Περιήγηση σε ετικέτες

Νικόλαος Δημητριάδης

Ο Nicolae Demetriade παραιτήθηκε, ο Dan Pascariu παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου…

Πριν από 1 χρόνο περίπου, έγραψα ένα άρθρο στο περιοδικό ΑΝΑΤ για την κατάσταση του TAROM. Έκτοτε, περίμενα ότι η πολιτική θα κάνει αισθητή την παρουσία της και τα πράγματα δεν θα πάνε πολύ καλά. Από τον Νοέμβριο του 2012 έχω πει

Η TAROM ανακοινώνει τον διορισμό του Nicolae Demetriade στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της TAROM ενέκρινε χθες τον ορισμό νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συμπληρωθεί η μέχρι τότε εξαμελής ομάδα. Διορισμός νέου μέλους του Δ.Σ