Νέοι όροι εισόδου στο Βέλγιο: απαγόρευση μη βασικών ταξιδιών έως τις 25 Απριλίου 2021

1 9.458

ΕΠΕΙΓΟΝΠεριορισμοί κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας (μεταξύ 22:00-06:00 στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας των Βρυξελλών και μεταξύ 00:00-05:00 στη Φλάνδρα και τη Βαλλονία).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2021, οι βελγικές αρχές απαγορεύουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια (για τουριστικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς) από και προς το Βασίλειο του Βελγίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επιτρέπονται μόνο βασικά ταξίδια, και συγκεκριμένα:

 1. για οικογενειακούς λόγους (θάνατος, γάμοι, οικογενειακή επανένωση, επιμέλεια τέκνων κ.λπ.)
 2. για ανθρωπιστικούς λόγους (για ιατρικούς σκοπούς, βοήθεια σε ευάλωτα άτομα κ.λπ.)
 3. εκπαιδευτικά ταξίδια (ερευνητές, φοιτητές, ασκούμενοι, μαθητές κ.λπ.)
 4. ταξίδια διασυνοριακών κατοίκων·
 5. επαγγελματικά ή επαγγελματικά ταξίδια·
 6. για άλλους επείγοντες λόγους (νομικούς λόγους, μετακομίσεις κ.λπ.).

Όλα τα άτομα που φτάνουν στο Βασίλειο του Βελγίου, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, ​​πρέπει να υποβάλουν δήλωση με δική τους ευθύνη για να αιτιολογήσουν τον λόγο του ταξιδιού. Είναι διαθέσιμο στο: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf . Η δήλωση με δική σας ευθύνη θα επισυναφθεί στη «Φόρμα Τοποθεσίας Επιβάτη» και θα πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά.

Όλα τα άτομα που εισέρχονται στο Βασίλειο του Βελγίου πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο

Όλα τα άτομα που εισέρχονται στο Βασίλειο του Βελγίου απαιτείται να συμπληρώσουν, το αργότερο 48 ώρες πριν από την άφιξη, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς, το καθεστώς, τη χώρα προέλευσης, ηλεκτρονική φόρμα Φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF), διαθέσιμο στο https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form. Οι βελγικές αρχές ενθαρρύνουν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF.

Για άτομα που δεν κατοικούν στο Βασίλειο του Βελγίου, η προϋπόθεση να παρουσιάζουν, τόσο κατά την επιβίβαση όσο και κατά την άφιξη σε αυτήν την πολιτεία από μια κόκκινη ζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, το αρνητικό αποτέλεσμα μιας μοριακής δοκιμής PCR για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV παραμένει σε ισχύ. 2, πραγματοποιήθηκε το αργότερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στο βελγικό έδαφος, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τη χώρα προέλευσης και πιστοποιημένο από βιολόγο ή φαρμακοποιό, που εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες Γαλλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά ή Αγγλικά, σε φυσική μορφή (εκτυπωμένη σε χαρτί) ή ηλεκτρονικά (και άμεσα διαθέσιμη). 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής μοριακής δοκιμής τύπου PCR

Οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων που ταξιδεύουν από μια κόκκινη ζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής τεστ μοριακού τύπου PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 κατά την είσοδο στην επικράτεια του Βασιλείου του Βελγίου:

 • άτομα ηλικίας έως 6 ετών·
 • πρόσωπα που ταξιδεύουν σε διαδρομές άλλες εκτός από αεροπορικές ή θαλάσσιες και δεν έχουν βρεθεί στο εξωτερικό για περισσότερες από 48 ώρες ή που θα παραμείνουν στο Βασίλειο του Βελγίου για 48 ώρες κατ' ανώτατο όριο·
 • άτομα που ταξιδεύουν αεροπορικώς και διαμένουν αποκλειστικά στην περιοχή διέλευσης του αεροδρομίου, χωρίς να εισέρχονται στο βελγικό έδαφος.

Το αρνητικό αποτέλεσμα της μοριακής δοκιμής PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιήθηκε το πολύ 72 ώρες πριν από την άφιξη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να εκτελείται σε διαπιστευμένο εργαστήριο στο κράτος προέλευσης και πιστοποιημένο από βιολόγο ή φαρμακοποιό·
 • να παρουσιάζεται σε φυσική μορφή (εκτυπωμένη σε χαρτί) ή ηλεκτρονικά (και μπορείτε να συμβουλευτείτε αμέσως)· 
 • να εκδοθεί σε μία από τις ολλανδικές, γαλλικές, γερμανικές ή αγγλικές γλώσσες.

