Τα αποτελέσματα της TAROM συνεχίζουν να βελτιώνονται

0 343

Στο τέλος του πρώτου 9μήνου του 2013, η εταιρεία TAROM ανακοινώνει βελτιώσεις στα χρηματοοικονομικά-λογιστικά της αποτελέσματα κατά 35 εκατ. lei, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων αντανακλάται κυρίως στη διατήρηση επαρκούς ταμειακού υπολοίπου και στην απουσία ανεξόφλητων οφειλών προς τον κρατικό προϋπολογισμό ή άλλους εταίρους.

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος

Αποτελέσματα βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2012

Πραγματικός

2013

2012

Η διαφορά

%

Συνολικά έσοδα (εκατομμύρια λέι)

972

962

10

1%

Συνολικά αποτελέσματα (εκατομμύρια λέι)

(83)

(118)

35

30%

Μείωση απώλειας
(εκατομμύρια λέι)

35

30%

Επιβάτες - Τακτικές πτήσεις

1,586,336

1,546,362

13,288

2.6%

Τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2013, η εταιρεία TAROM σημείωσε βελτίωση κατά 35 εκατ. λέι (30%) του οικονομικού αποτελέσματος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και κατά 12 εκατ. λέι (13%) σε σχέση με τις προτάσεις του Σχεδίου Διαχείρισης, αντίστοιχα. ζημιά 83 εκατ. λέι, έναντι 118 εκατ. λέι την ίδια περίοδο του 2012.

Τα αποτελέσματα του πρώτου 9μήνου του 2013 αντιπροσωπεύουν τη συνέχιση της θετικής τάσης που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Η TAROM πραγματοποίησε 12 προγραμματισμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 532 λιγότερες από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μεταφέροντας ακόμη 188% περισσότερους επιβάτες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, λόγω της πολιτικής βελτίωσης των δρομολογίων του δικτύου.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας είναι συνέπεια της προσεκτικής παρακολούθησης του κόστους και της κατάλληλης επιχειρηματικής πολιτικής.

«Είναι σημαντικό η TAROM να ανταποκρίνεται στους στόχους που προτείνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κέρδη τα επόμενα χρόνια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς προσπάθειας ολόκληρης της ομάδας των εργαζομένων της TAROM."

, δήλωσε ο Christian Heinzmann, Executive Director-Accountable Manager.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.