Περιήγηση σε ετικέτες

Ινστιτούτο Eudoxiu Hurmuzachi

"Στα φτερά του ρουμανικού πολιτισμού" - έργο που αναπτύχθηκε από την IEH σε συνεργασία με την CNAB

Το Ινστιτούτο «Eudoxiu Hurmuzachi» για τους Ρουμάνους Παντού ξεκινά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, τη σειρά πολιτιστικών δράσεων του 2015, σε συνεργασία με την Εθνική Εταιρεία «Bucharest Airports». Έτσι, υπό το σήμα της Εθνικής Ημέρας Πολιτισμού