημιολογικού και βιολογικού κινδύνου, αναδημοσίευση με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

34. Προτείνεται να διατηρηθεί η αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης να λάβει μέτρα για αναστολή πτήσεων από οικονομικούς φορείς της αεροπορίας προς και από χώρες με υψηλό επιδημιολογικό κίνδυνο, που συστάθηκαν με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων μετά από πρόταση του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας.

35. Οι ακόλουθες κατηγορίες πτήσεων εξαιρούνται από τις διατάξεις του σημείου 34:

α) εκτελείται με κρατικό αεροσκάφος·
β) φορτίο ή/και αλληλογραφία·
γ) ανθρωπιστικές ή παροχή έκτακτων ιατρικών υπηρεσιών·
δ) για έρευνα-διάσωση ή επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατόπιν αιτήματος δημόσιας αρχής της Ρουμανίας·
ε) με σκοπό τη μεταφορά των ομάδων τεχνικής παρέμβασης, κατόπιν αιτήματος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στη Ρουμανία·
στ) Μη εμπορικές τεχνικές εκφορτώσεις.
ζ) Τοποθέτηση αεροσκαφών, χωρίς φορτίο τύπου εμπορικού πορθμείου.
η) τεχνικές για την εκτέλεση εργασιών σε αεροσκάφη.
θ) πραγματοποιούνται από αερομεταφορείς που κατέχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράτυπες πτήσεις (τσάρτερ), για τη μεταφορά εποχικών εργαζομένων ή για τον επαναπατρισμό ξένων υπηκόων, από τη Ρουμανία σε άλλα κράτη, με την έγκριση του η Ρουμανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και η αρμόδια αρχή του κράτους προορισμού·
ι) εκτελείται από αερομεταφορείς που κατέχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράτυπες πτήσεις (τσάρτερ), από άλλα κράτη προς τη Ρουμανία για τον επαναπατρισμό Ρουμάνων πολιτών, με την έγκριση της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, βάσει της συμφωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών·
ια) πραγματοποιούνται από αερομεταφορείς κατόχους άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράτυπες πτήσεις (τσάρτερ), για τη μεταφορά εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών που προβλέπεται στο παράρτημα αρ. 3 στην Ανακοίνωση για την εφαρμογή των Πρασίνων Λωρίδων στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας βασικών αγαθών και υπηρεσιών - C (2020) 1897, της 23.03.2020, από τη Ρουμανία σε άλλα κράτη και από άλλα κράτη στη Ρουμανία, με την έγκριση της Ρουμανικής Πολιτικής Αεροναυτικής Αρχής και της αρμόδιας αρχής του κράτους προορισμού.

36. Προτείνεται η διατήρηση της απαγόρευσης της οδικής μεταφοράς προσώπων με έκτακτες υπηρεσίες, καθώς και η συμπλήρωση των τακτικών μετακινήσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, για τη συμμετοχή σε λιτανείες ή/και θρησκευτικά προσκυνήματα σε χώρους όπου οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνει χώρα.

37. Προτείνεται να διατηρηθεί το προσωρινό κλείσιμο, εν όλω ή εν μέρει, των ακόλουθων σημείων διέλευσης των κρατικών συνόρων:

37.1 στα σύνορα Ρουμανίας-Ουγγαρίας: Carei, κομητεία Satu Mare.

37.2 στα ρουμανοβουλγαρικά σύνορα:
α) Lipnița, κομητεία Constanța.
β) Dobromir, Constanța County;
γ) Bechet, Dolj County (εκτός από την εμπορευματική κίνηση).

37.3 στα σύνορα της Ρουμανίας με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας: Rădăuți-Prut, κομητεία Botoșani·

37.4 στα σύνορα Ρουμανίας-Σερβίας:
α) Moldova Nouă, κομητεία Caraş-Severin·
β) Vălcani, κομητεία Timiș;
γ) Stamora-Moravița, Timiș County - σιδηρόδρομος (εκτός από την εμπορευματική κυκλοφορία).
δ) Lunga, κομητεία Timiș.
ε) Foeni, κομητεία Timiș.

