Πρόστιμο 2 εκατ. ΕΥΡΩ επιβλήθηκε στην Blue Air από την ANPC! Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρωμένες πτήσεις θα μπορούσαν να λάβουν τα χρήματά τους πίσω το πολύ σε 10 ημέρες!

2 2.269

Η Εθνική Αρχή για την Προστασία των Καταναλωτών (ANPC) ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Blue Air, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει χορηγήσει μέχρι στιγμής η αρχή. Η ANPC ξεκίνησε δράση ελέγχου τον περασμένο μήνα, αφού καταγράφηκαν σχεδόν 1.000 καταγγελίες κατά της εταιρείας.

"Λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που διαπιστώθηκαν μετά τις επαληθεύσεις και τη μη ύπαρξη του δηλωμένου κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα, που κατέστησαν αδύνατη τον καθορισμό προστίμου ως ποσοστό, Η Επιτροπή αποφάσισε να εφαρμόσει α πρόστιμα για πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, ισοδύναμο σε lei με τη συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, στις 12 Ιουλίου 2022, 9,88 εκατομμύρια lei, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 από Νόμος αρ. 363/2007 για την καταπολέμηση της κακής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με τους καταναλωτές και την εναρμόνιση των κανονισμών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια», εμφανίζεται σε ανακοίνωση της ANPC, την οποία έχει αναλάβει Economica.net!

Το ANPC δείχνει ότι, μεταξύ 30 Απριλίου 2021 και 30 Απριλίου 2022, η Blue Air ακύρωσε 11.289 πτήσεις, που αντιστοιχούν σε αυτές 178.405 κρατήσεις για τις οποίες έγιναν πληρωμές στο συνολικό ποσό των 66.5 εκατομμύρια λέι, από καταναλωτές σε 20 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία η αεροπορική εταιρεία που υπόκειται στους ελέγχους εκτελεί τακτικές πτήσεις.

Η ANPC διέταξε ως συμπληρωματική κύρωση το διορθωτικό μέτρο που προβλέπεται στο άρθ. 12 παράγρ. (1) αναμμένο. α) του ν. 363/2007, ήτοι,,… καταγγελία της σύμβασης και επιστροφή της αξίας των ακυρωμένων υπηρεσιών και των σχετικών αποζημιώσεων εντός 10 ημερών κατ' ανώτατο όριο«Σύμφωνα με την επιλογή των καταναλωτών και σε σχέση με όλες τις ακυρωμένες κρατήσεις και για τις οποίες ο οικονομικός φορέας δεν προχώρησε στη σωστή επιστροφή των οφειλόμενων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, μετά την ακύρωση πτήσεων μετά τις 30 Απριλίου 2022.

Ταυτόχρονα, η ANPC διέταξε το μέτρο να μην διατίθενται πλέον στους καταναλωτές, στην αγορά, προσφορές πτήσεων για τις οποίες ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό / μέσα / πόρους για να τις εκτελέσει, σύμφωνα με τις δηλωμένες συνθήκες και χαρακτηριστικά .

"Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν αφορούν καταναλωτές τόσο Ρουμάνους όσο και καταναλωτές της ΕΕ, η ANPC, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εποπτείας της Αγοράς και Ευρωπαϊκής Εναρμόνισης, έστειλε προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αντίστοιχες αρχές της ANPC, από τα άλλα κράτη μέλη, ζητώντας επαλήθευση , στην Ευρωπαϊκή επίπεδο παρόμοιων παραβιάσεων της νομοθεσίας, εκτός από αυτές που καταγγέλλονται στην ANPC, ή εάν έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ έναντι τέτοιων παραβιάσεων της Blue Air Aviaton SA», Δείχνει το ίδρυμα.

Οι οικονομικοί φορείς θα παραμείνουν υπόψιν της ANPC και η εκπλήρωση των διαταγμένων μέτρων, επιστροφής των ποσών, καθώς και παύσης των εσφαλμένων εμπορικών πρακτικών, θα επαληθευτεί από τους επιτρόπους, μετά το πέρας του 10ήμερου , που προβλέπει ο νόμος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.