Ο κατάλογος των χωρών σε επιδημιολογικό κίνδυνο ενημερώθηκε από τη Ρουμανία (14 Ιανουαρίου 2022)

0 4.648

Η Εθνική Επιτροπή Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ενέκρινε την απόφαση αριθ. 4 της 14ης Ιανουαρίου 2022, ενημερώνοντας τη λίστα των χωρών / εδαφών υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου:

Να σημειωθεί ότι το ECDC έχει ενημερώσει τους δείκτες μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για τις άλλες τρίτες χώρες, διατηρούνται τα ποσοστά επίπτωσης από την προηγούμενη εβδομάδα. Η νέα λίστα θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2022, στις 00:00!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 20 Δεκεμβρίου 2021 όσοι επιθυμούν οι επιβάτες στη Ρουμανία πρέπει να ολοκληρώσουν το PLF Romania! Προσέξτε επίσης τους νέους κανόνες για την είσοδο στη Ρουμανία.

Παραμένουν σε ισχύ τα αναφερόμενα παρακάτω!

Art.1 - Το μέτρο καραντίνας θεσπίζεται για άτομα που φτάνουν στη Ρουμανία από χώρες/εδάφη που διατρέχουν επιδημιολογικό κίνδυνο καθώς και για άμεσες επαφές με άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, με διάρκεια:

 1. 10 ημέρες για μη εμβολιασμένα ή μη εμβολιασμένα άτομα μεταξύ της 11ης και της 180ης ημέρας μετά την ημερομηνία επιβεβαίωσης για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2.
 • 5 ημέρες για τα εμβολιασμένα άτομα και για τα οποία έχουν περάσει 10 ημέρες από την ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμού, καθώς και για άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 μεταξύ της 11ης και της 180ης ημέρας πριν από την ημερομηνία εισόδου στο τη χώρα ή την επαφή με το μολυσμένο άτομο.

Art.2 - (1) Το κριτήριο βάσει του οποίου ταξινομούνται οι χώρες/εδάφη σε περιοχές επιδημιολογικού κινδύνου αντιπροσωπεύεται από το σωρευτικό ποσοστό εμφάνισης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες σε σύγκριση με 1.000 κατοίκους.

 • Με βάση το κριτήριο που προβλέπεται στην παρ. (1), το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, με βάση τους δείκτες που δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ενημερώνει εβδομαδιαία και προτείνει στην Εθνική Επιτροπή Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης την έγκριση της ταξινόμησης χωρών/εδαφών σε περιοχές επιδημιολογικού κινδύνου.
 • Η ταξινόμηση των χωρών/περιοχών σε περιοχές επιδημιολογικού κινδύνου βασίζεται στο σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης στις 14 ημέρες, ως εξής:
 • Πράσινη ζώνη - όταν το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 1.000 κατοίκους είναι μικρότερο ή ίσο με 1,5·
 • Κίτρινη ζώνη - όπου το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 1.000 κατοίκους είναι μεταξύ 1,5 και 3·
 • Κόκκινη ζώνη - όπου το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 1.000 κατοίκους είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3.
 • Η κατάταξη που προβλέπεται στην παρ. (3) εγκρίνεται με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας καθώς και στον ιστότοπο www.insp.gov.ro.

Art.3 - Εξαιρούνται από το μέτρο της καραντίνας που προβλέπεται στο άρθ. 1 άτομα που φτάνουν στο έδαφος της Ρουμανίας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ως εξής :

