Περιήγηση σε ετικέτες

Ένωση Αραβικών Αερομεταφορέων

15 αεροπορικές εταιρείες από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή υπέγραψαν με την Amadeus

Η GDS Amadeus υπέγραψε συμφωνία πλαίσιο με 15 αεροπορικές εταιρείες στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες διανομής αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και διαχείρισης από την Ένωση Αραβικών Αερομεταφορέων (AACO). 15 αεροπορικές εταιρείες στην Αφρική και