Περιήγηση σε ετικέτες

Επιθεώρηση Λειτουργικής Ασφάλειας της IATA

Η Pakistan International Airlines πέρασε τον έλεγχο της IATA.

Η Pakistan International Airlines (PIA) πέρασε τον έλεγχο επιχειρησιακής ασφάλειας της IATA (IOSA) για την επανέναρξη των πτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εγγραφή στο IOSA έχει πλέον ανανεωθεί με επιτυχία και είναι έγκυρη...

Η Blue Air λαμβάνει την πιστοποίηση IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου IOSA, η Blue Air είναι πλέον εγγεγραμμένη στο IOSA. Το IOSA είναι ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρισμένο πρόγραμμα αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για την ανάλυση των διαδικασιών επιχειρησιακής διαχείρισης και ελέγχου μιας αεροπορικής εταιρείας.