Περιήγηση σε ετικέτες

Κοιλάδα Hartibaciului

#RomaniaAutentica: Marginimea Sibiului και Valea Hartibaciului (7-10 Μαΐου 2015)

Δεν ήρθαμε καλά από την Ελλάδα, η 1η Μαΐου δεν πήγε καλά με το παρατεταμένο Σαββατοκύριακο που περάσαμε στη Σινάια, γιατί ξαναφτιάχνουμε βαλίτσες. Αυτή τη φορά πάμε να ψάξουμε για τα #RomaniaAutentica, Marginimea Sibiului και Valea Hartibaciului. Οι πληροφορίες είναι…