Περιήγηση σε ετικέτες

Travel Guard Chartis

Η TAROM και η Travel Guard Chartis εγκαινιάζουν την υπηρεσία ταξιδιωτικής ασφάλισης

Η TAROM, η Ρουμανική Εθνική Εταιρεία Αεροπορικών Μεταφορών και η Travel Guard Chartis, παγκόσμιος πάροχος ταξιδιωτικής ασφάλισης και υπηρεσιών βοήθειας, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, προϊόντα ταξιδιωτικής ασφάλισης και τουριστικής βοήθειας…