38. Προτείνεται να διατηρηθεί το πρόγραμμα με το κοινό των οικονομικών φορέων που ασχολούνται με την παρασκευή, εμπορία και κατανάλωση τροφίμων ή/και αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, όπως εστιατόρια και καφετέριες, εντός κτιρίων, που δεν υπερβαίνει το 50% του μέγιστου χωρητικότητας του χώρου και μόνο στο χρονικό διάστημα 0600-2300, στους νομούς / τοποθεσίες όπου η σωρευτική επίπτωση κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες είναι μικρότερη ή ίση με 1,5 / 1.000 κατοίκους, χωρίς να υπερβαίνει το 30% της μέγιστης χωρητικότητας του χώρου και στο χρονικό διάστημα 0600-2300, εάν η σωρευτική επίπτωση τις τελευταίες 14 ημέρες των κρουσμάτων στο νομό/τοποθεσία είναι μεγαλύτερη από 1,5 και μικρότερη ή ίση με 3/1.000 κατοίκους και απαγορεύεται η υπέρβαση της συχνότητας των 3/1.000 κατοίκων.

Προτείνεται η διατήρηση της δραστηριότητας των εστιατορίων και των καφέ εντός ξενοδοχείων, ξενώνων ή άλλων μονάδων διαμονής

39. Προτείνεται η διατήρηση της δραστηριότητας των εστιατορίων και των καφενείων εντός ξενοδοχείων, οικοτροφείων ή άλλων καταλυμάτων, χωρίς να υπερβαίνει το 50% της μέγιστης χωρητικότητας του χώρου και μόνο στο χρονικό διάστημα 0600-2300, στους νομούς/τοποθεσίες όπου η σωρευτική επίπτωση κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες είναι μικρότερη ή ίση με 1,5 / 1.000 κατοίκους, χωρίς να υπερβαίνει το 30% της μέγιστης χωρητικότητας του χώρου και μόνο στο χρονικό διάστημα 0600-2300 εάν η σωρευτική επίπτωση στις τελευταίες 14 ημέρες των κρουσμάτων στο νομό/τοποθεσία είναι μεγαλύτερη από 1,5 και μικρότερη ή ίση με 3/1.000 κατοίκους και μόνο για άτομα που φιλοξενούνται σε αυτές τις μονάδες στους νομούς/τοποθεσίες όπου η συχνότητα εμφάνισης 3/1.000 κατοίκων τις τελευταίες 14 ημέρες είναι υπερβεί.

40. Τα μέτρα που προβλέπονται στα σημεία 38 και 39 ισχύουν επίσης για οικονομικούς φορείς που ασκούν δραστηριότητες σε δημόσιους χώρους με στέγη, οροφή ή οροφή και που οριοθετούνται από τουλάχιστον 2 τοίχους, ανεξάρτητα από τη φύση τους ή προσωρινούς ή μόνιμους χαρακτήρας.

41. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα των οικονομικών φορέων που αναφέρονται στα σημεία 38 και 39 είναι περιορισμένη ή κλειστή, επιτρέπεται η παρασκευή τροφίμων και η εμπορία τροφίμων και αλκοολούχων και μη ποτών που δεν καταναλώνονται σε αυτούς τους χώρους.

42. Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στα σημεία 38 και 39 συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται με εντολή του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού.

Η παρασκευή, εμπορία και κατανάλωση τροφίμων και αλκοολούχων και μη ποτών επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους.

43. Η παρασκευή, η εμπορία και η κατανάλωση τροφίμων και οινοπνευματωδών και μη αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 40, με ελάχιστη απόσταση 2 m μεταξύ των γευμάτων και της συμμετοχής. άτομα σε τραπέζι, εάν είναι από διαφορετικές οικογένειες, και σύμφωνα με τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που θεσπίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού και του Προέδρου της Εθνικής Υγειονομικής Αρχής Κτηνιατρικής και Ασφάλειας Τροφίμων.

44. Προτείνεται να διατηρηθεί η απαγόρευση εργασίας σε μπαρ, κλαμπ και ντίσκο.

45. Προτείνεται οι οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες/υπηρεσίες σε κλειστούς ή/και ανοιχτούς χώρους, δημόσιους ή/και ιδιωτικούς, να οργανώσουν και να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους στο χρονικό διάστημα 0500-2100.

