Περιήγηση σε ετικέτες

Συστήματα εκκίνησης Hypersonix

Το Hypersonix θα πετάξει στο διάστημα χρησιμοποιώντας υδρογόνο

Το Hypersonix θα πετάξει στο διάστημα χρησιμοποιώντας υδρογόνο. Η Hypersonix Launch Systems με έδρα την Αυστραλία θα χρησιμοποιεί ανανεώσιμα καύσιμα υδρογόνου που παρέχονται από την BOC Limited για επαναχρησιμοποιήσιμους κινητήρες scramjet SPARTAN. ...