Η Μάλτα έβαλε τη Ρουμανία στην κόκκινη λίστα: οι εμβολιασμοί απαλλάσσονται από την καραντίνα!

0 718

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι αρχές της Μάλτας αναθεώρησαν τους όρους εισόδου στη Δημοκρατία της Μάλτας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσαν οι αρχές της Μάλτας, οι χώρες/περιοχές καταγωγής των προσώπων που φτάνουν στη Δημοκρατία της Μάλτας ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 στις κόκκινες και σκούρες κόκκινες περιοχές, αντίστοιχα. România περιλαμβάνεται, μαζί με άλλες πολιτείες, σε κόκκινη ζώνη.

Έτσι, για να εισέλθουν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μάλτας, άτομα άνω των 12 ετών που φθάνουν από χώρες που περιλαμβάνονται στην κόκκινη ζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να προσκομίσετε απόδειξη συμπλήρωσης, πριν από το ταξίδι, των ακόλουθων εντύπων:
 • ηλεκτρονική φόρμα εντοπισμού επιβατών (διατίθεται στον ιστότοπο: https://app.euplf.eu/#/),
 • Έντυπο εντοπισμού επιβατών με εθνικότητα της Μάλτας.
 • έντυπο υγείας (και τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/06/MLA-PLF-HDF-2021.pdf
 • παρέχετε είτε αποδεικτικά στοιχεία εμβολιασμού για τον COVID-19, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου ή την εφάπαξ δόση, ανάλογα με την περίπτωση, είτε το αρνητικό αποτέλεσμα μιας μοριακής δοκιμής PCR που πραγματοποιήθηκε το αργότερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στο τη Δημοκρατία της Μάλτας. Σε περίπτωση παρουσίασης αρνητικής μοριακής δοκιμής τύπου PCR, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβληθούν στο μέτρο καραντίνας, για 14 ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρχών της Μάλτας, σε ξενοδοχείο που θα επιλέξουν οι αρχές, με τον ενδιαφερόμενο να φέρει σχετικές δαπάνες·
 • δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV2.

Εγκεκριμένα και εγκεκριμένα εμβόλια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρχές, τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) είναι αναγνωρισμένα στη Μάλτα: Pfizer-BioNTech; Moderna, Vaxzevria Astra -Zeneca, Johnson & Johnson και ο εμβολιασμός μπορεί να πιστοποιηθεί με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού που εκδίδεται από τις υγειονομικές αρχές της Μάλτας·
 • Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID (που εκδίδεται από ένα από τα κράτη της ΕΕ ή την Ελβετική Συνομοσπονδία)·
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού που εκδίδεται από την Εθνική Αρχή Υγείας (NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας·
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού που εκδίδεται από την Υγειονομική Αρχή του Ντουμπάι.
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού που εκδόθηκε από τις τουρκικές υγειονομικές αρχές.

Οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων δεν απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία της Μάλτας, αλλά πρέπει να παρουσιάσουν μοριακό τεστ (τύπου PCR) με αρνητικό αποτέλεσμα για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, το αργότερο στις 72 ώρες Άφιξη στη Δημοκρατία της Μάλτας:

 • άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας. Επιπλέον, απαιτείται να λάβουν γραπτή άδεια εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μάλτας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Μάλτας.
 • έγκυες γυναίκες, εφόσον προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό (μεταφρασμένο στα αγγλικά)·
 • παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 11 ετών·
 • Πολίτες της Μάλτας ή αλλοδαποί πολίτες που διαμένουν στη Δημοκρατία της Μάλτας, οι οποίοι στις 14 Ιουλίου 2021 βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Τα παιδιά έως 5 ετών εξαιρούνται από το μέτρο παρουσίασης του αρνητικού μοριακού τεστ (τύπου PCR) και από το μέτρο της καραντίνας.

Οι αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τα άτομα που ταξιδεύουν στη Δημοκρατία της Μάλτας να υπόκεινται στην υποχρέωση εξέτασης κατά την άφιξή τους στη χώρα, εάν προέρχονται από περιοχή που θεωρείται ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο. Τα έξοδα της εξέτασης επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.