 1. άτομα που προέρχονται από πολιτείες της περιοχής πράσινος ή κίτρινος και προβολή απόδειξη εμβολιασμού, απόδειξη μόλυνσης με λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα και για τις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη χώρα ή αποδεικτικά στοιχεία αρνητικών Τεστ RT-PCR για COVID-19 το αργότερο 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα).
 2. άτομα που φθάνουν από πολιτείες της περιοχής το κόκκινο και προβολή απόδειξη εμβολιασμού, απόδειξη επιβεβαίωσης για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα και για τις οποίες έχουν περάσει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη χώρα·
 3. παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών ή μεγαλύτερα·
 4. παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών και μικρότερα των 16 ετών, ανεξάρτητα από τη χώρα που κινδυνεύει, εάν το τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 είναι αρνητικό, που πραγματοποιείται το πολύ 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή εισέρχονται στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα)·
 5. μη εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, τα οποία φτάνουν από την κόκκινη ζώνη και παραμένουν στην εθνική επικράτεια για διάστημα μικρότερο από 3 ημέρες ( 72 ώρες ) εάν δείξει αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARSCoV-2, που πραγματοποιείται το πολύ 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα). Εάν τα άτομα δεν εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια εντός 3 ημερών (72 ωρών), με στοιχεία της διεύθυνσης δημόσιας υγείας του νομού στον οποίο διαμένουν ή όπου έχουν δηλωθεί η διεύθυνση στην είσοδο της χώρας, θα τεθούν σε καραντίνα. για περίοδο 14 ημερών, αρχής γενομένης από την τέταρτη ημέρα μετά την είσοδο στο ρουμανικό έδαφος·
 • άτομα υπό διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 24 ωρών από την είσοδό τους στη χώρα·
 • διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία από την Ουγγαρία ή τη Βουλγαρία, καθώς και Ρουμάνοι πολίτες που απασχολούνται σε οικονομικούς φορείς από τις αναφερόμενες χώρες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στη χώρα αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς·
 • μαθητές/φοιτητές, Ρουμάνοι πολίτες ή πολίτες με κατοικία ή διαμονή εκτός Ρουμανίας, που παρακολουθούν μαθήματα ορισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό, μετακινούνται καθημερινά σε αυτά και προσκομίζουν δικαιολογητικά·
 • μέλη αθλητικών αποστολών, καθώς και καλλιτέχνες και το προσωπικό τους που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν επιβεβαιωθεί για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, οι οποίοι φτάνουν από την κόκκινη ζώνη για να λάβουν συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες, αντίστοιχα πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην εθνική επικράτεια, εάν δείξουν αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ RT-PCR για λοίμωξη SARSCoV-2 που πραγματοποιήθηκε το αργότερο 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με μέσα μαζικής μεταφοράς ) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα) και συμμετέχουν μόνο σε δραστηριότητες στο πλαίσιο των διαγωνισμών ή, κατά περίπτωση, των αναφερόμενων εκδηλώσεων·
 • οδηγοί οχημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα άνω των 2,4 τόνων για τη μεταφορά εμπορευμάτων·
 • πρόσωπα που παραδόθηκαν στις ρουμανικές αρχές βάσει συμφωνιών επανεισδοχής και επιστράφηκαν με ταχεία διαδικασία·
 • μέλη διπλωματικών αποστολών, προξενικών αρχών, άλλων διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στο Βουκουρέστι και κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων, βάσει αμοιβαιότητας, προσωπικό εξομοιούμενο με διπλωματικό προσωπικό, μέλη του διπλωματικού και προξενικού σώματος της Ρουμανίας και κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, μη εμβολιασμένοι ή δεν έχει επιβεβαιωθεί για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, άφιξη από την κόκκινη ζώνη και έδειξε αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV2 που πραγματοποιήθηκε έως και 72 ημέρες ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή εισέρχονται στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα)·
 • μαθητές/φοιτητές, Ρουμάνοι πολίτες ή πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν εκτός Ρουμανίας που πρέπει να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή που ξεκινούν τις σπουδές τους σε εκπαιδευτικές μονάδες/ ιδρύματα στην επικράτεια της χώρας ή ταξιδεύουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έναρξη, την οργάνωση, παρακολούθηση ή ολοκλήρωση μελετών, καθώς και οι συνοδοί τους εάν είναι ανήλικοι, εάν εμφανίσουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από SARS-CoV-2 το αργότερο 72 ώρες πριν την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με μέσα μαζικής μεταφοράς) ή είσοδος στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα) και να προσκομίσουν δικαιολογητικά·
 • τους πιλότους αεροσκαφών και το προσωπικό πλοήγησης τους, καθώς και τους μηχανοδηγούς και το προσωπικό των σιδηροδρόμων·
 • οδηγοί με περισσότερες από 9 θέσεις στις θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, που παρέχουν μεταφορά επιβατών, εάν παρέχουν απόδειξη εμβολιασμού με πλήρες πρόγραμμα και για τον οποίο έχουν περάσει 10 ημέρες από την ολοκλήρωσή του ή απόδειξη επιβεβαίωσης για μόλυνση από τον ιό SARSCoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα ή δείχνει το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για λοίμωξη SARS-CoV-2 που πραγματοποιήθηκε το αργότερο 72 ώρες πριν από την είσοδο στην εθνική επικράτεια και το ταξίδι πραγματοποιείται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς·
 • προσωπικό ναυσιπλοΐας που αποβιβάζεται από πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας καθώς και σε επιβατικά ή ιατρικά πλοία και ελικόπτερα εκκένωσης καθώς και σε αυτά που επιχειρούν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, με ρουμανική ή ξένη σημαία, αλλά υπό τη διαχείριση Ρουμάνου αερομεταφορέα, σε λιμάνι της Ρουμανίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένος ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά του COVID-19·
 • οι Ρουμάνοι ναυτικοί που επαναπατρίζονται με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και αυτοί που ανταλλάσσουν πλήρωμα σε πλοία στα λιμάνια της Ρουμανίας, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν, στην είσοδο της χώρας, καθώς και κατά την επιβίβαση/αποβίβαση από το πλοίο·
 • τεχνικό προσωπικό που εργάζεται σε σταθερές και κινητές πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας.

Art.4 - Εξαιρούνται από το μέτρο της καραντίνας που προβλέπεται στο άρθ. 1 άτομα που φτάνουν στο έδαφος της Ρουμανίας από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους στην περιοχή επιδημιολογικού κινδύνου, ως εξής:

 1. άνθρωποι που φτάνουν από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στην περιοχή επιδημιολογικού κινδύνου και προβολή απόδειξη εμβολιασμού ή επιβεβαίωση λοίμωξης από SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα και για τις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη χώρα, συνοδευόμενη από αρνητικό Αποτέλεσμα δοκιμής Η RT-PCR για τον COVID-19 πραγματοποιήθηκε το πολύ 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα).
 2. παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών ή μεγαλύτερα·
 3. παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών και κάτω των 16 ετών, εάν το τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 είναι αρνητικό, που εκτελείται όχι περισσότερο από 48 ώρες πριν την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με μέσα μαζικής μεταφοράς) ή είσοδος στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα)·
 4. μη εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, τα οποία παραμένουν στην εθνική επικράτεια για διάστημα μικρότερο από 3 ημέρες (72 ώρες) εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ένα τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιείται το πολύ 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν μόνοι τους) ). Εάν τα άτομα δεν εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια εντός 3 ημερών (72 ωρών), με στοιχεία της διεύθυνσης δημόσιας υγείας του νομού στον οποίο διαμένουν ή όπου έχουν δηλωθεί η διεύθυνση στην είσοδο της χώρας, θα τεθούν σε καραντίνα. για περίοδο 14 ημερών, αρχής γενομένης από την τέταρτη ημέρα μετά την είσοδο στο ρουμανικό έδαφος·
 5. άτομα υπό διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 24 ωρών από την είσοδό τους στη χώρα·
 • διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία από τη Σερβία, την Ουκρανία ή τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και Ρουμάνους πολίτες που απασχολούνται σε οικονομικούς φορείς από τις αναφερόμενες χώρες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στη χώρα αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς·
 • μαθητές/φοιτητές, Ρουμάνοι πολίτες ή πολίτες με κατοικία ή κατοικία εκτός Ρουμανίας, που παρακολουθούν μαθήματα ορισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό, μετακινούνται καθημερινά σε αυτά και προσκομίζουν δικαιολογητικά·
 • μέλη των αθλητικών αποστολών, καθώς και οι καλλιτέχνες και το προσωπικό τους που δεν είναι εμβολιασμένοι ή που δεν έχουν επιβεβαιωθεί
 • για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, άφιξη για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, αντίστοιχα πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην εθνική επικράτεια, εάν δείχνει το αρνητικό αποτέλεσμα RT-PCR δοκιμή για λοίμωξη από SARS-CoV-2 το αργότερο 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν μόνοι τους) και συμμετέχουν μόνο σε δραστηριότητες εντός αγώνων ή, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι, τα γεγονότα που αναφέρονται?
 • οδηγοί οχημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα άνω των 2,4 τόνων για τη μεταφορά εμπορευμάτων·
 • πρόσωπα που παραδόθηκαν στις ρουμανικές αρχές βάσει συμφωνιών επανεισδοχής και επιστράφηκαν με ταχεία διαδικασία·