Οι κατοικοι στο Βασίλειο του Βελγίου που επιστρέφουν από μια κόκκινη ζώνη όπου έχουν παραμείνει για περισσότερες από 48 ώρες, ΔΕΝ απαιτείται να παρουσιάσουν κατά την άφιξή τους σε αυτήν την κατάσταση το αρνητικό αποτέλεσμα μιας μοριακής δοκιμής τύπου PCR για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2. Ωστόσο, έχουν την υποχρέωση να κάνουν δύο μοριακές εξετάσεις όπως PCR, αντίστοιχα την πρώτη και την έβδομη ημέρα καραντίνας.

Κατά την επιστροφή στο Βέλγιο, οποιοδήποτε άτομο (κάτοικος ή μη), μετά από παραμονή τουλάχιστον 48 ωρών σε κόκκινη ζώνη, συμπεριλαμβανομένης România, πρέπει να τεθεί σε καραντίνα για περίοδο 10 ημερών στο σπίτι ή σε άλλη τοποθεσία που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος. Η καραντίνα μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα εάν το άτομο πραγματοποιήσει μοριακό τεστ τύπου PCR την 7η ημέρα και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Κατά την είσοδο στο βελγικό έδαφος, οι επιβάτες θα λάβουν ένα μήνυμα SMS που θα τους ενημερώνει για την καραντίνα και τις δοκιμές (το μήνυμα θα περιέχει τον κωδικό που απαιτείται για να εγγραφούν σε ένα κέντρο δοκιμών).

Παρέχονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις από την καραντίνα:

 • άτομα που εκτελούν κρίσιμα καθήκοντα σε βασικούς τομείς μπορούν να εξαιρεθούν από την καραντίνα βάσει πιστοποιητικού του εργοδότη, σύμφωνα με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Υγείας της 2ας Δεκεμβρίου 2020·
 • Οι κάτοικοι που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους ενδέχεται να εξαιρεθούν, οπότε ο εργοδότης πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο Business Travel Abroad (BTA) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την άφιξη στο Βέλγιο. Η συμπλήρωση της φόρμας δημιουργεί έναν αριθμό πιστοποίησης που πρέπει να εισαχθεί στην ηλεκτρονική φόρμα - Passenger Locator Form (PLF). Εάν αυτός ο αριθμός δεν αναφέρεται στη φόρμα PLF, το ταξίδι δεν μπορεί να θεωρηθεί προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Επίσης, εξαιρούνται από την καραντίνα οι αλλοδαποί υπήκοοι που δεν διαμένουν στο Βέλγιο, οι οποίοι ταξιδεύουν στη χώρα αυτή προς όφελος της υπηρεσίας για μέγιστη περίοδο 72 ωρών και είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη να συμπληρώσει το έντυπο BTA.
 • Οι μαθητές μπορούν να διακόψουν την καραντίνα, κατ' εξαίρεση, μόνο για να δώσουν εξετάσεις.

Από τις 25 Ιανουαρίου 2021, όλα τα άτομα που φτάνουν στο Βασίλειο του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, τη Νότια Αφρική ή τη Νότια Αμερική θα πρέπει να υποβληθούν σε περίοδο καραντίνας 10 ημερών και σε δύο μοριακές δοκιμές PCR. ανίχνευση μόλυνσης από SARS-CoV-2 την πρώτη και την έβδομη ημέρα μετά την άφιξη. 

Οι εταιρείες μεταφορών πρέπει να ελέγχουν, πριν από την επιβίβαση, εάν οι επιβάτες έχουν αρνητικό μοριακό τεστ τύπου PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 και ενδέχεται να αρνηθούν να επιβιβαστούν σε άτομα που δεν υποβάλλονται σε τέτοιο τεστ.

