Περιήγηση σε ετικέτες

Τριάντα 1000 ΔΕΔ

Ένα Boeing 787-8 Dreamliner «ζήταξε» ένα Dreamliner εν πτήσει

Το Boeing 787-8 Dreamliner (N7874) πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση BOE004. Κατόπιν αυτού, μπόρεσα να θαυμάσω το σχήμα ενός Dreamliner που «σχεδιάστηκε» στον αμερικανικό ουρανό. Ένα Dreamliner σχεδίασε ένα Dreamliner κατά την πτήση Απογειώθηκε από…