 • μέλη διπλωματικών αποστολών, προξενικών αρχών, άλλων διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στο Βουκουρέστι και κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων, βάσει αμοιβαιότητας, προσωπικό εξομοιούμενο με διπλωματικό προσωπικό, μέλη του διπλωματικού και προξενικού σώματος της Ρουμανίας και κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, μη εμβολιασμένοι ή δεν έχουν επιβεβαιωθεί για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, που φθάνουν από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από τη συμπερίληψή τους στην περιοχή κινδύνου, και έχουν αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής RT-PCR για μόλυνση από ιό Ο SARS-CoV-2 εκτελείται όχι περισσότερο από 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα).
 • μαθητές/φοιτητές, Ρουμάνοι πολίτες ή πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν εκτός Ρουμανίας, που πρέπει να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή που ξεκινούν τις σπουδές τους σε εκπαιδευτικές μονάδες / ιδρύματα της χώρας ή ταξιδεύουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με την αρχή, τον οργανισμό, παρακολούθηση ή ολοκλήρωση σπουδών, καθώς και οι συνοδοί τους εάν είναι ανήλικοι, εάν εμφανίσουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από SARS-CoV-2 το πολύ 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για ταξιδιώτες με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στο την εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα) και να προσκομίσουν δικαιολογητικά·
 • υπάλληλοι του συστήματος εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας που επιστρέφουν στη Ρουμανία από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για το επαγγελματικό τους συμφέρον στο εξωτερικό και έχουν εμβολιαστεί ή έχουν επιβεβαιωθεί για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδό τους στη χώρα τη χώρα·
 • τους πιλότους αεροσκαφών και το προσωπικό πλοήγησης τους, καθώς και τους μηχανοδηγούς και το προσωπικό των σιδηροδρόμων·
 • οδηγοί με περισσότερες από 9 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, που μεταφέρουν άτομα εάν έχουν εμβολιαστεί με το πλήρες πρόγραμμα και για τους οποίους έχουν περάσει 10 ημέρες από την ολοκλήρωσή τους ή απόδειξη επιβεβαίωσης για μόλυνση από SARS-CoV -2 στις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα ή δείχνει το αρνητικό αποτέλεσμα ενός τεστ RT-PCR για λοίμωξη SARS-CoV-2 που πραγματοποιήθηκε το αργότερο 48 ώρες πριν από την είσοδο στην εθνική επικράτεια και το ταξίδι πραγματοποιείται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς.
 • προσωπικό ναυσιπλοΐας που αποβιβάζεται από πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας καθώς και σε επιβατικά ή ιατρικά πλοία και ελικόπτερα εκκένωσης καθώς και σε αυτά που επιχειρούν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, με ρουμανική ή ξένη σημαία, αλλά υπό τη διαχείριση Ρουμάνου αερομεταφορέα, σε λιμάνι της Ρουμανίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένος ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά του COVID-19·
 • οι Ρουμάνοι ναυτικοί που επαναπατρίζονται με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και αυτοί που ανταλλάσσουν πλήρωμα σε πλοία στα λιμάνια της Ρουμανίας, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν, στην είσοδο της χώρας, καθώς και κατά την επιβίβαση/αποβίβαση από το πλοίο·
 • τεχνικό προσωπικό που εργάζεται σε σταθερές και κινητές πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας.

