Περιήγηση σε ετικέτες

Μικρός Πλανήτης

21 αεροπορικές εταιρείες έχουν χρεοκοπήσει τους τελευταίους 12 μήνες

Ο κλάδος των εμπορικών αερομεταφορών βρίσκεται σε άνοδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της εμπορικής αεροπορίας, για την ανάπτυξη του τουρισμού και των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των κρατών. Σύμμορφος...