46. ​​Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του σημείου 45, στο χρονικό διάστημα 2100-0500, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο σε σχέση με οικονομικούς φορείς με δραστηριότητα παράδοσης κατ' οίκον.

47. Με εξαίρεση τις διατάξεις του σημείου 45, στο χρονικό διάστημα 2100-0500, φαρμακευτικές μονάδες, πρατήρια υγρών καυσίμων, οικονομικοί φορείς με δραστηριότητα παράδοσης κατ' οίκον, καθώς και οικονομικοί φορείς στον τομέα των οδικών μεταφορών προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα με χωρητικότητα άνω των 9 θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού και εκείνων στον τομέα της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων που χρησιμοποιούν οχήματα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 2,4 τόνων, μπορεί να λειτουργεί σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της υγείας.

48. Εντός των εμπορικών κέντρων όπου λειτουργούν πολλοί οικονομικοί φορείς, δεν επιτρέπεται η λειτουργία παιδικών χαρών, αιθουσών παιχνιδιών και η δραστηριότητα μπαρ, κλαμπ και ντίσκο.

49. Προτείνεται να συνεχιστούν οι αερομεταφορές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με μέτρα και περιορισμούς υγιεινής και απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και αεροσκαφών, διαδικασίες και πρωτόκολλα εντός αεροδρομίων και αεροσκαφών, κανόνες συμπεριφοράς για το προσωπικό του αεροδρομίου, και για ενημέρωση προσωπικού και επιβατών, για την αποφυγή μόλυνσης επιβατών και προσωπικού που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών, υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή των Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών, Υγείας και Εσωτερικών.

50. Προτείνεται να συνεχιστεί η σιδηροδρομική μεταφορά σύμφωνα με μέτρα και περιορισμούς σχετικά με την υγιεινή και την απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων σε σταθμούς, στάσεις, σταθμούς ή σημεία στάσης, εξοπλισμό και εξαρτήματα τρένων, διαδικασίες και πρωτόκολλα εντός σταθμών, στάσεων , σταθμούς ή σημεία στάσης, αλλά και μέσα σε βαγόνια και σετ τρένων, ο βαθμός και η πληρότητα του τροχαίου υλικού, οι κανόνες συμπεριφοράς για τους μεταφορείς και τους επιβάτες, καθώς και για την ενημέρωση του προσωπικού και των επιβατών, προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση των επιβατών και του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών.

51. Προτείνεται να συνεχιστεί η οδική μεταφορά σύμφωνα με μέτρα και περιορισμούς σχετικά με την υγιεινή και την απολύμανση των μέσων μεταφοράς προσώπων, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα στα μέσα μεταφοράς, τον βαθμό και το επάγγελμα των μέσων μεταφοράς, τους κανόνες συμπεριφοράς του προσωπικού χειριστή και επιβατών, καθώς και για την ενημέρωση του προσωπικού και των επιβατών, για την αποφυγή μόλυνσης των επιβατών και του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα των οδικών μεταφορών, υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Υπουργός Υγείας και Υπουργός Εσωτερικών.

52. Προτείνεται οι θαλάσσιες μεταφορές να συνεχίσουν να διεξάγονται σύμφωνα με μέτρα και περιορισμούς σχετικά με την υγιεινή και την απολύμανση των επιβατηγών πλοίων, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα εντός των επιβατηγών πλοίων, τον βαθμό και το επάγγελμα των επιβατηγών πλοίων, τη συμπεριφορά των χειριστών και των επιβατών, καθώς και για ενημέρωση προσωπικού και επιβατών, για την αποφυγή μόλυνσης επιβατών και προσωπικού που εργάζεται στον τομέα της ναυτιλίας, υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Επικοινωνιών, του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών υποθέσεων.

53. Προτείνεται να συνεχιστούν οι εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και προσώπων, υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών.

54. Η αναστολή της δραστηριότητας των οικονομικών φορέων που πραγματοποιείται σε εσωτερικούς χώρους στους ακόλουθους χώρους: Διατηρούνται οι δραστηριότητες σε πισίνες, παιδικές χαρές και αίθουσες παιχνιδιών.

