Περιήγηση σε ετικέτες

MC-21 300

50 αεροσκάφη MC-21-300 για την Aeroflot

Η Aeroflot, ο εθνικός αερομεταφορέας της Ρωσίας, παρήγγειλε 50 αεροσκάφη MC-21-300. Γίνεται έτσι ο πελάτης με τη μεγαλύτερη παραγγελία για αυτόν τον τύπο αεροσκάφους. Το αεροσκάφος θα μισθωθεί, η σύμβαση υπογράφεται στις 1…