Γρήγορες δοκιμές δεν γίνονται δεκτές

Προσοχή! Τα γρήγορα τεστ δεν γίνονται δεκτά, με μόνη εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες ατόμων που φτάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Έτσι, εάν είναι αδύνατο να παρουσιαστεί ένα τεστ μοριακού τύπου PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, άτομα που εργάζονται στον τομέα των οδικών μεταφορών, τελωνειακοί πράκτορες και αξιωματικοί επιβολής του νόμου μπορούν να υποβάλουν ένα τεστ κατά την είσοδο στο Βέλγιο γρήγορα με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2. Η ταχεία δοκιμή αντιγόνου που χρησιμοποιείται πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δοκιμών αντιγόνου που έχουν εγκριθεί από τις βελγικές αρχές.

Όσον αφορά Φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF), το οποίο μπορείτε να βρείτε στο  https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

 • Αυτό το έντυπο πρέπει πάντα να συμπληρώνεται κατά την άφιξη στο Βέλγιο αεροπορικώς ή θαλάσσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια παραμονής στο Βασίλειο του Βελγίου (χωρίς εξαίρεση).
 • Άτομα που χρησιμοποιούν χερσαίες μεταφορές και ταξιδεύουν στο Βασίλειο του Βελγίου για λιγότερο από 48 ώρες ή δεν μένουν περισσότερες από 48 ώρες εκτός του Βασιλείου του Βελγίου εξαιρούνται από τη συμπλήρωση του εντύπου.
 • Παρακαλούνται οι επιβάτες να ακολουθούν τις οδηγίες των βελγικών αρχών σχετικά με την καραντίνα που λαμβάνουν με e-mail/sms, μετά τη συμπλήρωση της φόρμας. Φόρμα εντοπισμού επιβατών. Όσον αφορά τα άτομα που έχουν περάσει περισσότερες από 48 ώρες στο εξωτερικό και θα παραμείνουν στο Βασίλειο του Βελγίου για περίοδο που υπερβαίνει τις 48 ώρες, οι βελγικές αρχές προειδοποιούν ότι η αστυνομία θα διενεργήσει πρόσθετους ελέγχους για να επαληθεύσει τη συμπλήρωση του εντύπου εντοπισμού επιβατών και αντίστοιχα, τήρηση του μέτρου της καραντίνας.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Τα μέτρα αυτοαπομόνωσης και δοκιμών δεν ισχύουν για άτομα που ταξιδεύουν για λιγότερο από 48 ώρες σε κόκκινη ζώνη. 

Τα ταξίδια προς/από το Βασίλειο του Βελγίου βασίζονται στην ταξινόμηση των κρατών:

 • πράσινη περιοχή: Τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται. θα δοθεί προσοχή στη συμμόρφωση με τα μέτρα υγιεινής και την κοινωνική απόσταση· όταν επιστρέφετε από χώρο πρασίνου, οι δοκιμές και η αυτοαπομόνωση δεν είναι υποχρεωτικές.
 • πορτοκαλί περιοχή: Τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται, οι βελγικές αρχές ζητούν αυξημένη επαγρύπνηση. υπάρχουν κράτη στην «ανοιχτό πορτοκαλί» περιοχή, για τα οποία απαιτείται αυτοαπομόνωση για άτομα που προέρχονται από το Βέλγιο. Κατά την είσοδο στο Βέλγιο, συνιστώνται δοκιμές και αυτοαπομόνωση. Τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές αποθαρρύνονται έντονα ή οι αρχές σε αυτά τα κράτη απαγορεύουν τα μη απαραίτητα ταξίδια στο Βέλγιο.

Τον Αύγουστο του 2020, οι βελγικές αρχές συμπεριέλαβαν ολόκληρη την επικράτεια της Ρουμανίας στην κόκκινη ζώνη.

 • κόκκινη ζώνη: Απαγορεύονται τα μη απαραίτητα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές. Κάθε άτομο (κάτοικος ή μη) που επιστρέφει στο Βέλγιο μετά από παραμονή τουλάχιστον 48 ωρών σε μια κόκκινη ζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, πρέπει να τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι ή σε άλλη τοποθεσία που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος. Η περίοδος καραντίνας μπορεί να λήξει με βάση ένα αρνητικό μοριακό τεστ PCR για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιείται από την έβδομη ημέρα της καραντίνας. Άτομα που δεν κατοικούν στο Βέλγιο και φτάνουν από κόκκινη ζώνη πρέπει να υποβάλουν ένα τεστ μοριακού τύπου PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, το οποίο πραγματοποιείται το αργότερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στο βελγικό έδαφος.
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.