Περιήγηση σε ετικέτες

Shenzhen Airlines

Η Shenzhen Airlines εντάχθηκε στην Star Alliance

Η Shenzhen Airlines εντάχθηκε στο δίκτυο της Star Alliance και φέρνει νέους προορισμούς στην Κίνα. Η ένταξη του νέου κινεζικού αερομεταφορέα αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Star Alliance να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες