Περιήγηση σε ετικέτες

Διεθνές Αεροδρόμιο Mihail Kogalniceanu

Το διεθνές αεροδρόμιο Mihail Kogălniceanu Constanța σηματοδοτεί 60 χρόνια δραστηριότητας

Στις 3 Μαΐου 1960, το πρώτο πολιτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Mihail Kogălniceanu στην Κωνστάντζα. Έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για να καταστεί επιχειρησιακό για την πολιτική αεροπορία. Μέχρι τότε η πίστα με μήκος...