Περιήγηση σε ετικέτες

Δίκτυο APG

Η TAROM βραβεύτηκε με την 4η θέση στην «APG Worldwide Airline Reward for Distribution», έκδοση…

Κάθε χρόνο, το APG Network διοργανώνει το Συνέδριο «APG World Connect», στο οποίο συμμετέχουν κορυφαία στελέχη αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και σημαντικοί παράγοντες του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών. Βασικός στόχος του…