Περιήγηση σε ετικέτες

Τραϊάν Βούια

112 χρόνια από την πρώτη πτήση του Traian Vuia και μια έκθεση στο αεροδρόμιο Τιμισοάρα

Στο αεροδρόμιο από την Τιμισοάρα, στην περιοχή των εσωτερικών αναχωρήσεων, τοποθετήθηκε έκθεση αφιερωμένη στην πρώτη πτήση που έκανε ο Traian Vuia. Να πετάξει για πρώτη φορά με μια συσκευή βαρύτερη από τον αέρα, σηκωμένη από το έδαφος με δικά της μέσα. Με…