Περιήγηση σε ετικέτες

Elon Musk

Οι δορυφόροι StarLink διασχίζουν τη Ρουμανία. Δείτε πώς μπορείτε να τους παρακολουθήσετε ζωντανά!

Ενημέρωση 23 Ιουλίου 2022: Οι δορυφόροι Starlink μπορούσαν επίσης να φανούν με γυμνό μάτι από τη Ρουμανία. Μπορείτε επίσης να τα παρακολουθήσετε στις 23 Ιουλίου. Για τους λάτρεις και τους περίεργους, οι δορυφόροι μπορούν να παρακολουθούνται ζωντανά στους ιστότοπους findstarlink, satflare,...