Περιήγηση σε ετικέτες

YR-FLW

Wallachia Air / Flywings and a Fokker 100 (YR-FLW)

Η φωτογραφία ενός ταξινομημένου Fokker 100 YR-FLW, ρουμανικού κωδικού, εμφανίστηκε στον ιστότοπο planepictures.net. Από εδώ ξεκίνησε η έρευνα και φτάσαμε στη Valahia Air SRL / Flywings Airlines. Δεν είναι γνωστά πάρα πολλά για αυτήν την εταιρεία, αλλά