Art.5 - 1. Αποδεικτικά στοιχεία για τη χορήγηση του εμβολίου, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του πλήρους προγράμματος εμβολιασμού, που απαιτούνται για την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, παρέχονται από ψηφιακό πιστοποιητικό ΕΕ για τον COVID-19, ή στην περίπτωση φυσικών προσώπων από τις αρχές των οποίων δεν εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον COVID-19 ή έγγραφα συμβατά με αυτά τα πιστοποιητικά, η απόδειξη παρέχεται μέσω εγγράφου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που βεβαιώνει τον εμβολιασμό , παρουσιάζεται στη γλώσσα της χώρας όπου χορηγήθηκε το εμβόλιο και στα αγγλικά.

 • Το αποδεικτικό επιβεβαίωσης για μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2, που απαιτείται για την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, παρέχεται από Ψηφιακό πιστοποιητικό ΕΕ για τον COVID, ή στην περίπτωση φυσικών προσώπων από τις αρχές των οποίων δεν εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον COVID-19 ή έγγραφα συμβατά με αυτά τα πιστοποιητικά, η απόδειξη παρέχεται μέσω εγγράφου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που βεβαιώνει τη θετική αποτέλεσμα του τεστ RT-PCR, που παρουσιάζεται στη γλώσσα της χώρας όπου έγινε το εμβόλιο και στα αγγλικά.
 • Η απόδειξη δοκιμών για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που απαιτείται για την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, παρέχεται από Ψηφιακό πιστοποιητικό ΕΕ για τον COVID, ή στην περίπτωση φυσικών προσώπων από χώρες των οποίων οι αρχές δεν εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον COVID-19 ή έγγραφα συμβατά με αυτά τα πιστοποιητικά, η απόδειξη παρέχεται μέσω εγγράφου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που πιστοποιεί την αρνητικό αποτέλεσμα. τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που εκτελείται όχι περισσότερο από 48/72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα) και παρουσιάζεται στη γλώσσα της χώρας όπου διεξήχθη το τεστ και στα αγγλικά.

Art.6 - (1) Για ειδικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν συμμετοχή σε οικογενειακές εκδηλώσεις που σχετίζονται με γέννηση, γάμο ή θάνατο, ταξίδια για ιατρικές παρεμβάσεις/θεραπείες σε περιπτώσεις που δεν υποστηρίζουν αναβολή όπως ογκολογικές καταστάσεις, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, χωρίς περιορισμό σε αυτές, ανταλλαγή εγγράφων ταυτότητας, έξοδος από τη χώρα, προσκόμιση στο εμβολιαστικό κέντρο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού κ.λπ., μπορεί να αναλυθεί η προσωρινή αναστολή του μέτρου της καραντίνας, βάσει δικαιολογητικών.

 • Η ανάλυση των καταστάσεων που προβλέπονται στην παρ. (1) πραγματοποιείται σε επίπεδο νομαρχιακών κέντρων συντονισμού και διαχείρισης της παρέμβασης και, οι περιπτώσεις που κρίνονται δικαιολογημένες, μπορεί να υπόκεινται σε προσωρινή αναστολή του μέτρου της καραντίνας, με ατομική απόφαση, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. .
 • Η απόφαση αναστολής αναφέρει το χρονικό πλαίσιο για το οποίο εφαρμόζεται και τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.