Περιήγηση σε ετικέτες

Κεντρική πλατεία

#priNeamt III - 5-11 Σεπτεμβρίου 2014

Η τρίτη έκδοση της πιο σημαντικής εκδήλωσης αφιερωμένης στην online προώθηση μιας κομητείας στη Ρουμανία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 11 Σεπτεμβρίου 2014 και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο βασικά στοιχεία: B2B - ένα μάθημα (5 Σεπτεμβρίου)…