Η Ρουμανία βρίσκεται στην κόκκινη λίστα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Οι Ρουμάνοι δεν μπορούν να εισέλθουν στη Μολδαβία, με ελάχιστες εξαιρέσεις

0 1.829

Δεν είναι πια μυστικό ότι Η Ρουμανία έχει φτάσει στην κόκκινη λίστα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της κόκκινης λίστας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Και το συναίσθημα είναι αμοιβαίο, σύμφωνα με την κίτρινη λίστα του INSP Romania.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ρουμάνοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για τουριστικούς σκοπούς, όπως και εκείνοι από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Ρουμανία για τον ίδιο τουριστικό σκοπό. Και όμως και οι δύο χώρες εφαρμόζουν εξαιρέσεις στον κανόνα, στην ιδέα ότι η καθεμία υπερασπίζεται τον λαό της.

Η Ρουμανία βρίσκεται στην κόκκινη λίστα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Ας δούμε όμως τους ταξιδιωτικούς κανόνες που επιβλήθηκαν από τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

 • Επιτρέπεται η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας μέσω των σημείων διέλευσης των κρατικών συνόρων, αλλοδαπών πολιτών και απάτριδων που προέρχονται από χώρες που ταξινομούνται ως πράσινη περιοχή. Πρόσωπα που διασχίζουν τα κρατικά σύνορα καθοδόν προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και προέρχονται από χώρες που ταξινομούνται ως πράσινη περιοχή δεν θα συμπληρώσουν τον Επιδημιολογικό Φάκελο και δεν θα υποχρεωθούν να τηρήσουν το 14ήμερο καθεστώς αυτοαπομόνωσης.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, μέσω των σημείων διέλευσης των κρατικών συνόρων, αλλοδαπών πολιτών και απάτριδων που προέρχονται από χώρες που ταξινομούνται ως κόκκινη ζώνη (Η Ρουμανία συμπεριλήφθηκε στην κόκκινη ζώνη, σύμφωνα με την από 28.08.2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας), με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Εξαιρέσεις όσον αφορά την είσοδο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

 • μέλη της οικογένειας των πολιτών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·
 • πρόσωπα που διαθέτουν θεώρηση μακράς διαμονής, άδεια διαμονής ή έγγραφο ισοδύναμο με άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις αρχές·
 • πρόσωπα που ταξιδεύουν για επαγγελματικό συμφέρον, αποδεδειγμένα με θεώρηση, άδεια διαμονής ή άλλο επιβεβαιωτικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόσκληση ή/και τη σύμβαση που έχει συναφθεί με νομικό πρόσωπο που κατοικεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • αλλοδαποί μαθητές/φοιτητές που ταξιδεύουν με σκοπό την εισαγωγή τους ή είναι εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • μέλη της οικογένειας αλλοδαπών πολιτών που έχουν άδεια διαμονής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • αλλοδαποί υπήκοοι που εργάζονται ως δάσκαλοι στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών γραφείων διαπιστευμένων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, διεθνών οργανισμών/αποστολών, καθώς και μέλη των οικογενειών τους ή προσωπικό που μπορεί να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια·
 • πρόσωπα υπό διέλευση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επαναπατρίστηκαν ως αποτέλεσμα της χορήγησης προξενικής προστασίας. Το δρομολόγιο διέλευσης θα καθοριστεί από τη Γενική Επιθεώρηση της Συνοριακής Αστυνομίας.
 • άτομα που ταξιδεύουν για λόγους υγείας και ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του συνοδού, κατά περίπτωση (με την προσκόμιση επιβεβαιωτικών εγγράφων)·
 • διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στο καθεστώς χαμηλής επισκεψιμότητας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη Ρουμανία ή την Ουκρανία, οι οποίοι αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με οικονομικούς παράγοντες από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας·
 • οδηγοί και προσωπικό σέρβις μεταφορικών μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων-προσώπων έναντι αμοιβής, που έχουν περισσότερες από 9 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, των πληρωμάτων και του προσωπικού εξυπηρέτησης του αεροσκάφους/πλοίων , καθώς και οι ταξιαρχίες και το υπηρεσιακό προσωπικό των συρμών.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

 • Οδικώς: τη χρήση των σημείων διέλευσης των συνόρων Albița-Leeușeni, Galați - Giurgiulești.

