Περιήγηση σε ετικέτες

Σύστημα προσγείωσης οργάνων

Ο εξοπλισμός ILS cat II εγκαταστάθηκε και εγκρίθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ιασίου

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ο εξοπλισμός ILS cat II που εγκαταστάθηκε και βαθμονομήθηκε στο αεροδρόμιο του Ιασίου έλαβε την τελική έγκριση από τη Ρουμανική Πολιτική Αεροναυτική Αρχή. Όλες οι διαδικασίες έχουν δημοσιευτεί διεθνώς, ώστε οποιαδήποτε εταιρεία…