Περιήγηση σε ετικέτες

Valentine Iordache

Η AIHCB ανοίγει νέα σημεία ελέγχου εγγράφων στη ροή αφίξεων

Με τη σημαντική αύξηση του αριθμού των επιβατών, άρχισαν να εμφανίζονται πολλά προβλήματα στις ροές αναχωρήσεων/αφίξεων. Τις ώρες αιχμής, ειδικά μεταξύ 04:00 και 09:00 το πρωί, υπάρχουν ατελείωτες ουρές για «αναχωρήσεις».