Εξαιρέσεις και διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση μέσω της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

 • Πρόσωπα που διασχίζουν τα κρατικά σύνορα στο δρόμο για να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και προέρχονται, άμεσα ή κατά τη διέλευση, από χώρες που ταξινομούνται ως κόκκινη ζώνη, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά τον Επιδημιολογικό Φάκελο και θα υπογράψουν τη δήλωση με δική τους ευθύνη για τήρηση του 14ήμερου καθεστώτος αυτοαπομόνωσης, στους καθορισμένους χώρους. Εξαιρέσεις από αυτές τις διατάξεις αποτελούν οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων, εάν δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία λοίμωξης του αναπνευστικού ή πυρετό (δεν απαιτείται να συμμορφώνονται με το καθεστώς αυτοαπομόνωσης 14 ημερών):
 • οδηγοί και προσωπικό σέρβις οδικών εμπορευματικών οχημάτων και οχημάτων οδικής μεταφοράς επιβατών έναντι αμοιβής άνω των 9 θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, των πληρωμάτων και του προσωπικού εξυπηρέτησης αεροσκαφών/πλοίων, καθώς και ταξιαρχιών και προσωπικού εξυπηρέτησης τρένων·
 • άτομα που ταξιδεύουν για λόγους υγείας ή ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του συνοδού, κατά περίπτωση (με την προσκόμιση επιβεβαιωτικών εγγράφων)·
 • αλλοδαποί μαθητές/φοιτητές που ταξιδεύουν με σκοπό την εισαγωγή τους ή είναι εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή στο εξωτερικό·
 • πρόσωπα που ταξιδεύουν για επαγγελματικό συμφέρον, αποδεδειγμένα με θεώρηση, άδεια διαμονής ή άλλο επιβεβαιωτικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόσκληση ή/και τη σύμβαση που έχει συναφθεί με νομικό πρόσωπο που κατοικεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

Άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους

 • τα πρόσωπα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για επαγγελματικό συμφέρον και επιστρέφουν στη χώρα παρουσιάζουν την επιβεβαίωση της αντιπροσωπείας στο εξωτερικό για λογαριασμό του νομικού προσώπου που κατοικεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον οικονομικό αντιπρόσωπο στο εξωτερικό ή εντολή εξουσιοδότησης που εκδίδεται από δημόσιους φορείς της Δημοκρατία της Μολδαβίας;
 • διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη Ρουμανία ή την Ουκρανία, καθώς και εργαζόμενοι από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, υπάλληλοι οικονομικών παραγόντων από τις αναφερόμενες χώρες, οι οποίοι αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τους αντίστοιχους οικονομικούς παράγοντες·
 • κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών γραφείων διαπιστευμένων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, διεθνών οργανισμών/αποστολών, καθώς και μέλη των οικογενειών τους ή προσωπικό που μπορεί να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια·
 • άτομα σε διαμετακόμιση.
 • Απαγορεύεται η έξοδος από το έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για άτομα σε καθεστώς αυτοαπομόνωσης για 14 (δεκατέσσερις) ημέρες, σε ορισμένα μέρη.
 • Από τις 26 Μαΐου 2020, η δραστηριότητα των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών προσώπων στη διεθνή κυκλοφορία επανήλθε με αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της μόλυνσης με το νέο κοροναϊού.
 • Οι τακτικές επιβατικές πτήσεις και οι τακτικές πτήσεις επιβατών ξεκίνησαν ξανά στις 15 Ιουνίου 2020, σε αυστηρή τήρηση των μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της νέας μόλυνσης από τον κορωνοϊό.
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.