55. Επιτρέπεται η δραστηριότητα με το κοινό αδειοδοτημένων οικονομικών φορέων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών χωρίς να υπερβαίνει το 50% της μέγιστης χωρητικότητας σε νομούς / τοποθεσίες όπου η σωρευτική επίπτωση κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες είναι μικρότερη ή ίση με 1,5 / 1.000 κατοίκων, χωρίς να υπερβαίνει το 30% της μέγιστης χωρητικότητας του χώρου, εάν η σωρευτική επίπτωση τις τελευταίες 14 ημέρες των περιπτώσεων στο νομό/τοποθεσία είναι μεγαλύτερη από 1,5 και μικρότερη ή ίση με 3/1.000 κατοίκους και απαγορεύεται να υπερβαίνει συχνότητα 3 / 1.000 κατοίκους.

56. Προτείνεται να διατηρηθεί η υποχρέωση των δημόσιων φορέων και αρχών, των οικονομικών φορέων και των επαγγελματιών να οργανώνουν τη δραστηριότητα έτσι ώστε να διασφαλίζεται, κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις, υποχρεωτική επιδημιολογική διαλογή και υποχρεωτική απολύμανση χεριών, τόσο για το προσωπικό τους όσο και για τους επισκέπτες , υπό τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών.

57. Διατηρείται η υποχρέωση η δραστηριότητα σε επίπεδο οδοντιατρείων και υγειονομικών μονάδων μη COVID, να ασκείται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται με εντολή του Υπουργού Υγείας.

58. Διατηρείται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων που ασκούν δραστηριότητες τυχερών παιγνίων, προσωπικής φροντίδας, τουριστικής υποδοχής με λειτουργίες διαμονής, καθώς και εργασιών γραφείου με κοινόχρηστους χώρους σε ανοιχτό σύστημα να συμμορφώνονται με τους κανόνες πρόληψης που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού. οικονομίας, επιχειρηματικότητας και τουρισμού και του Υπουργού Υγείας, βάσει των οποίων μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητά τους.

59. Οι οικονομικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών έχουν υποχρέωση να σέβονται το ωράριο εργασίας με το κοινό και τους περιορισμούς που θεσπίζονται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης, μετά από πρόταση της Ομάδας Τεχνοεπιστημονικής Υποστήριξης για τη διαχείριση άκρως μεταδοτικών ασθενειών στη Ρουμανία ή της κομητείας/δημοτικής επιτροπής του Βουκουρεστίου για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα θεσπίζονται για διοικητικές-εδαφικές μονάδες όπου υπάρχει έντονη κοινοτική εξάπλωση του ιού ή/και αυξανόμενος αριθμός ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2.

60. Διατηρείται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων που ασκούν δραστηριότητες υπαίθριων πισινών, εξωτερικών πισινών ή γυμναστηρίων / γυμναστηρίων να συμμορφώνονται με τους κανόνες πρόληψης που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας.

61. Διατηρείται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων που ασκούν δραστηριότητες ιαματικής θεραπείας να συμμορφώνονται με τους κανόνες πρόληψης που ορίζονται με εντολή του Υπουργού Υγείας.

62. Διατηρείται η υποχρέωση η δραστηριότητα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και παραθεριστικούς σταθμούς να πραγματοποιείται μόνο με την τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Παιδείας, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργού Υγείας. 63. Διατηρείται άδεια εντός των εκπαιδευτικών μονάδων/ιδρυμάτων για διδασκαλία και άλλες ειδικές δραστηριότητες καθώς και οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων για μαθητές, εκπαιδευτικούς, εφόσον τηρούνται τα προληπτικά μέτρα που ορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού. υγεία.

64. Προτείνεται σε περίπτωση 3 κρουσμάτων ασθένειας SARS-CoV-2 εντός 7 συνεχόμενων ημερών, στους χώρους που προορίζονται για τη στέγαση μαθητών ή φοιτητών, να θεσπιστεί το μέτρο του κλεισίματος του κτιρίου για περίοδο 14 ημερών. . Για τους μαθητές/φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο σπίτι ή σε άλλο χώρο, η αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα διασφαλίζει τη διαμονή σε συνθήκες καραντίνας, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της κάλυψης των βασικών αναγκών.

