Περιήγηση σε ετικέτες

ACI Europe

Το Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων (ICA) καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι όλοι οι περιορισμοί για

Μετά τα βήματα της IATA, η οποία δείχνει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν επηρεάζουν τα ποσοστά μόλυνσης και καλεί τις κυβερνήσεις να άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, είναι η σειρά του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων....

Τα αεροδρόμια στην Ευρώπη έχασαν 1.7 δισεκατομμύρια επιβάτες το 2020, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 1995

Το 2020 ήταν μια καταστροφή για τον παγκόσμιο τουρισμό, ήταν μια καταστροφή για την αεροπορική επιβατική κίνηση, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν από τη μείωση του αριθμού των επιβατών. Παρουσιάστηκε το Συμβούλιο Διεθνούς Ευρώπης των Αεροδρομίων...

Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε στην εξαφάνιση περισσότερων από 6000 δρομολογίων που λειτουργούσαν στο παρελθόν από αεροδρόμια…

Η ACI EUROPE δημοσίευσε την Έκθεση Συνδεσιμότητας Βιομηχανίας Αεροδρομίων για το 2020, τα ευρήματα που δείχνουν τη συστημική κατάρρευση της αεροπορικής και αεροπορικής συνδεσιμότητας λόγω της κρίσης COVID-19. Αυτές οι εκθέσεις δημοσιεύονται ετησίως από το 2014 και δεν μετρούν τον όγκο...

Ευρωπαϊκά αεροδρόμια το 2016: πάνω από 2 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένοι επιβάτες

Η αεροπορική επιβατική κίνηση αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Η IATA (The International Air Transport Association) ανέφερε αύξηση 6.3% παγκοσμίως για το 2016 σε σύγκριση με το 2015, με 3.7 δισεκατομμύρια επιβάτες να έχουν εγγραφεί. Μια αναφορά…