Περιήγηση σε ετικέτες

SHV Energy

Εργοστάσιο βιοκαυσίμων, κατασκευασμένο από την KLM, τη SKyNRG και την SHV Energy

Η KLM είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο που επενδύει σε βιοκαύσιμα για την αεροδιαστημική βιομηχανία. Στόχος της είναι να αγοράσει και να χρησιμοποιήσει πάνω από 10 τόνους βιώσιμων καυσίμων για τα επόμενα 75.000 χρόνια....