Περιήγηση σε ετικέτες

Hungarocontrol

Το ΝΑΤΟ άνοιξε εκ νέου τον εναέριο χώρο του Κοσσυφοπεδίου για πολιτική εναέρια κυκλοφορία

Στις 3 Απριλίου 2014, μετά από 15 χρόνια απαγορεύσεων, το ΝΑΤΟ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του Κοσσυφοπεδίου για την πολιτική εναέρια κυκλοφορία. Το άνοιγμα του ανώτερου εναέριου χώρου του Κοσσυφοπεδίου δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την πολυεθνική συνεργασία