65. Προτείνεται η διατήρηση της αναστολής της δραστηριότητας εμποροπανηγύρεων, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων αγορών, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. (1) της Κυβερνητικής Απόφασης αριθ. 348/2004 για την άσκηση εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών της αγοράς σε ορισμένους κοινόχρηστους χώρους.

66. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης των λοιμώξεων από SARS-CoV-2, η δραστηριότητα των αγορών αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένων των ιπτάμενων, διεξάγεται υπό όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης, Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπουργός Υγείας και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας.

67. Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση των λοιμώξεων από SARS-CoV-2, η χρήση πίστας ή/και πίστας σκι για αναψυχή, καθώς και η οργάνωση και ανάπτυξη της δραστηριότητας των οικονομικών φορέων που τις εκμεταλλεύονται/συντηρούν θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με κοινή εντολή του Υπουργού Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, του Υπουργού Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης, του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας.

68. Προτείνεται να διατηρηθεί η υποχρέωση οργάνωσης του προγράμματος εργασίας στην τηλεργασία ή στην εργασία στο σπίτι για όλους τους εργοδότες όπου η ιδιαιτερότητα της δραστηριότητας επιτρέπει αυτή την εργασία.

69. Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεαπασχόληση ή εργασία από το σπίτι, προτείνεται να διατηρηθεί η υποχρέωση οργάνωσης του προγράμματος εργασίας από τους εργοδότες στο ιδιωτικό σύστημα, τις κεντρικές δημόσιες αρχές και τους φορείς, και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης και υπαγωγής, καθώς και αυτόνομες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, εθνικές εταιρείες, εθνικές εταιρείες και εταιρείες στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο στο κράτος ή σε διοικητική-εδαφική μονάδα, με περισσότερους από 50 υπαλλήλους, ώστε το προσωπικό να χωρίζεται σε ομάδες για να ξεκινήσει ή να τελειώσει τη δραστηριότητα με διαφορά τουλάχιστον μίας ώρας.

70. Η διαπίστωση της κατάταξης εντός των ορίων σωρευτικής επίπτωσης των κρουσμάτων για τις τελευταίες 14 ημέρες για την εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση γίνεται εντός 48 ωρών το πολύ από την επίτευξή τους με απόφαση της επιτροπής κομητείας / δήμου Βουκουρεστίου για με βάση τις αναλύσεις που υποβλήθηκαν από τις κομητειακές διευθύνσεις δημόσιας υγείας, αντίστοιχα του δήμου Βουκουρεστίου, και τα μέτρα εφαρμόζονται για περίοδο 14 ημερών και θα επαναξιολογηθούν στο τέλος αυτής.

71. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της κομητείας, αντίστοιχα του δήμου Βουκουρεστίου, υπολογίζουν καθημερινά, για κάθε τοποθεσία στην περιοχή αρμοδιότητας, τη σωρευτική επίπτωση των κρουσμάτων για τις τελευταίες 14 ημέρες και παρουσιάζουν στην επιτροπή νομών / δήμου Βουκουρεστίου για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης , η ανάλυση 24 ώρες από την ημερομηνία διαπίστωσης της επίτευξης των ορίων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

72. Ο ημερήσιος υπολογισμός που προβλέπεται στο σημείο 70 γίνεται με αναφορά στον αριθμό που αντιπροσωπεύει το άθροισμα των ατόμων που κατοικούν ή διαμένουν στην τοποθεσία αναφοράς, το οποίο κοινοποιείται στην επιτροπή νομών/δήμων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από τη Διεύθυνση Αρχείων Προσωπικού και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων από εντός του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω των εδαφικών δομών του νομού, την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, στις 1600:XNUMX. Ο αριθμός που κοινοποιείται από τη Διεύθυνση Αρχείων Προσωπικού και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων μέσω των εδαφικών δομών του νομού χρησιμοποιείται ως αναφορά για το σύνολο περίοδο μέχρι την παροχή ενός νέου ενημερωμένου δεδομένων.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.